Houd het huwelijk hoog. Preek Hebreeën 13:4

Delfshaven 25 mei 2014. Voorbeeldliturgie: zie onder.

Gemeente van de verhoogde, verheerlijkte Jezus

1         Relationeel God.
‘Wast een berg, kost een beetje’; ken je die reclameslogan van een bepaalde waspoeder? Volgens mij was dat reclame met helikopter die berg was uit wasmand trok (of andere; die wasreclames vliegen je om de oren, is niet bij te houden).

Toen ik de tekst H 13:4 las, moest ik daaraan denken. Houd het echtelijk bed zuiver. Onbevlekt zegt de SV. Is promo van wasmiddel uit de 1ste eeuw p.n?

Nou, nee. Maar wat dan wel? Wat staat hier nou?

Is dit de moraalridder uit 1ste eeuw: je mag niet vreemdgaan? Of: geen seks voor huwelijk?
Dat je in je huwelijk beetje fatsoenlijk houdt met elkaar; in en buiten je bed?
Of: vd week had ik met iemand die geen gemeentelid is praatje over huwelijksgespreksgroep in onze gemeente – ze zei: ja, dan moet je zeker wel getrouwd zijn (wat zij niet was; wel relatie)? Zo van: je telt pas voor God/kerk als je ‘netjes’  getrouwd bent.
Of staat hier: je mag niet scheiden?

En dan nog: hoor je wat daarachter staat? Dat dreigende erachteraan? Overspeligen en echtbrekers zal God straffen. Zo. Wat vind je daarvan?

Gemeente; zo aan het einde v H wordt het heet onder de voeten. Vorige keren bij stilgestaan. We merken de hitte van God zelf. Hij, ónze God, is een verterend vuur (12:29). En je vraagt je af: ben ik hittebestendig? Loop ik weg voor dat vuur? Kruip ik in mijn schulp? Tja; die neiging kun je hebben. Maar H nodigt precies omgekeerd uit: kom dichterbij! Aanvaard het koninkrijk (12:28). In het OT; daar bleef het volk op afstand (Ex.19, Hebr.12:18-21). Maar nu, mensen: het is genadetijd. Jezus is de weg!

Het vuur van God smelt ons, vormt ons om. In alles: onderlinge liefde, gastvrijheid, omzien naar marginalen, geld, leiderschap (hfst.13). Ja: en dus ook relaties.

Hoe kan het ander? Hoe zoú het anders kunnen? God die in zichzelf niet ‘eenzaam’ is (al is Hij de enige, Deut.6:4); zou zijn innerlijke, relationele liefdesvuur zich niet uitstrekken tot op onze relatie? God en seks: dat vinden wij zomaar een vreemde combinatie. We denken dan eerder aan Femke Halsema’s en Hassnae Bouazza’s Tv-programma ‘seks en zonde’; dat bekt een stuk makkelijker. God en je huwelijk: dank U, we hebben al genoeg aan onszelf, want het valt lang niet altijd even mee en bovendien hebben we het gigantisch druk (‘moet God er ook nog bij’).

Ja; tegelijk valt dit op. Als je begint over relatie – of je nu single, getrouwd, gescheiden, hetero of homo bent: wat komt het dan altijd dichtbij. Wat is dat intiem. Dan zijn er geen grote woorden. Dan worden stoere, zelfverzekerde mensen soms ineens heel anders. Dan worden schuchtere mensen soms ineens heel zeker, beginnen te stralen. Dat is zo mooi. Dan ontdek je, haast op een natuurlijke manier: zo is God dus. Zo dichtbij. Zo intiem. Een vuur. Ja. Laat je verwarmen.

Dat is het eerste: niet eerst naar een opdracht oid dergelijks kijken (al is ‘ie er) maar naar Diegene die erachter staat. Gemeente: laten we altijd zo de bijbel lezen. Het is geen infogids, geen tips- en tricsboekje. We leren Christus kennen.

2  Eer God met je lichaam.
Dan zijn we er nog niet helemaal. Want je kunt zeggen: o.k.; het gaat hier over iets dat op een bijzondere manier God zelf weerspiegelt. En dat gaat iedereen aan. Maar waarom nou zo heftig (oordeel)? Je zou kunnen zeggen: het is belangrijk, we vinden dat allemaal moeilijk. We bakken er maar weinig van. Kan het wat invoelender?

Gemeente: juist als het heftig wordt in bijbel, moet je gaan zoeken. Waarom wordt punt vh huwelijk hier apart genoemd? Moeite genomen om daar in bijzonder op in te gaan? En niet alleen hier: lees Kol.3, Ef.5 e.a. Je voelt dat het om iets wezenlijks gaat.

