Volwassen gemeente in Christus. Handout Hebreeën 6:1.

1 De Zoon van God opnieuw kruisigen.
Een van de scherpste zinnen uit de Bijbel is Hebreeën 6:6b. Wat moet je je daarbij voorstellen?

Vandaag
een dominee gehoord
die Jezus
in een preek tijds
heeft vermoord

dichtte Jaap Zijlstra (Land in zicht, 1969). En Christus wordt weer gekruisigd heet het boek van Kazantzakis waarin de façade van een keurige samenleving wordt ontmaskerd (cf. de film Dogville van Lars von Trier). Wij kunnen zó met Jezus leven dat we hem ‘doden’, opnieuw kruisigen.  

2 It’s Christ, stupid!
Luister goed naar het geheel van Hebreeën. Wij kunnen onze keuzestress en tijd van onzekerheid zomaar projecteren op Jezus’ vragen en zoeken (4:15). Het goede nieuws is juist dat God zelf, in Jezus, ons leven gedragen hééft! Waarom zoek jij zo terwijl je al gevonden bént? Waarom blijf je vragen stellen terwijl het sterven van Gods Zoon het diepste (ant)woord is? Met een variatie op een bekende uitspraak zegt Hebreeën: it’s Christ, stupid! Zo vieren we vanmorgen avondmaal.

Wat betekent het lastige vers 6:1? Sommigen menen dat er iets staat als: we hebben de basics (alphacursus ofzo) gehad; nu de diepe kerkleer of toepassing. Veel scherper wordt het als je ziet dat die ‘eerste beginselen’ al die dingen in het Oude Testament zijn die al betrekking hadden op Jezus (zie hfst. 7 – 10:18). Er was verleiding voor de gemeente om mee te doen aan de offercultus, maar Jezus is hooggeplaatste hogepriester (4:14). Er was verleiding om nationalist te worden maar Jezus is Heer.

3 Volwassen geloof
Zomaar is er discussie of 6:4vv betekent dat terugkeer niet mogelijk is. Maar God is genadig! Net zo goed betekent dit niet dat twijfel niet ‘mag’; hfst.11 kent veel aangevochten gelovigen. Wel zet dit gedeelte ons ervoor: verlies Christus niet uit het oog. Relativeer jouw/andermans keuze niet.

Op twee manieren is dit gedeelte direct van toepassing voor ons:

A/ Geloven is een open markt. Het is aan de kerk om Jezus te laten zien als de enige God tussen de goden. Hij is uniek in eindeloze genade én eindeloos recht. Jezus alleen.

B/ Geloven is Jezus is superconcreet. Hfst. 13 doet bijvoorbeeld oproepen op gebied van relatie, gastvrijheid, geld, leer en leiderschap. Hoe werkt dat nou bij ons? Bij ons ontstaat zomaar spanning als het heel concreet wordt; het kan goed vallen maar net zo makkelijk verkeerd. Waar ligt dat aan? Verwarren wij christelijke vrijheid met Hollandse eigenzinnigheid? Ieder is verschillend maar dit gedeelte doet een appel op de grondhouding in de gemeente. Alles in Christus. Hebreeën zegt: ‘jullie hadden allemaal leraar moeten zijn’ (5:12). Hoe klinkt het: jullie hadden allemaal…huwelijkstrainer, gastgezin, missionair werker, gulle geldgever, catecheet etc. moeten zijn? Hoe zien wij dit?

(Kring)gesprek

  • Hoe is het om zulke scherpe woorden (6:6b) te lezen? Ga je jezelf verwijten of Jezus zoeken?
  • Wat is een ‘klein kind’ (5:13) en ‘volwassen’ (6:1) gelovige? Waar sta jij?
  • Herken je de spanning die optreedt als het heel concreet wordt? En dan…?

Zie de handout van de preek over Hebreeën 5: 8 en 9.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.