De bittere bron van de NashvilleVerklaring. Brief Reformatorisch Dagblad

Maandag 7 januari stuurde ik onderstaande brief naar het Reformatorisch Dagblad, de krant die de NashvilleVerklaring publiceerde. De brief sluit naadloos aan bij een artikel dat ik vorig jaar in die krant schreef.

De bittere bron van de NashvilleVerklaring
Homoseksualiteit en genderidentiteit vormen een splijtzwam onder christenen. Dat blijkt maar weer eens naar aanleiding van de NashvilleVerklaring en zovele reacties daarop. Vanuit Bijbels perspectief is te denken aan de beproeving of God wel in ons midden is. Juist op dat punt stelt de NashvilleVerklaring bepaald niet gerust.

De oorspronkelijke Verklaring is afkomstig van de Council on Biblical Manhood and Womanhood. Deze raad kent een leer over God die niet overeenkomt met de Schrift en de oecumenische belijdenisgeschriften. Het gaat om de leer van the Eternal Submission of the Son (ESS). Dat is de leer dat God de Zoon eeuwig onderworpen is aan God de Vader. Maar zo belijdt de kerk het niet.

Met de geloofsbelijdenis van Nicea heeft de vroege kerk na langdurige strijd beleden dat Jezus Christus ‘God uit God’ is. En met de geloofsbelijdenis van Athanasius belijdt de kerk over Gods Drie-eenheid dat er ‘in deze Drie-eenheid geen sprake is van … meer of minder, maar (dat) alle Personen aan elkaar gelijk zijn in eeuwigheid en hoedanigheid’. Kortom; in de leer van de eeuwige onderwerping van God de Zoon aan God de Vader (ESS) hebben we met een ketterij te maken. Tegen onder andere deze verandering in de Godsleer heb ik eerder gewaarschuwd in het Reformatorisch Dagblad (9 februari 2018).[i]

Gelukkig noemt de NashvilleVerklaring de hierboven besproken leer over Gods Zoon niet. Maar kán een bittere bron zoet water voortbrengen (Jacobus 3:12)? Laten christenen allereerst dicht bij de kern van het geloof blijven. Dan mogen ze ook zegen van God verwachten.

Toegestuurd op 7 januari 2019. Niet geplaatst.

Zie Vanwaar zoveel commotie over de NashvilleVerklaring? Blogpost  900 woorden (6 januari 2019). En Homoseksualiteit en de kerk. De impasse voorbij (een boekje naar aanleiding van een studiedag homoseksualiteit in Nijkerk, november 2018).

[i] Zie Scheepje (z)onder Jezus’ hoede. Zie noot iv in dat artikel inzake ESS. Op 15 januari jl. zag ik dat dit bij noot iv genoemde artikel in Scheepje zonder Jezus’ hoede een update kreeg naar aanleiding van de NashvilleVerklaring. Lees bij die update over het ongereformeerde, onbijbelse karakter van de eeuwige onderschikking van God de Zoon aan God de Vader.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.