The Matrix en het christendom. Korte brief aan Trouw

Net als Jos de Mul ben ik gefascineerd door The Matrix (Trouw, Letter & Geest, 21 september). Als gelovig christen plaats ik een kanttekening bij De Muls interessante beschouwing. Volgens De Mul baseert de schijnwereld van The Matrix zich onder andere op het christendom; Jezus zegt dat zijn koninkrijk niet van hier is. Hier ziet De Mul iets over het hoofd. De kerk heeft veel ervaring in het omgaan met de vraag of een kwade god ons een onechte wereld voortovert (Descartes). Marcion kwam in de tweede eeuw van onze jaartelling al met de theorie van een kwade schepper-god. De kerk belijdt echter dat God Schepper is van het zichtbare en onzichtbare.[i] En Gods zoon is ‘als mens’[ii] naar ‘het zijne’[iii] gekomen. Jezus’ uitspraak over zijn koninkrijk dat niet van hier is, contrasteert met de macht van het toenmalige Romeinse rijk.[iv] Een gekruisigde koning geeft nogal te denken.


Toegestuurd aan Trouw, niet geplaatst.

[i] Zo belijdt de Geloofsbelijdenis van Nicea.
[ii] Zie 1 Johannes 4:2 en 2. Opvallend aan die tekst is dat het er juist om gaat dat Gods zoon echt mens is geworden. De brief waarschuwt voor valse profeten en zegt dan: ‘De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist….’
[iii] Zie de schitterende proloog van het evangelie van Johannes (Johannes 1:1-18). Zie hier voor een preek over dat gedeelte.
[iv] Zie een preek over Jezus voor Pilatus: de (on)macht van de wereld en de macht van Jezus. Preek Johannes 18:36.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.