Allereerst kunt je zeggen: juist die bijzondere relatie tussen twee mensen weerspiegelt Gods trouw (Ef.5). Maar er is meer. Er is een ander Bijbelgedeelte dat op dit punt iets heel moois zegt. In 1 Kor.6 en 7 staan allerlei aanwijzingen op gebied van relatie en seksualiteit – juist omdat het in die gemeente op dat gebied nogal verkeerd ging. En dan zegt Paulus iets opvallends. ‘Je bent gekocht. Je bent betaald (cf. als je krat pils koopt bij AH; stikker erop)…: bewijs God eer met je lichaam (1 Kor.6:20).

Gemeente: dit is zo mooi. Omdat God Schepper is, omdat Christus met een opstandingslichaam uit het graf kwam (raak mij aan!, zie de Paasdienst): daarom is het zo belangrijk goed met je lichaam, seks en relaties om te gaan. Om de levende Heer. Om jouw opstandingslichaam van straks dat je nu is beloofd. Bewijs God eer. In het hier en nu. Niet ‘geestelijk’ – alsof je lijf er niet toe doet. Niet naar God toe – alsof relaties er niet toe doen. God is een holistisch God; héél de schepping is van Hem. Alle dingen maakt Hij nieuw in zijn lieve Zoon, onze gekruisigde, uit het graf en tot aan de rechterhand van de Vader verheerlijkte Heer.

Een stapje verder nog, hierin. Is het je wel eens opgevallen dat juist dat lichamelijke en bijbehorende seksuele voorop staan in de bijbel? Kol.3: als je met Christus bent opgestaan… – en dan komt het nieuwe leven. Dat begint met: laat ontucht afsterven (3:5). Ergens anders foetert Paulus op zogenaamde ‘supergelovigen’ die het huwelijk willen afschaffen (vanwege te weinig geestelijk). Dat weerspiegelt al die gedetailleerde voorschriften uit OT inzake relatie en seksualiteit. Al is veel daarvan ‘schaduw’; het laat wel voelen dat God Schepper is van heel ons leven. Tot in het meest intieme ook Verlosser. Raak je hem uit het zicht; dan verlies je uiteindelijk alles. Het gaat om meer dan huwelijk of relaties, lichaam en seks.

Dat is het tweede. Wie de Bijbel (OT en NT) leest, staat niet verbaast te kijken dat er in H 13 apart wordt gesproken over huwelijk en seks. De kern daarvan is dat Jezus met zijn opstandingslichaam uit het graf verrees. Hij geeft hoop en vernieuwing.

3         Huwelijk, relaties en Delfshaven.
Wat betekent dit gedeelte concreet voor ons Delfshaven? Hoe gaat het op gebied van relatievorming, huwelijken. Gemeente: nu gaat het dichtbij komen. Nee. Ik hoop dat het dat zonet ook al was. Maar we voelen allemaal wel aan dat dit onderwerp ons bijzonder aangaat. Dan bedoel ik met namen het volgende. Het afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met veel huwelijksproblematiek en echtscheiding. Dat raakt de gemeente bijzonder. Iedere situatie is anders: het is niet onder een noemer te brengen.

Maar wel leeft het in de gemeente. Roept vragen op: wat gebeurt er? Wat is er aan de hand? Waarom nu ‘ineens’ – zo lijkt het? En zoveel. Dat is iets waar we niet omheen kunnen. H 13:4 en onze realiteit zetten ons ervoor.

Ik vraag me af: wat doet dit met ons, Delfshaven? Maakt het je onzeker? Denk je: ‘zijn wij straks aan de beurt’ – en hoe kun je dat dan merken, zien?
Jongeren: jullie maken dit ook mee: bij je eigen ouders, of bij gemeenteleden die je goed kent, (ouders van je) vrienden. Hoe is dit voor jullie? Vind je het erg? Heb je er verdriet om? Voel je je misschien alleen daarin? Denk je misschien ook bij jezelf: oei, ik weet niet of het nu wel zo goed/leuk is om verliefd te worden, een serieuze relatie aan te gaan met iemand anders?
Stellen die gaan trouwen – in sept. komt er weer een ‘hoos’: wat denken jullie? Trouwen tot Christus terugkomt of de dood je scheidt…: kun je dat nog aan elkaar beloven in deze tijd? Ben je onzeker of juist extra alert?
Singles: wat vinden jullie? ‘Bewijs’ dat je misschien beter alleen kunt blijven?
Getrouwde stellen die het goed hebt met elkaar: wat denken jullie? Ligt er taak op je pad?
Of zit je hier misschien en denk je: tja, vervelend, natuurlijk, allemaal? Maar ja: het gebeurt nu eenmaal. Statistieken geven dit nu eenmaal aan.
Mijn broers en zussen in de Heer die gescheiden zijn of in huwelijksproblemen zijn: wat voor jullie? Voel je je veroordeeld? Falen? Tekort? Stempel?
Studenten: wat vinden jullie? Beïnvloed dit ook je denken over relatievorming?

