Ongemakkelijk!? Naar Jezus!

Handout leerdiensten over Gods oordeel, 3de dienst. leerdienstcyclus 2012.
Lezen: Jesaja 61:1-3, Lucas 4:14-21 en HC Zondag 19 (v&a 52a).

1 Christus: redder én rechter.
In de laatste dienst van deze serie over Gods oordeel kijken we Continue reading