Herhaalde spotprent in NRC Handelsblad

Brief aan NRC Handelsblad ombudsman De Jong

Rotterdam 19 januari 2015

Geachte ombudsman, meneer De Jong

Dank voor uw artikel over cartoons, context en consequenties in de krant van het afgelopen weekend. U citeert met instemming René Moerland die vrije meningsuiting als een identiteit benoemt; je hoort er niet bij als je niet durft te kwetsen. U zegt dat dat de lijn van NRC niet is en ook niet moet worden. Ik ben het met u eens.

In dat verband stuur ik u een brief toe die ik bijna drie jaar geleden aan de hoofdredactie van NRC Handelsblad verzond. Aanleiding voor die brief was het feit dat NRC Handelsblad drie jaar achtereen op het belangrijkste christelijke feest spotprenten van Jezus in de krant plaatste. U vindt de link naar die brief onderaan in deze mail.

Vrijheid van meningsuiting vind ik een groot goed. Mijn krant lees ik met plezier en ik doe, als zich de gelegenheid voordoet, graag mee op de opiniepagina. En, voor mezelf sprekend: spotten met mijn geloof vind ik, op z’n tijd, alleen maar goed. Ik moet mezelf niet te serieus nemen.

Maar laat de krant dan bijvoorbeeld ook het geloof van iets-isten danwel het ongeloof van atheïsten op de korrel nemen. En laat de krant, als zij graag wil spotten, ook zo moedig zijn om reacties daarop niet te censureren; mijn ingezonden brief als reactie op een van de cartoons werd niet geplaatst. U vindt een verwijzing naar die brief onderaan de brief gericht aan de hoofdredactie van de krant.

Kortom: eens met de lijn die u schetst in de krant van afgelopen weekend. En dan ook: vrijheid én gelijkheid.

Benieuwd naar uw reactie,

Hoogachtend

————
Zie hier de brief die ik in 2012 aan de hoofdredactie NRC Handelsblad stuurde.
Zie hier de (niet geplaatste) ingezonden brief als reactie op een van de spotprenten; die staat in een artikel over de opstanding van Jezus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.