Wie lijdt heeft helemaal geen boodschap

Reina Wiskerke krijgt een kil gevoel van een column van Margriet Oostveen in NRC Next (ND, 11 oktober). Oostveen zou met dedain neerkijken op een christelijk filmpje dat reageert op het geweld van IS. Net als de onthoofdingslachtoffers zijn de mensen in de film geknield. Ze zijn in het wit gekleed. Ondersteund door pianomuziek bedoelt de film christenen in het Midden-Oosten te steunen en een boodschap van Gods liefde de wereld in te sturen. Als het om zaken van leven en dood gaat past geen neerbuigende reactie, zo lijkt Wiskerke te betogen. Wiskerke geeft veel om na te denken maar toch ziet ze ook iets wezenlijks over het hoofd.

Wraakpsalm
Voor veel mensen zal het christelijke filmpje direct associaties oproepen met de onthoofdingslachtoffers van IS (zie de reactie van Oostveen). Maar het fimpje doet ook heel sterk denken aan een ánder beeld. Omdat de filmmakers christelijk zijn, gaan je gedachten gelijk uit naar een gedeelte uit het bijbelboek Openbaring. We zien daar in wit geklede mensen die martelaren zijn vanwege hun geloofsgetuigenis (6:9 en verdere). Een treffende gelijkenis met het filmpje. Totdat je iets beter gaat kijken. Dan houdt de overeenkomst met het christelijke filmpje op en begint het juist te wringen. De martelaren uit Openbaring hebben helemaal geen boodschap. Niet voor en niet aan de wereld. Ze richten zich louter en alleen op God. Luidkeels vragen ze Hem wanneer Hij eindelijk ingrijpt, hun tegenstanders zal straffen en hun bloed zal wreken (6:10). Het is een nieuwtestamentische wraakpsalm.

Herstelrecht
Je kunt, met Wiskerke, Oostveen dedain verwijten om de manier waarop ze het christelijke filmpje belachelijk maakt. Maar op twitter onthult Oostveen haar motief. Ze zegt dat ze knielen als een onthoofdingslachtoffer bij romantische pianomuziek belachelijk en erg vindt. Daarmee heeft Oostveen de martelaren uit Openbaring aan haar kant. Natuurlijk is dat niet alles. De Heer vraagt ons inderdaad te bidden voor wie ons vervolgen. Die boodschap is, ondanks alles, vast wel overgekomen. Maar met het oog op het christelijk getuigenis is het allereerst zaak om te luisteren hoe het afloopt met de bijbelse martelaren. Zij worden namelijk op een bloedstollende manier verhoord. Op hun gebed volgt goddelijk ingrijpen om het recht te herstellen op aarde. Dat ingrijpen is van zo’n aard dat het huidige geweld van IS of welk ander geweld daarbij in het niet valt. In deze goddelijke rechter herkennen wij Jezus. Uitgerekend hij die op aarde werd afgeslacht voltrekt Gods oordeel over onrecht.

Tegenstem
Nu is dit geen makkelijke of simpelweg toepasbare geloofszaak. Maar het stemt wel tot nadenken. In een tijd van haat en geweld is het christelijk getuigenis van liefde uniek. Het christelijke filmpje laat daar iets van zien. Minstens even uniek is het christelijke getuigenis over de ingrijpende komst van hem die werd afgeslacht. Daarom roept een reacties als het christelijk filmpje vooral een vraag op. Waarom getuigen christenen van wel het ene (liefde) en laten ze het andere (recht) achterwege? Het gaat om dezelfde Heer! Blijkbaar hebben christenen de tegenstem van iemand als Oostveen nodig om de paradox van het christelijk geloof te beseffen: redder Jezus is ook de almachtige rechter. Deze ene, héle Heer is de boodschap waar de wereld om schreeuwt.

——————–
Klik hier voor de column van Oostveen en mijn eerdere reactie daarop.
Ook hierom kan de ingrijpende komst van Jezus niet ongenoemd blijven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.