Geschapen in Jezus voor een goed leven. Preek Efeze 2:10 in een dienst met openbare geloofsbelijdenis en avondmaal

Een bijzonder feestelijke dienst vandaag. Acht jongvolwassenen doen belijdenis van hun geloof. We vieren het heilig avondmaal. De preek gaat over wie we zijn in Jezus en wat dat betekent. Je kunt de preek ook beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Kijk naar wie God is en wat Hij doet.
Op deze feestelijke dag doen jullie belijdenis van je geloof. Je spreekt publiek uit dat je in God gelooft en dat je Jezus wilt volgen als lid van zijn gemeente.

Wat betekent het om belijdenis te doen? Is belijdenis doen een afronding? Wat je is aangereikt door je ouders, op school en in de gemeente (vereniging, catechisatie, erediensten e.a.) heb je je immers eigen gemaakt. Het is onderdeel van je leven geworden. Anderen zeggen juist wel eens op een dag waarop belijdenis wordt gedaan: ‘nu begint het (pas echt); welkom in de strijd.’ Wat is het? Is belijdenis doen een afronding? Een nieuw begin? Beide?

Het evangelie helpt je, denk ik, om hiernaar te kijken. In Efeze 2:10 staat:

… Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

Wat een schitterend woord. Belijdenis doen is een goede daad. Een die je doet op Gods weg. God die je in Jezus heeft gemaakt en geroepen. God heeft deze dag en jouw ‘ja’ voorbereid. Hij kent je met eeuwige liefde.

Handwerk.
Het evangelie leert je om verder te kijken. Oog te hebben voor wie God is en voor wat Hij doet. In gesprekken kun je het er met elkaar nog wel eens over hebben of je wel ‘ver genoeg’ bent om belijdenis te doen. En kun je onzeker zijn omdat je niet weet hoe je leven er over twee of tien jaar uitziet. En het is goed om het hierover te hebben. We hebben in het afgelopen seizoen op een open manier over veel dingen met elkaar kunnen spreken.

Maar luister nog eens naar het begin van vers 10. God is het die je gemaakt heeft. Dit is zo basaal. Er staat iets als: je bent Gods handwerk. Zoals een houtbewerker aandachtig bezig is met zijn werk. Zoals iemand een gedicht schrijft en het voorleest. Zoals een juf kinderen leert lezen en schrijven en na zoveel tijd kunnen ze dat. Zo is God met je bezig. Ik denk dat als je er zo naar kijkt niet zo bezig hoeft te zijn met de vraag of het vandaag nou een afronding is of een (nieuw) begin. Deze dag maakt onderdeel uit van het werk dat God aan het doen is. Gefeliciteerd met deze dag. Met jullie goede keuze. Vandaag eren en danken wij God; Vader, Zoon en Heilige Geest.

2         Evangelie van genade in Jezus.
Er wordt wel eens gezegd dat in deze paar zinnen van Efeze (Efeze 2:8-10) het hele evangelie zoals Paulus dat heeft gebracht klinkt. Omdat we in onze gemeente naar Galaten aan het luisteren zijn[i], snap je zo’n uitspraak wel. Paulus zegt tegen de Galaten bijvoorbeeld over dat het niet belangrijk is of je besneden (Gods verbondsteken) bent of niet – terwijl gelovigen dat toen juist uiterst belangrijk vonden. Het gaat erom dat je een nieuwe schepping bent (Galaten 6:15). En Paulus keert zich in de Galatenbrief tegen gelovigen die doen alsof God eerst iets van jou vraagt/eist voordat Hij goed voor je is, alsof Gods liefde voorwaardelijk zou zijn. Vanaf het begin tot aan het einde van de Galatenbrief zet Paulus centraal dat God in Jezus iets nieuws begonnen is (Galaten 1:1). Jezus sterft en staat op; dat maakt het de moeite waard.

Zoveel cadeaus.
Dat bevrijdende evangelie klinkt in Efeze 2. Je bent door genade gered (2:8). Zelfs je geloof is een cadeau van God. Je kunt er niet over opscheppen (2:9). Eerder in dit hoofdstuk gaat het ook over het verleden van de gelovigen. Bedenk dat de gemeente van toen veelal bestond uit mensen die God eerst niet kenden (Efeze 3:1). Paulus noemt dat een doods leven (2:1); zinloos of saai als je God niet kent. Dat klinkt nogal hard en afwijzend. Waar het om gaat is dat je niet zonder God kunt (leven). Die ervaring hoor je ook als iemand vandaag tot geloof komt. Dat God rust geeft, bijvoorbeeld. Dat je misschien niet meer zo snel uit het lood geslagen bent omdat Geest je wil gidsen en coachen. Dat er gemeenteleden om je heen staan. Dat je er voor elkaar bent.

