Laat het Pinkstervuur branden

Preek Pinksteren 2018 naar aanleiding van Handelingen 2 en delen uit Efeze 4 en 5. In deze dienst vindt openbare geloofsbelijdenis plaats; dank de Heer! Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         Pinksteren afschaffen of inruilen?
In Nederland wordt (al langer) gediscussieerd over nationale feestdagen. Nu een meerderheid niet meer in God gelooft, is het dan niet zinniger om christelijke feestdagen af te schaffen? Of in te ruilen, voor een islamitische feestdag bijvoorbeeld? Of ander leven in te blazen? De dagen die vaak worden genoemd in die discussie zijn Hemelvaart en (2de) Pinksterdag.

Een interessante discussie. Ik laat de inhoud daarvan nu even links liggen. Het feit dát het gesprek hierover wordt gevoerd, kan ons wel helpen. Op traditie alleen kunnen we niet (langer) afgaan. Want wat als Pinksteren wordt afgeschaft? Ook dan viert Continue reading

Her-Bron! Pinksterpreek over Handelingen 2. Pinksteren 2015

Preek gehouden in een gezamenlijke dienst van Centrum en Delfshaven op het Waterplein (naast de kerk van Centrum, Simonstraat). Vijftien mensen doen belijdenis van hun geloof. Twee keer wordt de heilige doop bediend. Vijf mensen geven een getuigenis. Dank de Heer!

Gemeente van de gekruisigde Jezus

Een tijdje geleden liep er een heel klein groepje mensen door de stad. Misschien heb je ze gezien. Ik denk het niet. Het was amper in het nieuws; alleen een minimaal nieuwsberichtje. Het waren de mensen die Pim Fortuyn Continue reading