Delfshaven: hoe is dit voor ons?

En dan nog iets anders. We zeggen gemeente van Jezus te zijn. Gemeente: waar is Jezus hierin? Waar is onze verheerlijkte Heer? Hij van wie Hebr. juist zó getuigt dat hij er in álles is (hfst.4&5); helpt hij ons niet? Laat hij ons in de steek? Of roept hij ons hierin juist v alle kanten toe?

Gemeente: voordat we ook maar een stap verder gaan eerst dit. Het gaat vanmorgen over H 13:4, huwelijk en dus ook wat daarbij hoort, problematiek en scheiding. Hoe doen we dat? We kennen in Jezus geen gescheiden gemeenteleden of leden met huwelijksproblemen. D.w.z: we zitten niet in de kerk met blik: die is gescheiden, die zit in de penarie. Net zoals we in Jezus geen hetero’s, homo’s, singles of getrouwden, Marokkanen of Nederlanders kennen. Christus. Hij alleen. Als we elkaar zo graag willen stempelen, dan zo: Christus. Wezenlijk. Zit je zo in kerk? Dat is niet: doet er niet toe (dat je gescheiden bent of huwelijksproblemen hebt of wat maar ook). Doet er heel veel toe; en laten we hierin tov elkaar echt gemeente zijn! Biddend, helpend, weg zoekend en wijzend; bemoedigend en – als nodig is – vermanend. Maar wel: vanuit de Heer. Jezus voor. Jezus na. En daar komt alleen een eind aan als iemand zegt: ik wil met Jezus niks te maken hebben of kerk rug toe.

Zo luisteren we naar H 13:4. Wat is het eerste dat we horen? Dat is een positief gebod. Houd het huwelijk in ere. Wat wezenlijk! Gemeente: zet Jezus ons daar niet voor? Hoor je wat hier staat? Gód heeft bedacht om mensen bij elkaar te brengen. Dat is het eerste. De intieme verbondenheid tussen twee mensen: dat is Gods plan. God schept daarmee iets nieuws.

Hoor je hoe dit nieuws klinkt, trompettert in onze samenleving, net zo goed in de kerk? Statistieken zeggen: 1 op 3 huwelijken in ons land strandt. Hoorde vd week van vinexwijk: ongeveer de helft v relaties strandt. Statistiekmakers zeggen dat ook: huwelijken zijn instabiel en dat zal in de toekomst alleen maar meer zijn. En er is trend om zonder welke vorm van officiële afspraken dan ook maar met elkaar te leven (NB: ik fit daar niet op; het is te constateren). In die situatie zegt de Heer: ik breng jullie samen. Ik leg liefde in je hart. Ik geef en zoek trouw zoals ik zelf naar jullie toe eindeloos trouw ben. Jullie samen; mijn uitvinding. Door mij gekocht. Betaald. Stikker erop. Eer mij. Kom naar mij; met al je lasten. Ik geef rust. Echt rust. Het is in orde.

Zo luisteren we vanmorgen. Dan haal ik er vier dingen uit voor ons.

A. Ons falen en gebrokenheid brengt ons bij Jezus. Gemeente: laten we vandaag bij deze tekst eerst onze pijn en ons verdriet, gebrokenheid en gevoel van falen dat je er ook bij hebt, voelen. Bij God leggen. Wij maken het zelf niet. Ik red mijn huwelijk niet. Jij kunt knokken wat je wilt: maar het is ten diepste, zo merk je soms heel goed, buiten je bereik.

Gemeente: laten we juist op dit niveau de stem van onze lieve Heer en redder Jezus aanhoren. Kom naar mij. Ik geef trouw en inzet voor de ander. Doe jij dat? Zoek en vind jij Jezus? Of het is ‘jouw’/’hun’ probleem? Moeten we er eens een bezinningsmoment(je) tegenaan gooien? Of zal het jou niet overkomen?

