Doe mee met Gods bouwplan

Preek over de oproep van Petrus om je als een ‘levende steen’ in te voegen in Gods bouwwerk. De preek staat in het kader van een dienst waarin zeven jongeren belijdenis doen van hun geloof. Jezus wordt ‘een steen’ genoemd; veracht door mensen maar door God als basis gelegd voor zijn werk in de wereld. Zeg ‘ja’ tegen hem! voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         Werk in uitvoering.
Als je via de N3 Dordt inrijdt naar het centrum (en andersom), zie je dit:


Het ziet er niet uit. Een smalle rijweg. Je mag maar Continue reading

Belijdenis doen als way of life

Preek over Matteüs 10:32&33 en Filippenzen 1:6. In deze dienst vindt openbare geloofsbelijdenis plaats en wordt tweemaal de heilige doop bediend. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1       Belijd Jezus!
Straks ga jij, …, belijdenis doen van je geloof in God de Vader, Zoon en Heilige Geest. Een moment waar jij, jullie en wíj – de gemeente – naar hebt/hebben uitgezien.

Soms zijn er van die dingen die wil je meemaken. Ze zijn zomaar weer voorbij, maar toch. Vorige week vrijdag, bijvoorbeeld, hebben we thuis de TV aangezet toen meneer Trump president van Continue reading