Doe mee met Gods bouwplan

Preek over de oproep van Petrus om je als een ‘levende steen’ in te voegen in Gods bouwwerk. De preek staat in het kader van een dienst waarin zeven jongeren belijdenis doen van hun geloof. Jezus wordt ‘een steen’ genoemd; veracht door mensen maar door God als basis gelegd voor zijn werk in de wereld. Zeg ‘ja’ tegen hem! voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         Werk in uitvoering.
Als je via de N3 Dordt inrijdt naar het centrum (en andersom), zie je dit:


Het ziet er niet uit. Een smalle rijweg. Je mag maar 30 🤔. Overal borden. Stoplichten op de meest vreemde plekken. Op de fiets kom je er van een kant al helemaal niet langs. Je wordt de wijk ingestuurd – hopen dat je niet verdwaalt.

Als je hier voor het eerst komt, denk je wellicht: wat is dít? Is dit de manier waarop Dordt welkom heet? Nee. Het tegendeel is waar. Hier wordt gebouwd aan een gloednieuwe entree. Het komt er – als het goed is dit najaar – zo uit te zien:


Prachtig. Werk in uitvoering. Dan neem de situatie zoals die nu is voor lief.

Dit voorbeeld maakt duidelijk wat de heilige apostel Petrus schrijft in zijn brief. Tweeduizend jaar geleden stond er een kruis op Golgota.

Daar hing een naakte, afgeranselde man aan. Het zag er niet uit (Jesaja 53:2 en verdere). Wie wil daarmee te maken hebben? Petrus zegt: Jezus werd door mensen afgekeurd (2:4). Afgekeurd. Dat wordt helemaal niks. Laat me niet lachen. Met die mensen bedoelt Petrus: degenen die Jezus hebben veroordeeld of laten veroordelen. Petrus bedoelt net zo goed: Jezus’ volgelingen die hem in de steek lieten. Petrus heeft het hier ook over zichzelf! Petrus spreekt ook over mensen die vandaag hun schouders over Jezus ophalen of hem bespotten.

Bij wegwerkzaamheden denk je soms: gaat dit wat worden? Maar Golgota was echt hopeloos. Er is een verschil. Petrus zegt:

Gód vond Jezus(’ dood) kostbaar (1 Petrus 2:4). Gód kiest hem uit. Jezus stond op uit het graf. Dat meest afzichtelijke moment werd zo de basis voor iets heel nieuws dat God maakt.

Dat nieuwe: dat zijn jullie. Jullie die vandaag belijdenis doen. Dat nieuwe; dat zijn wij, de gemeente van Jezus. De beelden die Petrus gebruikt voor dat nieuwe dat God doet, op basis van Jezus, buitelen over elkaar heen. God maakt:

een nieuw gebouw (tempel);
een groep priesters/priesteressen (vers 5). Alles gericht op het dienen van God en de naasten.
Een nieuwe generatie;
een koninkrijk;
een volk (vers 9). Allemaal erop gericht Gods naam bekend te maken.

Een woordenvloed die maar aangeeft hoe sterk God heeft gewerkt en werkt in de dood en opstanding van Jezus. De woorden geven aan hoezeer mensen zich vergissen als ze Jezus afschrijven. Vandaag danken we de Heer omdat jullie belijdenis doen. Jullie voegen in. Jullie doen mee aan de bouwplannen van God. Je zegt ‘ja’ tegen Jezus.

Jullie belijdenis maakt dankbaar. Bij jullie doop is gebeden dat God ervoor zou zorgen dat je Hem, Vader, zoon en heilige Geest, eens zou belijden. Dat moment is gekomen. Dat is trouwens al langer zo. Vandaag wordt het zichtbaar en hoorbaar; voor God, zijn gemeente en voor de wereld. Jij, …, hebt net verteld waarom je belijdenis doet. Jullie hebben in het liturgieboekje allemaal iets gezegd over het waarom van belijdenis doen. Hoe verschillend je dat allemaal kunt zeggen; dit is gelijk. Het heeft ermee te maken dat je hebt gemerkt dat God goed is (vers 3). Het is evangelie is goed. Dat je erop vertrouwt dat het plan van God goed is. Je wilt bij Hem horen.

