Her-Bron! Pinksterpreek over Handelingen 2. Pinksteren 2015

Preek gehouden in een gezamenlijke dienst van Centrum en Delfshaven op het Waterplein (naast de kerk van Centrum, Simonstraat). Vijftien mensen doen belijdenis van hun geloof. Twee keer wordt de heilige doop bediend. Vijf mensen geven een getuigenis. Dank de Heer!

Gemeente van de gekruisigde Jezus

Een tijdje geleden liep er een heel klein groepje mensen door de stad. Misschien heb je ze gezien. Ik denk het niet. Het was amper in het nieuws; alleen een minimaal nieuwsberichtje. Het waren de mensen die Pim Fortuyn wilden herdenken. 13 jaar geleden werd hij bruut vermoord. Wat mooi dat mensen na die tijd nog steeds trouw zijn aan hun vriend en idool, hem gedenken, iets van zijn geest willen laten leven. Toch… zo’n klein groepje. Hoeveel? 5, 10? Misschien volgend jaar wel 0. Wij zitten hier vanmorgen met een paar honderd mensen.

image
Waarom zijn wij hier? Wat bezielt ons?

Omdat 2000 jaar geleden de Geest van Jezus werd uitgestort. Pinksterfeest. De zaak van Jezus, de Jesusmovement ofwel de kerk, is springlevend. Waar mensen vroeg of laat vergeten worden, hooguit in (geschiedenis)boeken terecht komen, leeft Jezus. Na 2000 jaar tastbaar. Zichtbaar. In 010. Zelfs in 020 (schijnt). Overal; over heel de wereld.

Een stap verder. Wij zijn er vanmorgen getuigen van dat 15 mensen Jezus als Heer belijden. Naar voren komen en zeggen dat zij geloven in God die zich laat kennen als Vader, Zoon en Geest. We zijn getuigen dat de heilige doop twee keer wordt bediend; mensen gaan onder in/aan zichzelf en worden nieuw in Jezus.

Waarom?

Een folklore, een interessante traditie? Om een extra tintje te geven aan Pinksteren als christelijke feestdag? Op zich; we hebben het nodig want, even grof gezegd: het christendom in NW-Europa lijkt op z’n laatste benen te lopen. Kerken lopen leeg, ook in NL.

Maar kijk eens goed. We zien vanmorgen, in de mensen die belijdenis doen, diversiteit in culturen, opleidingsniveau en kerkelijke achtergrond. We zien vandaag precies wat Paulus zegt in Kolossenzen 3 (net gelezen): het doet er niet toe of je Jood of Griek bent. Vandaag zien wij: het doet er niet toe of je uit Afrika komt, of je roots (van jezelf of je ouders) in Zuid-Amerika liggen in of Pakistan, Zeeland of 010, waar dan ook maar. Wat er toe doet: dat je Jezus erkent als Heer.

Nog een stap verder. We zien vandaag dat het er niet toe doet of je uit een Hindoetraditie komt of dat je vader moslim is of dat je christelijk ben opgevoed – al dank je voor dat laatste de Heer; wat een voorrecht! Het doet ertoe dat je je Schepper leert kennen en Hem door Jezus als God en Vader erkent en eert, en zo met Hem leeft.

Gemeente, gasten: deze schitterende dag brengt ons terug naar onze bron. Pinksterfeest. Er staat in de Bijbel dat er op die eerste Pinksterdag een geluid kwam dat klonk ‘alsof het hard begon te waaien’ (Handelingen 2:2). En er was iets te zien ‘iets dat op vuur leek’.

Hoor je dat?
Alsof dit…
iets dat lijkt op

Je ziet van alles. Er gebeurt van alles. Maar je kunt Pinksteren niet precies omschrijven. Wij krijgen de Pinkstergeest niet in begrippen gevat. Want Hij is niet een geest van mens x of y – een Geest die past in onze maten en begrippen. Gód krijgt grip op de wereld. Híj gaf zich in Jezus tot aan de kruisdood – zo trouw is Hij. En Jezus staat op uit de dood, stijgt op boven alle krachten en machten (1 Petrus 3:22) en geeft zijn Geest aan de gemeente. Dat is Pinksteren. Zo zijn we vandaag samen in de naam van Jezus. In zijn Geest.

