Korte toelichting op ‘Vrijheid van het Woord’

Jezus straalt in een wereld van haat en vergelding – een leerdicht

Hierbij bieden wij de kerken een lied aan om te zingen bij extremistisch geweld: ‘Vrijheid van het Woord’. Een lied om onze aandacht op de Heer te richten en in vertrouwen te blijven leven.

Vertrouwen
Recent werd Parijs getroffen door gruwelijke aanslagen (13/11). Eerder al waren Charlie Hebdo en een Joodse supermarkt het doelwit van terreur. Meer en meer realiseren we ons dat 9/11 (VS), de moord op Van Gogh (2004) en de aanslagen in Madrid (2004) en Londen (2005) geen incidenten waren. Niemand kijkt ervan op als er wordt gezegd dat de volgende aanslag overal kan plaatsvinden. Kun je onder zulke omstandigheden in vertrouwen leven?

Het lied ‘Vrijheid van het Woord’ wil hierbij helpen. Het richt onze aandacht op de Heer. Hij ging aan geweld te gronde. Op executieplaats Golgota droeg Hij de meest extreme straf. Zo zingen we ter ere van Jezus. Dankzij Hem zijn we totaal bevrijde mensen, Gods eigen kinderen. En in dat licht ontstaat er ruimte om te ontspannen. Ruimte om te leven of misschien te sterven. Ruimte om te doen wat goed is in onze maatschappij.

Heer van de volken
‘Vrijheid van het Woord’ beperkt zich niet tot de afwijzing van geweld in Gods naam. Het lied heeft ook een geopolitieke component in de spanning tussen het Midden-Oosten en het Westen. En het lied kent een religieuze component. Denk aan discussies over geloof en geweld of aan het steeds terugkerende islamdebat. Het gaat verder ook over gevoelens van vernedering en uitsluiting. Eén en ander komt samen in de uitspraak van een jongen uit de Parijse banlieue Saint-Denis. Hij zei dat de aanslagen van 13 november verschrikkelijk waren. En voegde eraan toe: ‘Dat krijg je ervan als je (…) moslims bombardeert’ (NRC Handelsblad, 16 november 2015).

‘Vrijheid van het Woord’ herinnert ons eraan dat God altijd heeft gezegd God te zijn van álle volken, íedere cultuur en élk individu. En als IS hoopt op een eindtijdgevecht, realiseren we ons dat Jezus’ komst als rechter de hoop is van álle volken (Opwekking 618, Jesaja 42).

Bevrijder
Dit leerdicht zet in bij de bevrijdende leefregels van God (Exodus 20). Het lied kijkt mee als de Bevrijder zelf in Jezus op aarde komt. Jezus laat zien hoe diep onze verslaving, moordzucht, geldings- en overlevingsdrang zitten. Het lied laat ons vervolgens het meest bevrijdende moment ooit voelen. Golgota doorkruist al onze pogingen om op onze manier in vrede te leven. Aan het kruis strekt Jezus zijn beide armen uit. Zo is Jezus Gods ultieme uitnodiging aan een wereld die vastzit in een cirkel van geweld, een wereld waarin de ene cultuur wil domineren over de andere.

Een cultuur van oog om oog loopt dood. Net zo goed wordt de wereld niet beter als je de vrijheid van meningsuiting belijdt in #jesuisCharlie. Het Woord was bij God en was God en is mens geworden (Johannes 1). Het Woord werd een slaaf om ons te redden. De vrijheid van het Woord was dat Jezus zich omhoog liet tillen aan het kruis (Johannes 3). Zo zijn we gered. ‘Vrijheid van het Woord’ laat deze Heer stralen.

OnderWeg, zaterdag 28 november 2015.

Matthijs Haak, initiatief
Ria Borkent, tekst ‘Vrijheid van het Woord’
Peter Sneep, muziek.

Hier vind je de tekst van het lied (op muzieknoten).
Hier vind je een kort verhaal over de concrete aanleiding tot dit lied en de achtergrond van ‘Vrijheid van het Woord’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.