Gesprek en cursusaanbod inzake relatie en single in de kerk

Deze handout met gespreksvragen en cursusaanbod (zie onder) hoort bij een serie preken over relatie, single en seksualiteit (gehouden eind 2012). Hier vind je de preek over Hooglied, verwijzing naar andere preken vind je onderaan die preek.

Hooglied: seksualiteit  

Samenvatting. Hooglied is ‘letterlijk’ en ‘geestelijk’ te lezen. Beide lezingen zijn belangrijk. Letterlijk omdat het gaat over de intieme door God bedachte relatie tussen man en vrouw (Genesis 2). God is de Schepperkunstenaar (Hooglied 7:2c). Geestelijk omdat dit geheim ten diepste verwijst naar Christus en de gemeente (Efeziërs 5). Gods heeft lichamelijkheid en seksualiteit niet bedoeld als een los iets en de medemens niet als een (lust)object. Het geheim van Hooglied zit in de relatie: ‘mijn lief is van mij en ik ben van hem’ (2:16).

Gesprek.
1 Zijn wij net zo enthousiast als Hooglied als het gaat om verliefdheid en seksualiteit? Verbinden we in de kerk seksualiteit te weinig aan de goede schepping die God maakte?
2 Hoe beleef en zie je seksualiteit; wat heb je daarin zelf meegekregen en wat geef je daarin mee? Ben je daar als christen anders in dan iemand die de Schepper niet (er)kent? Helpt het om Gods bedoeling daarmee voor ogen te hebben/houden?
3 Herken je het dat onze samenleving ‘oversekst’ is: wat doet dat je, wat kun je ermee/ertegen doen? Lijkt onze samenleving op die van Salomo (toppunt van macht/rijkdom) en kun je Hooglied ook als ‘aanklacht’ tegen een oversekste samenleving zien?
4 Wat hebben christenen volgens jou het meest nodig als het gaat om seksualiteit?

Genesis 2, Marcus 12: single-zijn  

Samenvatting. Het aantal singles neemt toe in Nederland; verwacht wordt dat het aantal singles alleen maar zal toenemen. Toch wordt single-zijn in de kerk nog wel eens als een taboe gezien of ervaren. De Bijbel zegt minstens twee dingen over single-zijn:

(1) ‘het is niet goed dat de mens alleen is’ (Genesis 2) en, dieper:

(2) Christus is bepalender dan welke relatie dan ook (Marcus 12).

Veel singles herkennen het eerste; christenen geloven ook het 2de – wat niet betekent dat je dat altijd zo ervaart.

Gesprek.
1 Herken je het dat single-zijn een taboe is of ‘privé’? Als dat niet zo is: hebben we er genoeg (positieve) woorden voor of zeggen we snel dingen als: singles zijn zielig, of: zij  kunnen extra veel voor de kerk doen, of: 1 Kor.7:7 is ter bemoediging voor hen?
2 Hoe ervaren singles en niet-singles bovenstaande vragen? Hoe is het voor singles en niet-singles om eens expliciet stil te staan bij single-zijn? Wat geeft herkenning, wat niet?
3 Zou je een single-training willen volgen of die op basis van (eigen) ervaring willen aanraden? Waarom wel/niet?
4 Wat heb je als single aan de gemeente? Zijn er zaken die je hieraan aan je kring e/o gemeente wilt meegeven? Wat heeft de gemeente aan singles: wat laat de praktijk zien?

Efeziërs 5: getrouwd-zijn

Samenvatting. Een op de drie huwelijken in Nederland strandt; in onze stad ligt dat aantal hoger. ‘Een partner heb je voor je (eigen) permanent geluk’ zegt prof. Jan Latten (CBS). Klinken Paulus’ woorden over ‘een groot mysterie’ (Ef.5:32) dan niet als holle woorden? Gods Woord laat zien dat Christus het allereerst voor het zeggen heeft in het huwelijk. Man en vrouw volgen, op verschillende manieren, Hem in hun liefde en trouw voor hun man/vrouw. Ef.5 is in de eerste plaats evangelie; hard nodig voor de maatschappij van 2012.

Gesprek.

  1. Herken je de typering van Jan Latten (CBS) over de manier waarop wij een partner zoeken: wat wel/niet? Getrouwd-zijn betekent allereerst: Christus volgen. Ben je het daarmee eens: hoe werkt dat wel/niet?
  2. Zien jullie je huwelijksrelatie als privé; deel je daarover wel eens wat in de gemeente? Hoe kijken singles daartegen aan? Hoe beleef je een dienst over Ef.5 als getrouwd stel, als single?
  3. Zou je een huwelijks-APK volgen of die op basis van eigen (eigen) ervaring aanbevelen: waarom wel/niet?
  4. Wat heeft de gemeente aan getrouwde stellen en hoe is dat andersom? Zou je als getrouwden hierin wat willen meegeven; wat?

 

Over alle drie de diensten: relatie; gemeente!

Bij elk onderwerp komt relatie naar voren. God heeft ons als relationele wezens gemaakt. Daarin weerspiegelen wij Hemzelf; de Drie-enig God die in Zichzelf relatie is. De belangrijkste relatie in deze diensten is de gemeente. In de gemeente ervaren we dat we niet alleen zijn en dat Christus de meest bepalende in ons leven is.
1 Herken je dat van het gemeenteleven? Leven we zo met elkaar?
2 Wat zien we tot onze dank in de gemeente gebeuren? Welke aandachtspunten of groeimogelijkheden zie je?

Verdiepen en cursusaanbod.

Hieronder een paar tips en verwijzingen voor wie wil. Voor alle boeken geldt dat ze door christenen zijn geschreven.

Single-zijn:

  1. Single in de kerk. De mythes & de mogelijkheden. Aukelien van Abbema. Ark Media, 2012.
  2. Alleengaand. Al Hsu. Medema, 2003.
  3. Cursusaanbod: www.dezinenonzinvandaten.nl .

 Getrouwd-zijn:

  • Bouwen aan een gelukkig huwelijk (met werkboek). Larry Crabb. Novapres. 1996 (4de druk).
  • Het huwelijk. Gods wijsheid over gevende liefde. Tim en Kathy Keller (2012).
  • Echtgenoten. Praten over seksualiteit. Gerry Velema – Drent. Kok, 2005.

Cursusaanbod: in eigen gemeente de voorbereidingsgespreksgroep en  huwelijks-APK of zoek een cursus op http://www.marriagecourse.nl .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.