In de kerk doen we niet aan herdenkingsfeesten – alsof we terugdenken aan een Pinksterfeest van 2000 jaar geleden. Maar we zien dat Jezus leeft; de Bron stroomt. De Geest van Jezus brengt ons vandaag samen. Overtuigt mensen dat Jezus het is. En laat je volhouden – ook als je dingen te verwerken krijgt in je leven die zwaar zijn, soms zelfs onverteerbaar. De Geest maakt ons trouw; dat je het uithoudt met elkaar, dat je trouw blijft aan je ja-woord ten opzichte van de Heer en ten opzichte van elkaar. We prijzen en eren de heilige Geest! En we bidden met Paulus (Efeze 5:18) dat we telkens meer vol, vervuld, van Hem worden.

Gemeente, gasten: als we ons leven laten her-Bronnen vandaag, dan ontdekken we twee dingen. In de eerste plaats: als de Geest komt staat Jezus in het midden. We hebben net de Pinksterspeech van Petrus gelezen. Hij begint op Pinksteren niet over een bovennatuurlijk gevoel o.i.d. Ook niet over een uitzonderlijk inzicht dat hij zou hebben en voor anderen een en al abracadabra is. Petrus legt uit aan diepgelovige (!) mensen dat al Gods beloften, eisen, bedoelingen – die al die mensen goed kenden – uit zijn gekomen. Niet in vroom gedrag of beste bedoelingen van mensen – of het gebrek aan beide. Maar in Jézus, Gods zoon – in wie wij God zelf zien (Johannes 14). Jezus staat in het midden op het Pinksterfeest. Jullie hebben hem laten doden, kruisigen, maar God heeft hem opgewekt. Kom naar hem. Geef hem de eer.

Het tweede dat gebeurt op Pinksterfeest heeft ermee te maken dat Jezus in het midden staat. Er komt reactie. Linksom of rechtsom: mensen reageren. Sommigen zeggen: die lui zijn bezopen, ze hebben te diep in het glaasje gekeken (2:13). Spot. Maar het is reactie! Men ziet wel dat er iets gebeurt dat ze niet zomaar kunnen plaatsen. De andere reactie is er ook. Mensen worden zo geraakt dat ze eerlijk naar zichzelf gaan kijken (2:37). We zeggen wel eens: de Geest wijstop Jezus. Dat is zo! Maar Jezus (‘ Geest) werkt niet om ons heen. Hij zet je stil.Wie ben ik eigenlijk? Hoe ziet mijn leven er nou uit? Waar doe ik het voor? Wat is de zin van mijn leven? Die reactie is er ook. En die loopt uit in een concrete daad: je wilt iets (anders) gaan doen (2:37). Je wilt je leven gaan her-Bron-nen; meegenomen worden met de beweging die de Drie-enig God op gang heeft gebracht.

Vanmorgen wil een aantal van degenen die belijdenis gaan doen daarvan vertellen. Zij vertellen van ‘het grote werk dat God doet’ (2:11).

Ik wil graag eerst jullie twee naar voren vragen….. om dat te doen, zo je getuigenis te geven.

………………………………………………………………………………………………..

Dank je wel. Dank de Heer! Dit heeft God gedaan. Hoor je wat ze zeggen? Dingen waar wij allemaal mee zitten, tegen aan lopen. Wie/wat is/geeft je geluk? Wat is dat voor jou? Maakt het je compleet gelukkig? Wie/wat is je houvast? Wat is dat voor jou? Houdt dat je echt in alles vast? …….zeggen: dat geluk, dat houvast is de Heer. Vanmorgen geven jullie hem de eer door belijdenis te doen van je geloof. Wij danken en eren de Heilige Geest en bidden om met Hem vervuld te worden.

God werkt bij ieder mens anders. Graag wil ik jou ……… uitnodigen om naar voren te komen en te vertellen waarom jij vandaag belijdenis wilt doen.

………………………………………………………………………….

Dank je wel. Dank de Heer! Hoor je wat …. zegt? Onder de bodem van je bestaan is een kracht die groter is dan jij. Dan alles. Je kunt niet dieper vallen dan in de handen van God. Petrus zegt in zijn Pinksterspeech: Jezus is voor ons gekruisigd. Zó heeft God ons leven gedeeld. Tot in alle ellende. Daarom redt God ook, in alle situaties. Vanmorgen geef jij deze Heer de eer door belijdenis van je geloof te doen. je maakt de juiste keuze. Wij danken en eren de Heilige Geest en bidden om met Hem vervuld te worden.

Tot slot wil ik vragen of …….….. naar voren willen komen. Waarom doen jullie belijdenis?

……………………………………..

