God en geld

‘Als je volmaakt en goed wilt zijn, vooruit, verkoop dan al je bezit, geef het aan de armen en kom Mij dan volgen. Je zult een schat in de hemel hebben’.

Hoe luister je als burger van een van de rijkste landen naar deze woorden van Jezus? Spoort het aan of voedt het je eigen ongemak? Wie de Bijbel (heel) goed kent, valt iets op aan de tekst zoals die hierboven staat. Die is iets anders in vergelijking met Matteüs 19:21. Jezus spreekt daar tegenover de rijke jongeling eerst over de hemelse schat en daarná over het volgen van Hem. Toch is wat hierboven staat een letterlijk citaat. Het komt uit de biografie van Antonius (251-356), geschreven door de kerkvader Athanasius. Wellicht is het woord van de Heer op deze manier bij de eveneens welgestelde Antonius binnengekomen: Jézus volgen; dat eerst. Jezus zelf is de hemelse schat. Antonius gaf gehoor aan dit woord. Hij verkocht zijn bezittingen en leefde de rest van zijn leven in extreme armoede en afzondering. Zo is hij voor vele gelovigen een inspirator geworden.

Wij leven vandaag in een door de economie gedomineerde cultuur. Soms zie je dat heel scherp. Toen de Griekse crisis voor het eerst uitbrak (2009) en dit jaar dooretterde, beheerste dat item voortdurend het nieuws. Je kon geen krant openslaan of TV aan doen of het ging daarover. Om gek van te worden. Steeds waren er groots opgetuigde momenten van ‘de waarheid’. Precies: waarheid gaat bij ons over economie, over geld. Goede cijfers van het CPB maken heel Nederland vrolijk. Hoe luisteren wij in deze tijd naar de woorden die Antonius’ leven op de kop zetten? Mopperen op je eigen tijd is niet christelijk. Onze tijd stemt wel tot nadenken. Heel wat christenen zijn christenhedonist of noemen zich zo; je geniet volop van de rijkdom die God je geeft. Daarom is het vandaag nodig Matteüs 19:21 aan te horen in de volgorde van Antonius: éérst de Heer.

Redactioneel van OnderWeg, zaterdag 5 september 2015.

Het bovenstaande citaat komt uit: Antonius. Onsterfelijke icoon van de monnik. Athanasius van Alexandrië, vertaling Vincent van Hunnink (Damon, 2013).

Zie Jezus zoekt échte durfinvesteerders, over de relatie economie en geloof .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.