We kunnen, Delfshaven, onmogelijk bagatelliseren of negeren dat we in dit afgelopen jaar zo hard tegen deze pijn, gebrokenheid en falen zijn opgelopen. En als we dan echt gemeente zijn, als we genoeg eigenheid/’smoel’ hebben, zeggen we: het is ónze pijn. Er gaat bij óns iets niet goed. Heer: wat wilt u van ons?

De Heer roept ons niet. Hij tackelt ons in vliegende vaart. Met onze wond kunnen we niet anders dan ons richten tot hem. Hebr.13:4 roept ons terug naar de warmte van God. Alleen Hij kan ons echt nieuw maken. In alle dingen herstel geven. Blijvende verbetering. Alleen Hij.

B. Gebed. Zo lezen we verder in H 13. Is het je opgevallen, gemeente: dat dit soort teksten altijd eindigen met gebed? Kol.3 (richting hfst.4) doet dat (cf. Ef. hfst.6). H 13:18 doet dat. Je leest naar het gebed toe. Wij doen in praktijk vaak andersom: ‘Heer, zegen eten. Amen’. En je valt aan. Zo bij het huwelijk: ‘Heer, zegen dit huwelijk. Suc6 ermee. Het allerbeste’.

Maar in de Bijbel leert de Heer ons: juist om bij het goede, nieuwe leven te kunnen komen en te blijven…leer bidden. Ga bidden. Zoek de kracht van God. Zoek het bij de verheerlijkte Jezus die de schande nam en droeg en ons helpt en steunt in alle dingen. En dan ga je weer terug in alle gewone dingen van je leven. Onder een geopende hemel. Wie je maar bent. Wat je ook maar bezighoudt.

C. Gemeente-zijn. Gemeente: wat betekent dit verder voor ons? Nou dit. De Heer roept ons hierin niet alleen naar zichzelf. De Heer roept ons hierin op om gemeente te zijn. Daar komt het nu echt op aan. Wie zijn we als gemeente van Jezus; wat laten we samen zien: naar elkaar toe en welk beeld geven we aan de samenleving die niet weet van Gods trouw in Jezus?

Laatst werd er in het gemeentegebed gevraagd om openheid in de gemeente. Wat mooi. Dat is erg belangrijk. Natuurlijk: vertelt niet wat je niet wilt vertellen. De gemeente is bepaald geen geheimverbreekplaats. Je hebt je privé. Maar wel: kunnen we het aan om te spreken, te delen zoveel dingen die ons aangaan? Als je als kring hoort van verdriet of problematiek: weet je dan wat je moet doen? Heb je oog voor wat ander nodig heeft: aan meeleven maar net zo goed een gezonde grens daarin? Bespreek je dat met elkaar? Dat zal altijd beginnen met open zijn over jezelf.

D. initiatief op relatiegebied. Gemeente: wat betekent dit concreet? We merken wel dat er initiatief wordt genomen op tal van gebied. Kidsbijdrage. Muziek. Betrokkenheid op wijk. Noem maar op. Chapeau! Is het niet net zo natuurlijk dat je dan als gemeente initiatief neemt op dit gebied; relatievorming en wat daarin meekomt? Bespreekbaar maken op een huisbezoek. Zelf ter sprake brengen. als het goed gaat of minder. Andere initiatieven nemen om te werken aan goede relaties. Ook breder dan alleen die van tussen twee mensen: dat je tov elkaar betrouwbaar bent.

Ik rond af. H 13:3 brengt ons bij de vuurgloed van God. Legt die in ons leven. Ok als het gaat om huwelijk(strouw). Dat doet ons zeer. Het spoort ons ook aan. H laat ten diepste zien dat Jezus belooft ons hierin niet los te laten maar voor te gaan. Laten we hem volgen. Alleen hij wijst de weg omdat hij de weg werd.


Zie De getrouwde single (over het huwelijk in de jaarserie 2014/5) en de preekschets voor de Marriage Course 2013 en artikelen e.a.; zie bij de categorie relaties.

Welkom
Votum
Ps.100: 1a, 2v, 3m en 4a
Ps.81:1 (kompaslied gr. ¾), 4 en 7
Kolossenzen 3 en 4: nieuw leven in Christus
GK 160: 1 en 2
Gebed
Kids naar kinderclub, lied…
Hebreeën 12:14-16 en 12:28-13:6 (tekst 13:4)
Verkondiging: Houd het huwelijk hoog
1 relationeel God
2 eer God met je lichaam (1 Kor.6:20).
3 Delfshaven: huwelijk en relaties.
GK 163: 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbede: gemeentegebed
Begonnen met GK 174: 1 en 2
Afgesloten met GK 174:3
collecte
LB 21: 1 en 7
zegen
verdere ontmoeting

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.