Neem mijn hart verander mij. Korte overdenking bij het avondmaal

Hieronder de tekst van een korte overdenking over Jezus’ beroemde verhaal over de verloren zoon. We lezen dit met het oog op het vieren van het avondmaal. Onder de preektekst staat een voorbeeldliturgie.

Gemeente van de Heer

Straks vieren we avondmaal. We komen als doden naar hem die levend maakt, als zieken naar hem die geneest (formulier 3). We vieren vanmorgen in het licht van Lucas 15. De bekende vertelling van Jezus over de verloren zoon. Ongetwijfeld ken je het schilderij van Rembrandt van Rijn (en mogelijk ook het boek van Henri Nouwen daarover). Hoe lezen wij Lucas 15?

Vorig jaar hebben we gezien dat Jezus zelf steeds verstopt zit in zijn gelijkenissen.[i] Zo doen we vandaag ook. Jezus is de vader die op de uitkijk staat. Jezus gaat immers om met (afgedwaalde) zondaren (Lucas 15: 1 en 2). Jezus is Gods uitgestrekte hand die ons welkom heet. Jezus is het brood dat wij straks ontvangen. En zijn bloed drinken wij op een geestelijke manier.

En kijk eens naar jezelf. Wie ben jij in deze gelijkenis? Makkelijk identificeren wij ons met de verloren zoon. Zoekend naar genade. Maar weet je nog dat we even geleden tegen elkaar zeiden: ik wil als Christus voor je zijn?[ii] Leef je zo? De gelijkenis uit Lucas 15 nodigt ons uit om Jezus te volgen.

Maar wat kan dat lastig zijn. Zomaar lijken wij op die oudste zoon. Zie je hoe ‘hoog’ die staat? Met hoeveel oordeel hij neerkijkt op zijn broertje. Die vuilak. Die zondaar. Toen we twee weken geleden de dienst hadden over de vraag of we een heilige en veilige kerk zijn, maakte het getuigenis van … veel los. Gemeenteleden zeiden bijvoorbeeld: ‘wat verschrikkelijk dat het woord homo zomaar als scheldwoord wordt gebruikt.’ Ja. Dat doet ‘de oudste zoon’. Anderen zeiden: ‘ik voelde me betrapt; zoveel vooroordelen als ik had….’ Ja. Die met die (voor)oordelen zit ‘de oudste zoon’ vol.  Jij en ik dus. Zie je hoe dit familieportret op allerlei manieren over ons gaat? We zijn die zondaar, de verloren zoon. We zijn die oordeel-zoon die neerkijkt op de ander. En we zeggen ook dat we als Christus willen zijn, als die vader van de gelijkenis.

Wat ik je nu wil vragen, is om een moment te nemen om met je buurman of buurvrouw te spreken. Wie ben jij? Hoe sta je ervoor als je avondmaal viert? Misschien vier je straks niet mee. Vertel dan wat deze gelijkenis bij je oproept. En of je misschien (in de toekomst) avondmaal zou willen vieren. Ik wil na afloop aan vier mensen vragen om kort te vertellen wat er bij je leeft.

— onderling gesprek —–

Wie wil wat vertellen?

……(verhaal uit de gemeente)……………………………………

Bedankt.

Gemeente; zo vieren we straks avondmaal. God kent al onze harten. Heel ons leven. Vier mee. Is het dan voor allen? Ja. Geen uitzondering? Ja toch. Een uitzondering. De uitzondering betreft degene die bij zichzelf denkt: ik val niet in een van deze categorieën. Met mijn tekort valt het reuze mee. Aan mijn lijf geen polonaise en aan mijn ziel is geen verandering nodig. Ik hoef niet als Jezus te zijn want ik ben eigen heer en meester. Pas op. Want zo sta je buiten de gelijkenis. Buiten het geluk dat Jezus geeft.

Toets en proef jezelf.

Voor wie is het avondmaal bedoeld? Voor de zondaar die genade zoekt. Blijf niet zitten (met je tekorten) maar sta op. Neem – eet en drink!
Voor wie is het avondmaal bedoeld? Voor de oudste ‘oordeelzoon’ die tot zichzelf komt (Lucas 15:17a) en zich realiseert wat hij/zij doet. Kom – eet het levensveranderende brood.
Voor wie is het avondmaal bedoeld? Voor allen die als Jezus willen zijn. Die goed en recht willen zijn voor anderen. Sta op en krijg powervoedsel voor die levensweg.

Voor wie is het avondmaal bedoeld? Voor ieder die van harte zingt van de kracht van Gods liefde (opw. 488).

——————

[i] Zie Niemand is zo gek als God. Preek over de gelijkenis van de wijngaard uit Marcus 11.
[ii] Ik wil als Christus voor je zijn. Overdenking bij avondmaalsdienst december 2018.

Voorbeeldliturgie
Welkom
Votum
Groet
Psalm 84: 1 en 3 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER

10 verbondswoorden
GK 154:1a, 2v, 3m en 4a Ach wat moet ik toch beginnen
Gebed

Kinderen naar voren (gesprek over avondmaal)
Kinderlied
Kinderen naar kring

Lezen Lucas 15:11-32
Verkondiging Neem mijn hart verander mij. Overdenking bij het avondmaal
Opwekking 488 De kracht van uw liefde (neem mijn hart verander mij)

Viering heilig avondmaal. Als volgt
Formulier 3
Nicea (staande)
LB 412:1 (Wij loven U, o God, belijden U als Heer) – tafel gereed gemaakt
Opwekking en viering avondmaal (gaande)
LB 421: 2 tm 6
LB 103c: 1, 3 en 5 (Loof de koning)
Psalm 146 nieuwe berijming alle verzen http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-146
Dankzegging en voorbede

Kinderen komen terug uit de kring
Collecte
GK 165 Machtig God
Zegen
Verdere ontmoeting

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.