Verliefd. Maar als hij/zij niet gelooft? Preek bij een jeugddienst

Deze dienst is voorbereid met een groep jongeren uit de gemeente. De jongeren participeren ook volop in en rondom de dienst, zie de Voorbeeldliturgie onderaan.

Het onderwerp is door de jongeren uitgekozen. Een van hen leidt het onderwerp ook in.

Gemeente van de Heer

1 Wat krijg/kreeg je mee?
Je wordt verliefd. Maar die ander gelooft niet. En nu? Toen we deze kerkdienst gingen voorbereiden met de catechisatiegroep zei een van de jeugdleiders: als je vroeger thuis kwam met iemand van de

CGK… nou; dat was wat! Laten onze broeders en zusters van de Zuidhovenkerk en Singelkerk het niet horen 🤨.

Vandaag is de vraag niet: wat als die ander bij een andere kerk hoort? De vraag is: wat als die ander niet gelooft? Logisch dat dit nu de vraag is. Kerkelijke verschillen zijn vandaag minder belangrijk. En de meeste mensen in Nederland geloven niet in God. Grote kans dat je op iemand verliefd wordt die niet gelooft.

Vanmorgen zitten we in de kerk. Met elkaar zijn wij verliefd: op Jezus. Hij is onze held en Heer. Omdat hij van ons houdt. De Bijbel vergelijkt de relatie tussen Jezus en de kerk met de relatie tussen een man en vrouw (Efeze 5). Daarom zeggen we niet dat de vraag waar het vanmorgen om gaat een probleem/uitdaging is voor de jeugd. Wij zijn, samen, van Jezus. De vraag is: hoe volgen wij hem? Hoe deden we dat en hoe doen we dat als het gaat om het aangaan van een relatie? Ik wil graag van 3 verschillende leeftijdscategorieën een reactie op deze vragen:

  1. Hoe werd/wordt er in jouw omgeving (gezin/kerk) gesproken over het aangaan van een relatie? Wat kreeg/krijg je daarin mee?
  2. Vond/vind je daar ook wat van?

Reacties graag in deze leeftijdscategorieën:

  • 50 jaar en ouder.
  • 30-50 jaar.
  • 0-30 jaar.

Wie wil hierover iets zeggen?

…………………(reacties uit de gemeente) ……………………………………..

Bedankt voor de reacties. Praat vooral verder met elkaar, straks na de kerkdienst of van de week in de kring of elders. Nu verder met de preek.

2 Wat zegt God hierover in de Bijbel?
Sommige christenen zeggen: het antwoord op de vraag van vanochtend is nogal simpel. In het Oude Testament staat bijvoorbeeld dat er in Gods volk geen huwelijk mag worden aangegaan met andere, niet in God gelovende mensen. Maar dat was een gebod voor toen. Gods volk was afgezonderd van de andere volken. Het Nieuwe Testament spreekt anders. Daarin staat dat het goede nieuws voor iedereen is. Christenen moeten het licht van het evangelie laten zien. Je leeft niet op een eiland. Integendeel. Je staat iedere dag in contact met anderen. Gelovigen, anders-gelovigen, niet-gelovigen. En ja; dan kan ineens de vonk overslaan. Je wordt verliefd. En dan?

Geen verbod of gebod.
In de Bijbel staat geen gebod of verbod als het gaat om de vraag of je een relatie mag aangaan met iemand die niet gelooft. Er is een tekst in het Nieuwe Testament die vaak wel zo wordt gelezen/gebruikt: je mag je leven niet delen met ongelovigen (2 Korintiërs 6:14). Maar die tekst kun je niet zomaar toepassen op de vraag die we vanmorgen stellen. Ik kom daar straks op terug.

Hé. Zegt God dan niks als jij verliefd wordt? Dat zou raar zijn. God die wil dat je goed omgaat met geld, God die wil je dat in Hem gelooft, God die jou heeft gemaakt; zou die God z’n mond houden op het moment dat er zoiets belangrijks gebeurt in je leven?

