Vrijheid van het Woord

Jezus straalt in een wereld van haat en vergelding – een leerdicht.

Hieronder vind je de tekst van het lied ‘Vrijheid van het Woord’ op muzieknoten, ook in MP3 te beluisteren. Het lied is geschreven naar aanleiding van aanslagen in Parijs en reacties daarop. Een korte toelichting op het lied vind en de concrete aanleiding tot en achtergrond van dit lied helpen bij het begrijpen van het lied.

Voor wat dat laatste betreft: met name een van de verwijzingen daarin, Laat het oordeel aan God wil ik onder je aandacht brengen. Dat is mijn bijdrage in het gesprek met imam Karrat van Essalammoskee over religie en geweld, Gods unieke weg hierin in Jezus. Een voorbeeld: het lied noemt degene die geweld gebruikt een ‘antiheld’. De directe aanleiding betreft uiteraard religieus extremistisch geweld of ander gebruik van geweld in Gods naam. De vraag of er nooit geweld gebruikt mag worden is complexer.

Als je het lied wil zingen in een eredienst kun je gebruik maken van een voorbeeldpreek.

Vrijheid vh Woord voor blog (muziek erbij)

U, Jezus, sprak ons toe vanaf de berg,
leerde ons vrijheid om elkaar te dienen,
Gods wil te doen, die deze wereld helpt,
uw eenzaam lijden was ultieme liefde.
U zocht geen eretitel voor uzelf,
maar zou uw leven geven voor uw vrienden.

En toch, zoveel verslaving is in mij
en uit mijn hart komen onreine dingen,
haat en geweld, trots en oneerlijkheid,
stenen van woorden, stenigende zinnen.
Vrijheid van mening maakt ons nog niet vrij,
Heer, U alleen maakt mensen mooi van binnen.

Want Jezus zegt: ‘Strijd jij om in te gaan,
Ik geef een eeuwig leven jou in handen.’
Het kruis, zijn slavenjuk, biedt vrede aan –
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
Hij helpt je in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.

U, Jezus, ging te gronde aan geweld
en droeg van alle straf de meest extreme.
Wie nu naar wapens grijpt, is antiheld,
ik hoef geen wraak op anderen te nemen.
Het oordeel blijft aan God die kwaad vergeldt,
Gods Zoon komt zelf als rechter uit de hemel.

Zo liefdevol als Jezus mensen dient,
zoals hij vrijheid een gezicht kan geven,
zoekers en twijfelaars de weg laat zien,
blinden het licht geeft, doden roept tot leven –
bij Hem is Gods gezicht voor ons te zien,
het Woord van vrijheid is in Hem te lezen.

 

initiatief Matthijs Haak
tekst Ria Borkent
melodie Peter Sneep

beluister hier een MP3  In een column geeft Peter Sneep uitleg geeft over deze melodie.

Muzikale bijsluiter
De eenvoudige melodie van dit lied is simpel van opzet. Regel 1 / 2 is gelijk aan regel 3 / 4. Regel 5 is hetzelfde als regel 1, maar één toon hoger. Regel 6 herhaalt dat motief nog een toon hoger en sluit daarna af op de grondtoon.

Het lied is een geheel. Wij hopen dan ook dat er bij het zingen ervan geen coupletten worden overgeslagen. Vind je zes coupletten te veel voor een groep zingende mensen, pas dan beurtzang toe, of laat een cantorij of zanggroep een of meer coupletten (voor)zingen.

Een zetting voor toetsinstrumenten en een powerpointpresentatie zijn verkrijgbaar via petersneep@ziggo.nl

Dit lied mag rechtenvrij worden gebruikt als daarbij de namen van auteurs en componist worden vermeld.

1 thought on “Vrijheid van het Woord

  1. Pingback: Nieuw kerklied om te zingen bij extremistisch geweld – Cvandaag

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.