2         Ruim je troep op.
Wat is het dan om in Jezus te geloven? Aan welke fantastische dingen kun je allemaal denken? Petrus somt er een heleboel op. Maar het begint met: ruim je troep op (2:1)! Opvallend, nietwaar? Stel je voor dat de gemeente Dordt zou zeggen: in het najaar komt de prachtige entree-weg af en dan mogen alle Dordtenaren… eerst de nog omliggende troep opruimen. Ik dacht het niet.

Maar nadat Petrus in hoofdstuk 1 heeft gezegd hoeveel hoop God geeft door de opstanding van Jezus uit de dood (1:3, vorige week naar geluisterd) begint hij in hoofdstuk 2 met te zeggen: ontdoe je van alles wat slecht is (2:1); weg met alle bedrog en huichelarij, alle jaloezie en kwaadsprekerij en verlang als pasgeboren baby’s naar de zuivere melk van het woord.

Snap jij waarom Petrus dit zegt? Ik denk dat je ook hiervoor naar het leven van Petrus zelf kunt kijken. Hij kon niet geloven dat Golgota het goede bouwplan van God werd. Hij keerde zich van Jezus af. Toch Golgota goéd. Jezus heeft hierover in een persoonlijk onderonsje met Petrus gesproken (1 Korintiërs 15:4). Daarna werd het Pinksterfeest; de Geest kwam en de nieuwtestamentische gemeente werd geboren. Dat betekende groei, bloei, blijdschap en verbondenheid, juist in verdrukking (Handelingen 2-5)! En dan komt er een dieptepunt: bedrog in de gemeente zelf (Handelingen 5:1-11). Twee gemeenteleden hielden de boel voor de gek. Ze waren niet oprecht. Hun toewijding was niet echt. Petrus zegt tegen hen: je hebt niet mensen maar God bedrogen (Handelingen 5:4). Zou Petrus dat niet voor ogen hebben gehad als hij zijn brief schrijft dat je je bedrog moet wegdoen (1 Petrus 2:!)? Gods bouwplan is uitgevoerd. De basis ligt onwrikbaar vast in Golgota en Pasen. Maar God wil evengoed onze medewerking aan dat plan. En dat begint in je eigen leven. Met het onder ogen zien dat God werk aan de winkel heeft in jou.

Aan het begin van het seizoen vraag ik altijd: waarom wil je eigenlijk belijdenis doen. En dan hoor je steeds heel mooie dingen. Over wat je hebt ontdekt van (leven met) God. Een van jullie zei toen: ik wil mijn zonden beter leren kennen. Ik had dat antwoord nog niet eerder gehoord. Dat is wat Petrus zegt in zijn brief.

Ik wil op dit punt even pas op de plaats maken. Misschien zit je hier en zeg je: nee, hè. Hebben we een mooie dienst en gaat het weer over tekorten/zonden! Of misschien ben je geen christen en denk je: zien jullie, christenen, de boel niet een beetje te somber in? Ik kan me voorstellen dat dit soort gedachten bij je opkomen. En misschien heb je ook wel een punt dat christenen soms op een verkeerde manier nadruk leggen op of aandacht vragen voor wat verkeerd gaat. Laat ik een voorbeeld gebruiken om duidelijk te maken waar het om gaat.

Ik was vorige week bij de Dodenherdenking (Sumatraplein). 


Na afloop sprak de burgemeester over vrijheid. Hij zei onder andere dat hij zich wel wat zorgen maakte over de manier waarop wij soms met onze vrijheid omgaan. Dat we niet echt met elkaar spreken maar – via sociale media – elkaar zomaar van alles en nog wat toewensen.

Herken je waar de burgemeester het over had? Doodsbedreigingen of scheldpartijen op Twitter. Helaas geen uitzondering maar alledaagse kost. Een foto rondsturen op instagram; een foto waarmee je iemand anders in de problemen brengt. Denk aan de discussie over GeenStijl of Dumpert; hoe er gesproken wordt over een vrouw ‘die je even doet’. Denk aan de discussie over de integriteit van voorzitter van de VVD.