Het punt is dat wij, christenen, de Bijbel nog wel eens op een rare manier kunnen gebruiken. We gaan dan lezen met in ons achterhoofd: staat er iets in over de vraag of het wel of niet mag? Bijvoorbeeld: mogen homo’s wel/geen relatie aangaan? Mag je wel/niet shoppen op zondag?[i] Mag je een relatie aangaan met iemand die gelooft? Als je zo gaat luisteren wordt de Bijbel, als je niet uitkijkt, een soort (Burgerlijk) Wetboek. Als je dan straks bij de Hemelpoort komt dan kun je tenminste zeggen dat je volgens ‘het boekje’ hebt geleefd. Brave meid/jongen; kom jij maar binnen.

Je hart/leven.
Maar zo werkt het niet. Want zo is God niet. God heeft ons gemaakt. Met als doel: Hem te kennen en Hem te (ver)eren in ons leven. Daarvoor heeft God alles overgehad. Hij is mens geworden in Jezus. Mens als wij.

Zou Jezus verliefd zijn geworden? Dan toch zeker niet op een christelijke maar op een Joodse vrouw. Maar Jezus ging geen (trouw)relatie aan met een vrouw. Dat wil zeggen: hij gaat een (trouw)relatie aan met ons. De kerk is de bruid van de Heer (Efeze 5). Bruiloft. Liefde. Trouw(relatie). Dat gaat verder dan: wat mag wel/niet? Dat gaat over je leven. Je hart. De keuzes die je maakt. Inderdaad: óók de keuze met wie je een relatie aangaat. Wat je doet als je verliefd wordt.

In de Bijbel staat het bijvoorbeeld zo: probeer te begrijpen wat God van je wil (Efeze 5:17). Die opdracht past bij de (geloofs)relatie met God. Wie is God en hoe bedoelt God het? Wat is de bedoeling met die gevoelens van verliefdheid die ik heb? Wat is het eigenlijk: een relatie aangaan? Hoe luister je daarin naar de Heer? Ik vond een aardig filmpje dat hierover gaat. Laten we ernaar kijken:

https://beam.eo.nl/artikel/2017/11/verkering-test-of-jullie-echt-matchen-denkstof-21/

3 Elkaar helpen en dienen.
Het filmpje laat goed zien waar het om gaat. Gebruik je verkeringstijd om uit te vinden of je echt bij elkaar past. Of voor je elkaar bedoeld bent.

Zag je dat het in het filmpje over net een ander punt gaat dan de vraag van deze dienst? In het filmpje gaat het erover: heb je een goede match met elkaar? Deel je genoeg met elkaar om goed te hebben en te houden? Hoe denk je over dingen die belangrijk zijn in je leven? Kun je ermee omgaan als je eens ruzie krijgt of van mening verschilt? Want je ‘oefent’ voor nu en de toekomst. Het kan soms knap lastig worden. Ook in je (trouw)relatie. En hoe kom je er dan uit? Heb je stevige grond onder je voeten?

Dat is net een andere vraag dan: wat te doen als die ander niet gelooft? Het filmpje gaat erover hoe je relatie eruit ziet en werkt als die vlinders in de buik een beetje minder worden. Hoe het werkt op een doordeweekse dag. In de Bijbel wordt gezegd: in een relatie gaat erom dat je elkaar helpt, dient en lief hebt. En dat niet alleen. De Bijbel zegt: doe dat zoals Jezus dat deed en doet (Efeze 5). Jezus is het voorbeeld voor mensen die een relatie aangaan. Voor vrouwen en mannen is hij het voorbeeld. Want God heeft het bedacht om mannen en vrouwen te maken. En God bedacht te liefde(srelatie). Van Hem leer je het beste hoe je goed met elkaar moet omgaan. Wat trouw is. Hoe je het goed maakt. Hij is de grond waarop je staat (GK 161). Het doel waarvoor je leeft (Opw.616). Ook de grond waarop je samen staat. Zo valt het belang van 2 Korintiërs 6:14 (‘je mag je leven niet delen met ongelovigen’) te begrijpen. Je bent van de Heer.

