Laat het oordeel aan God

Jezus Christus is Rechter en Redder

Inleiding in het kader van een ontmoeting tussen moslims en christenen over religie en geweld. Zie hier voor de aanleiding voor en opzet van de avond.

1         Gelovigen ontmoeten elkaar.
Ik ben blij dat we elkaar vanavond ontmoeten. Laat ik zeggen waarom ik geloof in dit gesprek. Na de bloedige aanslagen in Parijs laaide het islamdebat weer eens op en wordt ook het christelijk geloof kritisch onder de loep genomen.[i] Erg vermoeiend, want vaak betreft het slechts een herhaling van zetten.

In dat geheel trof mij een uitspraak van mijn collega A. Karrat van de Essalammoskee. Hij zei dat echte wraak erin bestaat dat je het oordeel aan God Continue reading

Religie en geweld. Ontmoeting tussen moslims en christenen

Ontmoeting van hart tot hart bij geopende geloofsbronnen

Hieronder vind je de uitnodiging voor een dialoogavond op donderdag 16 april 2015. De avond wordt geleid door Het Kruispunt. Hiervoor komen we samen:

Er is veel geweld in de wereld. Recent werden we opgeschrikt door de aanslagen in Parijs. Veel geweld is religieus geïnspireerd. Niet alleen horen we vooral van islamitisch geïnspireerd geweld, via ISIS en Boko Haram – en dat leidt dan al heel snel tot anti-moslimsentimenten en de roep tot publiekelijk distantiëren en dergelijke. Maar ook gebeurt er veel geweld dat christelijk gemotiveerd Continue reading

Christendom niet vredelievender dan islam

Onderstaande brief schreef ik omdat het islamdebat weer oplaaide naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Het gaat dan, uiteraard, ook over religie en geweld. Voor een opinieartikel bleek uiteindelijk geen ruimte. Dat artikel staat elders op deze blog. Dit is de brief:

Christendom niet vredelievender dan islam
Valkenberg stelt de verhouding tussen religie en geweld op scherp (NRC, 13 januari 2015). Terecht noemt Valkenberg hierbij ook het christendom. Christenen moeten zich beter op dit onderwerp bezinnen. De tegenstelling die sommige christenen maken tussen de geweldloze Jezus en de gewelddadige Mohammed is te simpel. Valkenberg heeft er namelijk gelijk in dat ook de Bijbel Continue reading

Christelijke vrijheid in de rechtsstaat bij de komst van een ‘haatimam’.

Is het verstandig dat de ChristenUnie een voortrekkersrol had bij de poging tot het weren van de ‘haatimam’ Al-Haddad? Van verschillende kanten wordt daarop gereageerd. Het is goed daar een dimensie aan toe te voegen: welk christelijk signaal wil je in zo’n situatie vooral uitzenden? 

De CU nam een meerderheid van de Tweede Kamer mee op sleeptouw in een poging een ‘haatimam’ te weren. CU kamerlid Joël Voordewind mocht zijn standpunt komen uitleggen bij Pauw & Witteman. Het commentaar op het meerderheidsstandpunt van de Tweede Kamer is divers. Bas Heijne bespeurt in dit standpunt Continue reading