Dank je wel. Dank de Heer! Hoor je wat… zegt? Jezus geneest. Hij maakt je beter. Kom naar hem! Hoor je wat … zegt? Tegenstand, tegenstribbelen tegen en koppigheid t.o.v. de Heer: het zit in ons. Het is niet vanzelf dat je belijdenis doet. Petrus zegt in zijn Pinksterspeech zelfs tegen de mensen in zijn gehoor: jullie hebben Jezus laten doden. Dat was toen; bij dát publiek. Straks komen jullie allemaal naar voren en erken je dat je tekorten en verkeerde dingen in jezelf hebt. Niet om jezelf zo te degraderen. Maar om eerlijk te zijn. En vooral: om genezing te zoeken en te vinden bij de Heer. Om beter te worden. Wij danken en eren de Heilige Geest en bidden om met Hem vervuld te worden.

Gemeente, vandaag her-Bron-nen wij. Vier het feest mee. Laat je overtuigen door de Geest van Jezus. Ik wil nog twee dingen zeggen. In de eerste plaats: tegen de jongeren van de gemeente. Zo’n twee maanden geleden was ik te gast bij de oudste jeugdgroep. Je weet wel, op de dag van #FeyPSV (2-1!). We hadden het toen over deze vraag: waarom zou je wel of geen belijdenis doen? Je gelooft, je hebt ook wel twijfel of misschien onzekerheid – je bent lang niet overal uit. Herken je jezelf in een van de getuigenissen die je vanmorgen hoorde? Zie je dat Jezus leeft en werkt? Merk je daar (soms) wat van? Zie je vanmorgen wat het is, belijdenis doen? Dat is niet ‘overal uit zijn’. Dat is ook niet wat je allemaal wel/niet gelooft of weet. Het is: Jezus zien. Toegeven aan de Stroom die op gang gekomen is. Ook in jouw leven. Het is de belangrijkste keuze van je leven. Neem er de tijd voor. Jezus kijkt niet op z’n klok. Maar laat het ook niet bij je vandaan lopen.

Dan diegenen die belijdenis deden: wie zijn dat hier? Misschien vorig jaar. Of vijf jaar geleden. Of vijftig jaar. Eens stond je op en zei: ik hoor bij Jezus. En na die tijd? Viel je in ‘het gat’ van na-het-belijdenis-doen-zelf-de-weg-zoeken? Kwam je erachter dat geloven in Jezus niet zo eenvoudig was als je toen dacht? Werd je bevestigd in je geloofsvertrouwen? Werd je leven beproefd? Luister vandaag, broers en zussen, naar het ‘ja’ van deze gelovigen. Voel daarin resoneren je eigen ‘ja’ van toen. Her-Bron! Laat je opnieuw meenemen door de Pinksterstroom. Laat je (opnieuw) vervullen door de Geest!

Ik rond af. Als we mensen uit het verleden herdenken dan droogt de stroom vroeg of laat op. Herinneringen vervagen. Het is verleden. Maar Jezus leeft. hij wint. Ook vandaag. Er is een uitdrukking: if you can’t beat them join them (als je ze niet kunt verslaan, voeg je dan bij hen). Dat is Pinksteren. Jezus liet zich zelfs door het graf niet uit het veld slaan. Hij wint. Vandaag zien we het. Voeg je bij hem. Geef hem de eer.

———————–

voorbeeldliturgie

Zingen: Geest van hierboven

Welkom en afkondigingen
PvN 121: ik kijk omhoog naar de hoge bergen
Zegengroet
Breng ons samen (Sela).
Nieuw leven in Jezus (Kolossenzen 3, BGT)
Zingen: wees mijn verlangen (opw 520)
gebed
Lezen: Handelingen 2: 1-4 en 22-39 uit de Bijbel in Gewone Taal
Gedicht
Zingen: In vuur en vlam zet ons de Geest (GK 105): 1a, 2v, 3m en 9a
Verkondiging: Laat je overtuigen door de Geest van Jezus
PvN 145: God ik adem om van u te zingen
Openbare geloofsbelijdenis door ………………
Zegen
Zingen: nog voordat je bestond (opw 599); solo en gemeente
Bediening van de heilige doop aan …… en ………….
Gebed en opwekking
Nieuw belijdende leden komen naar voren en ontvangen ieder een Bijbeltekst als zegen
Staande toezingen alle nieuw belijdende leden: zegen hen (opw. 710).
Tijdens het lied zegen hen (opw. 710) komen de kids die een lichtje hebben gemaakt naar voren en geven dat aan de nieuw belijdende leden
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Build your kingdom here (rend collective)
Zegen

Toespreken nieuw belijdende leden
Verdere ontmoeting, koffie en feliciteren

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.