En (hoe) werkt dat nou als jij gelooft en die ander niet? Dan kun je niet zomaar zeggen: Jezus is ons voorbeeld en God is de grond waarop ik sta (GK 161). Want dat is zo voor de een maar niet (gelijk) voor de ander. Ergens in het filmpje wordt gezegd dat het belangrijk is dat je God bij je relatie betrekt. Dat gaat op voor degene die gelooft. Maar niet voor degene die niet gelooft. Hoe gaat het dan?

Om te beginnen: heb het erover met elkaar. Zeg wie God voor je is. Wat het voor je betekent om christelijk te zijn opgevoed. Wat je belangrijk vindt omdat je in God gelooft. Dat je Jezus wilt volgen, ook in je liefde voor die ander. Dat je bij de gemeente hoort. Nodig die ander uit om mee te doen in de dingen die horen bij het leven met de Heer. En dan?

Liefde reageert. Praktijkvoorbeelden.
Ja. Dat is een belangrijk punt. Wat is de reactie van die ander? Ik geef een paar voorbeelden:

1/ Wist je dat het aangaan van een relatie bovenaan het lijstje staat als het gaat om de vraag hoe mensen (van niet-geloof) tot geloof zijn gekomen? Logisch. Van heel dichtbij, vanuit een liefdesrelatie, leert iemand zien wie Jezus (voor die ander) is. Misschien wil God wel dat die ander door jou(w manier van leven) Hem leert kennen! Laat het dan ook aan die ander zien. Schaam je niet voor het evangelie.

2/ En wat als het anders gaat? Dat kan ook. Ik hoorde eens van een meisje dat zei: ik heb het een keer uitgemaakt met mijn vriend omdat hij net deed alsof geloof een soort hobby van me was; hij nam me in m’n geloof eigenlijk niet serieus. Weet je wat er toen gebeurde? Die jongen begon toen pas echt na te denken. Hij wist heel goed dat zij van hem hield. En toch maakte ze het uit. Houdt ze dan… van God? Het kwartje begon te vallen bij die jongen. Hij begon zich te verdiepen in het geloof. En het gaf hun relatie een nieuwe kans. Maar het kan ook anders gaan. En dan kun je daar maar beter op tijd achter komen, al blijft het pijnlijk.

3/ Christenen vandaag vinden het soms beste moeilijk om te geloven. Dat is niet raar. Want de meeste Nederlanders geloven niet. En voor je het weet houd je als gelovige je mond. Maar weet je wel wat je mist en wat je een ander onthoudt? Ik was eens op bezoek bij een stel waarvan de een wel en de ander niet geloofde. We hadden het over de (trouw)relatie en lazen het stukje dat we net lazen uit Efeze 5. De niet-gelovige partner zei: wat een mooi beeld; het huwelijk niet alleen als iets voor met z’n tweeën maar iets met een hoger doel. Zij geloofde niet. Maar als je echt van elkaar houdt, heb je toch wel eens het gevoel dat liefde alles te boven gaat? Blijkbaar hoorde die vrouw dat ook in Efeze 5. En dan zouden chrístenen zeggen: oei, laat ik maar m’n mond houden – want geloven is zo ingewikkeld. Dan laat je de schat van het evangelie liggen. Een gemiste kans voor jezelf en de ander. Natuurlijk komt er het wel op aan hoe je het evangelie vertelt. Ook Bijbelse liefde laat zich niet dwingen.

