Van gezinnetjeskerk naar singletjeskerk?

Toen een single eens werd gevraagd of hij erover dacht om een relatie aan te gaan, vroeg hij subiet of dat soms moest. Er viel een ongemakkelijke stilte… Is single zijn, ondanks dat daar wel meer aandacht voor komt, een taboe in de kerk? Wat ligt er onder deze verlegenheid? 

Relatievorming en trouwen lijken vaak de (onuitgesproken) norm in de kerk. Geen wonder dat er weleens, op een wat uitdagende manier, over ‘gezinnetjeskerken’ wordt gesproken. Zeker, de single krijgt ook een plek. Je bent immers allereerst Continue reading

Een christen is single

Life is a mystery
Everyone must stand alone
(Madonna)

Op zondag word ik niet uitgenodigd; gezinnen hebben het door de week zo druk dat ze de zondag voor zichzelf reserveren.’ Deze klacht hoorde ik laatst van een single die lid is van een kerk ergens in het westen van het land. Er wordt weleens gemopperd dat kerken ‘gezinnetjeskerken’ zijn. Maar christenen kunnen niet blijven staan bij zo’n neerbuigende Continue reading

Single in de kerk. Preek Genesis 2 en Marcus 12.

Hieronder de preektekst over single in de kerk (1ste Advent 2013). Onderaan een voorbeeldliturgie.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

1 Single en de kerk: taboe?
Toen ik een tijdje geleden zo eens aan die en die vertelde dat ik een serie preken ging houden over wel/geen relatie, lichamelijkheid en seksualiteit viel me op dat de reacties nogal Continue reading

Gesprek en cursusaanbod inzake relatie en single in de kerk

Deze handout met gespreksvragen en cursusaanbod (zie onder) hoort bij een serie preken over relatie, single en seksualiteit (gehouden eind 2012). Hier vind je de preek over Hooglied, verwijzing naar andere preken vind je onderaan die preek.

Hooglied: seksualiteit  

Samenvatting. Hooglied is ‘letterlijk’ en ‘geestelijk’ te lezen. Beide lezingen zijn belangrijk. Letterlijk omdat het gaat over de intieme door God bedachte relatie tussen man en vrouw (Genesis 2). God is de Schepperkunstenaar (Hooglied 7:2c). Geestelijk omdat dit geheim ten diepste Continue reading