Christendom niet vredelievender dan islam

Onderstaande brief schreef ik omdat het islamdebat weer oplaaide naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Het gaat dan, uiteraard, ook over religie en geweld. Voor een opinieartikel bleek uiteindelijk geen ruimte. Dat artikel staat elders op deze blog. Dit is de brief:

Christendom niet vredelievender dan islam
Valkenberg stelt de verhouding tussen religie en geweld op scherp (NRC, 13 januari 2015). Terecht noemt Valkenberg hierbij ook het christendom. Christenen moeten zich beter op dit onderwerp bezinnen. De tegenstelling die sommige christenen maken tussen de geweldloze Jezus en de gewelddadige Mohammed is te simpel. Valkenberg heeft er namelijk gelijk in dat ook de Bijbel Continue reading