Discussie over vrouw en ambt in GKv moet beter gevoerd worden

Ouderling Dick Slump zegt dat er wel degelijk gedegen studies zijn verschenen die de conclusies van het deputatenrapport ‘Samen dienen’ en het boek ‘Zonen & dochters profeteren’ weerleggen (Reformatorisch Dagblad, zaterdag 8 april). Slump verwijst hierbij onder andere naar de blog die ik schreef over de discussie vrouw en ambt in de GKv. De opmerking dat ik de conclusies van het genoemde boek en die van het deputatenrapport weerleg, is onjuist. Ik heb juist gezegd dat ik het eens ben met de uitkomsten van het rapport en ik heb het boek ‘Zonen & dochters profeteren’ aanbevolen.

Vooral heb ik er aandacht voor gevraagd dat de discussie in de GKv beter gevoerd moet worden. De vraag is namelijk hoe het kan dat de GKv tot vrij recent heeft gezegd dat vrouwelijke ambtsdragers onbijbels zijn terwijl er nu, voor de tweede keer, een rapport op de synode ligt dat ervoor pleit alle ambten open te stellen voor vrouwen. In mijn blog pleit ik ervoor het onderwerp vrouw en ambt niet te isoleren. Het kader van deze discussie is de vraag welke roeping de kerk heeft in onze cultuur. Dat is geen zaak voor de GKv alleen. De kerk staat voor zoveel vragen. Ik noem er een paar. Hoe kan de kerk God ter sprake brengen in een cultuur die Hem de rug heeft toegekeerd? Hoe gaat de kerk om met de opkomende, zelfbewuste islam in onze samenleving? Wat betekent het om kerk te zijn in een tijd waarin zelfontplooiing domineert? Het geheel van deze vragen dwingt de kerk de Bijbel opnieuw te lezen. Uiteraard gaat dat niet zonder geloofwaardige exegese en hermeneutiek.

Mijn oorspronkelijke blog (13 november 2016) over deze discussie is hier te vinden. De samenvattingversie (21 november 2016) hier.

Reformatorisch Dagblad, Goede Vrijdag 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.