Christendom niet vredelievender dan islam

Onderstaande brief schreef ik omdat het islamdebat weer oplaaide naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Het gaat dan, uiteraard, ook over religie en geweld. Voor een opinieartikel bleek uiteindelijk geen ruimte. Dat artikel staat elders op deze blog. Dit is de brief:

Christendom niet vredelievender dan islam
Valkenberg stelt de verhouding tussen religie en geweld op scherp (NRC, 13 januari 2015). Terecht noemt Valkenberg hierbij ook het christendom. Christenen moeten zich beter op dit onderwerp bezinnen. De tegenstelling die sommige christenen maken tussen de geweldloze Jezus en de gewelddadige Mohammed is te simpel. Valkenberg heeft er namelijk gelijk in dat ook de Bijbel talloze geweldsteksten kent.

Christelijke bezinning kan zich alleen maar richten op het evangelie. Dat vertelt dat uitgerekend God zelf zich in Jezus liet terroriseren en afslachten. In dat licht kunnen christenen zich er niet vanaf maken met de gedachte dat zij geen terroristen zijn. Zij hebben zich iets anders af te vragen: of zij werkelijk zonder geweld of dwang zijn. Dat is helaas niet zo. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de opluchting die in 2013 bleek toen de wet op de smalende godslastering werd afgeschaft ten gunste van de vrijheid van meningsuiting. Het debat daarover gaf blijk van een gevoel van bevrijding van een christelijk, wettelijk vastgelegd dwangmiddel.

De algemene oproep van CDA-leider Buma aan moslims dat zij afstand moeten nemen van het geweld van Parijs is dan ook verwerpelijk. Allereerst omzeil je daarmee het werkelijke gesprekspunt. Maar belangrijker is dat je zo opnieuw gaat dwingen. Ik wil de afgrijselijke gebeurtenissen in Parijs gebruiken om de religieuze dialoog met mijn moslimstadsgenoten te intensiveren. We hebben elkaar nodig. En we moeten eerlijk zijn.

NRC Handelsblad, zaterdag 17 januari 2015 onder de titel: christendom is niet per definitie vredelievender dan islam.

Deze brief is een samenvatting van een artikel God en geweld.

Zie ook mijn bijdrage in de dialoog met imam Karrat (Essalammoskee): Laat het oordeel aan God.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.