4/ Jongeren: de Heer zegt tegen ons hoe belangrijk het is om van hem te houden en hem te volgen. Ook in een relatie en het aangaan daarvan. Hij heeft echt het beste met je voor. Daar komt wat bij. We merken vandaag dat het niet makkelijk is om een goede relatie te hebben. We leven immers in een tijd waarin het gaat om het ‘ik’. Wie ben ik, wat wil ik? Cijfers liegen niet. En we kennen de pijn ervan, van dichtbij: veel relaties/huwelijken gaan kapot. Bij onderzoeken over relaties wordt soms gezegd dat mensen een relatie aangaan omdat het wat toevoegt aan hun eigen leven.[ii] Je kunt zeggen: dat doe je toch niet; dat is toch geen echte liefde? Je hebt gelijk. Maar een christen leert bescheiden te zijn. En niet beter over zichzelf te denken in vergelijking met anderen. Tekorten die in onze tijd aanwezig zijn als het gaat om relaties leven ook zomaar in je eigen hart zit. Zorg daarom voor een goede basis in je leven en in je relatie. Laat de Heer de grond zijn waarop je staat (GK 161), je levensdoel (Opw.616).

5/ Ouders en volwassenen: kunnen jongeren en/of jullie kinderen zien waar het jullie om gaat? Laat je het merken? Ook als het om (trouw)relaties gaat? Als je zegt dat het ‘zo hoort’ dat je met een gelovige trouwt dan bedoel je dat waarschijnlijk goed. Maar de vraag is of dat vandaag voldoet. Ik denk van niet. Het gaat erom dat duidelijk is en wordt dat je de Heer dient en volgt. En dat je laat merken welke keuzes daarbij horen. Om te beginnen voor jezelf. Draag de jongeren van de gemeente op handen. Ook op gebedshanden. En doe mee en geef je op als er vandaag gevraagd wordt om meedenken en praktische hulp bij het opzetten van een gespreksgroep over relatievorming en huwelijk.

De een gelooft en de ander niet.
Tot slot nog iets anders. Het ging in deze dienst over de vraag wat te doen als jij wel en de ander niet gelooft. Soms is het zo dat van een stel de een wel en de ander niet (meer) gelooft. Het is goed om dan te zeggen dat de niet-gelovige partner zich welkom mag weten in de christelijke gemeente. De Bijbel spreekt op dit punt bepaald niet bekrompen. De partner hoort erbij; is in de in Jezus gelovige ook heilig (1 Korintiërs 7:14). Dan mogen wij, christenen, ook niet bekrompen zijn. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin een van beide partners eerst wel en later niet meer gelooft. De trouw blijft dan, voor zover mogelijk, staan (1 Korintiërs 7:13). Laat het van de christelijke kant, waar en zolang het maar kan, onvoorwaardelijke liefde en trouw zijn.

Wij kunnen onzeker zijn. Soms weten we niet goed wat te doen. God is trouw. Hij heeft zijn keus voor ons gemaakt.

—-
Zie Hoe gaan christenen een relatie aan? Preek Genesis 2 en Efeze 5 (jaarthema 2014/5)

[i] Zie een van de vorige jeugddiensten: de werkelijke betekenis van de schepping.
[ii] Zie Klaag niet over samenwonen en teloorgang van het huwelijk (Nederlands Dagblad en OnderWeg, 2016). Een artikel over relatieverlangen en relatie(on)bestendigheid anno nu.

Muzikale begeleiding: jeugdcombo
Welkom en beamteam door jongeren.

Welkom
Votum
Groet
Opwekking 616 Houd me dicht bij u
Leven met Jezus (Kolossenzen 3, gedeeltelijk)
PvN 130 Uit de diepten
Gebed
Kinderen naar voren
Hoger dan de blauwe luchten (Op toonhoogte 512)
Kinderen naar kring
Verliefd maar hij/zij gelooft niet. Inleiding door een van de jongeren
Efeze 5:21-33 Bijbel in Gewone Taal (door jongere)
opwekking 687 Heer wijs mij uw weg
verkondiging
GK 161: 1 en 4 Heer, U bent mijn leven
Dankgebed en voorbede (jongere en predikant)
collecte

opwekking 705 Toon mijn liefde
zegen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.