En dan luisteren wij naar Petrus. Die zegt: Golgota. Ellende die niet komt door GeenStijl, macho-mannen of pestkoppen op Twitter. De beerput van alle ellende zit in ons (Marcus 7:20 en verdere). In die beerput werd Jezus gedumpt. Dat heeft hij overwonnen. Het is o.k. mensen! God keert zich niet meer tegen ons. Leef het goede leven! Niet meer dat oude, ons soms zo nog vertrouwde. Als je online bent. Op snapchat. Als mannen in contact met vrouwen. Als vrouwen in contact met mannen. In een belangrijke functie. Net zo goed als je alleen op je kamer bent. Oordeel elkaar niet want het oordeel is gedragen. Bagatelliseer onrecht niet want God heeft de zaak recht gezet.

Gemeente: kijk zo. Leer meekijken met Petrus. Het plan van God is dat alles wat verkeerd is verdwijnt. Petrus heeft dat allereerst zelf moeten leren. Van Jezus zelf. Daarom kon hij het ook aanwijzen bij een ander (Handelingen 5).

Laat de gemeente de plek zijn waar in eerlijkheid over tekorten gesproken kan worden. Want God is goed (1 Petrus 2:3). Dat goede; dat is ons richtpunt. Die Goede; Hij werkt in ons. Daarom is het ook zeker dat het goed komt.

3         Gods trouw.
Jullie doen straks belijdenis. Blijdschap hier, in de kerk. Feest in de hemel. Met de woorden van Petrus zijn jullie ‘levende stenen’ (2:5). Dat klinkt niet zo vriendelijk. Toch? Ha; levende steen, hoe is ’t ermee? Nou, bedankt.

Als je probeert mee te kijken met Petrus, is het toch wel heel mooi wat hij hier zegt. Ik denk dat hij het hier vooral heeft over Gods eindeloze trouw. Petrus, een jood, gebruikt woorden die iedere jood goed kent – tot op de dag van vandaag. Woorden die te maken hebben met de tempeldienst die God aan zijn volk gaf. Strikt en alleen voor dát volk.

En nu zegt Petrus: als je gelooft in Jezus, ben jij een priester/priesteres. Ben jij een steen. Zie je hoe trouw God is? Dat eeuwenoude project, met als basis Golgota, gaat maar door! Explosieve groei en bloei. Ondanks verdrukking, vervolging, twijfel in je eigen hart. Zelfs onze stomme blunders kunnen dat werk niet tegenhouden. Jullie zijn er allemaal een voorbeeld van. Je doet mee: in de eredienst, in het begeleiden van de gemeentezang. Op Staartlicht doe je mee. In (helpen met) kosterswerk. Door contact aan te gaan met je jaar/studiegenoten. Als zich de gelegenheid voordoet te zeggen waarom je naar de kerk gaat. Jullie doen mee met de (bouw)plannen van God.

Ik rond de preek af. Ik begon met de entree-weg in Dordt. Soms moet je de boel overhoop halen om een mooi resultaat te bereiken. We hebben gezien dat God zo werkt. Golgota was niet om aan te zien. Maar zo heeft God in Jezus alle verkeerds gedragen. Het bijzondere aan God is dat Hij zegt: werk met Me mee. Zet je, door de kracht van de Geest, in in Gods Koninkrijk.

—-

voorbeeldliturgie

Voorafgaand aan de dienst:
Breng ons samen (https://www.sela.nl/liederen/104/breng-ons-samen.html)

Welkom
afkondigingen

Votum
groet
Tienduizend redenen opw.733
10 woorden
GK 158 Als een hert
Gebed
Kinderen naar voren … vertelt over belijdenis doen
Zingen: God heeft een plan met je leven (opwekking kinderen 233)
Kinderen gaan naar kring
Lezen 1 Petrus 2: 1-10 door ….
Verkondiging naar aanleiding van 1 Petrus 2: 4 en 5
Thema: Doe mee met de bouwplannen van God!
Psalm 34: 3 en 6
Kinderen komen terug (en vertellen)
Openbare geloofsbelijdenis (formulier, te vinden op gkv.nl bij formulieren) door zeven jongeren
Nieuw belijdende leden ontvangen een zegen
Opw.599 (Kom tot de Vader) gemeente staat
Dankgebed en voorbede
Collecte
Tijdens de collecte Oceans
Slotlied: Ik zal er zijn (Sela) Ik zal er zijn https://www.sela.nl/liederen/103/ik-zal-er-zijn.html
Zegen
Amen (gezongen)
Uitreiken belijdeniskado (jeugdouderlingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.