Zo zegt Paulus dat leven met Gods genade in Jezus mooi en goed is. Hij heeft dat zelf ervaren. Wat was hij een fanatiekeling. Een die de hele Bijbel uit z’n hoofd kende. Maar als Jezus hem roept wordt alles anders. In hoofdstuk 1 van Efeze gaat het erover hoe eindeloos rechtvaardig en liefdevol God in Jezus is. En in hoofdstuk 2 wordt duidelijk hoeveel God geeft. Beter; gegeven heeft:

  • Je bent samen met Christus levend gemaakt (vers 5).
  • Je bent door genade gered (vers 5).
  • Je hebt een hemelse plek gekregen (vers 6).
  • Je bent geschapen in Christus Jezus (vers 10).

En…. er komt nog meer op de dag van Jezus’ (weder)komst (vers 7).

Zie je? Kijk op naar God. Dat evangelie van redding, genade en geloof wordt in die prachtige zin van vers 10 onderstreept. Ontvang het. In het bijzonder straks, bij de viering van het heilig avondmaal.

3         Nieuw, goed leven.
Wat betekent dit vers vandaag voor jullie, als je belijdenis aflegt van je geloof? Ik denk dit. Je bent op de goede weg. Gods weg. Daarom is het feest voor ons allen; gemeente, ouders, familie en vrienden. Het werk van God gaat verder. Ik hoop dat het voor iedereen een gezegende dag is. Geniet van wat God geeft.

Goede daden.
Wat betekenen dan ‘goede daden’ (vers 10)? Misschien zijn wij, protestanten, er niet zo dol op om het daarover te hebben (Catechismus Zondag 24). Efeze 2 zegt het gewoon. Omdat ons leven Gods herscheppende werk in Jezus is, kan het ook ‘gewoon’ gezegd worden. Het gaat over het vernieuwingswerk van de Geest. Dat je langzaam maar zeker gaat toegeven aan wat de Heer wil, in alle delen van je leven. Allereerst kun je dan denken aan wat verderop in Efeze aan bod komt. Paulus dringt erop aan de weg van het evangelie te gaan (Efeze 4:1vv). Dat gaat over eenheid van de gemeente. Dat gaat erover dat jij de gaven inzet die God je geeft. Het gaat over eerlijkheid en oprechtheid ten opzichte van elkaar (Efeze 4:25). Het gaat erover dat als je genieten bent op een feest dat je ook dan bedenkt dat je van Jezus bent (Efeze 5:18).

Jouw leven.
Bij ‘goede daden’ kun je ook aan je eigen leven denken. Wat is nu Gods weg voor jou? Voor Paulus was dat het evangelie bekend maken aan heidenen (niet-Joden). Wat is Gods weg voor jou? Weet je dat? Hoe doe je dat?

Stel; je woont niet meer bij je ouders thuis. Je bent op kamers gegaan. Of je bent van plan dat te doen. Hoe leef je dan met de Heer? Het vanzelfsprekende zoals het samen bidden of samen naar de kerk gaan valt dan weg. En dan? Heb je mensen om je heen met wie je over het geloof kunt spreken? Heb je de filialen van de Heer in je nieuwe woonomgeving al ontdekt? Het verrijkt je geloof als je in een andere omgeving dan die je gewend bent/was de Heer te dienen. Als je het Nieuwe Testament goed leest ontdek je dat er naast eenheid in geloof ook veel verscheidenheid is.[ii] Dat is Gods veelkleurige genade. Hoe dan ook en waar dan ook: ga de weg van God. En laat je meenemen in een goede manier van leven. Leef tot zegen van anderen.

Niet iedereen van de verdiepings- en belijdenisgroep doet vandaag belijdenis van het geloof. Vergeet niet dat God met ieder een weg gaat. In het afgelopen jaar hebben we veel met elkaar gedeeld. Ik bid en verwacht dat God dat zegent en jullie allemaal, of je vandaag belijdenis doet of niet, steeds meer zal laten zien wie Hij is. Als God aan iets begint dan voltooit Hij het ook. Hij is goed en trouw. We zien en ervaren dat vandaag. Mag de Heer ons allemaal zegenen.

—————————————

[i] Zie op mijn blog onder de categorie preken.
[ii] Het punt eenheid en verscheidenheid speelt sterk in de Galatenbrief. Zie preek over het begin van Galaten 2 (zgn. Apostelconvent).

Voorbeeldliturgie

Welkom

Votum en groet Sela
DNP Psalm 96: 1 tm 3 Psalm 96 (denieuwepsalmberijming.nl)

Getuigenis van een van de ouders van de belijdeniscatechisanten

GK 176B Wij kiezen voor de vrijheid

Gebed

Getuigenis van een van de belijdeniscatechisanten

Kindermoment
Kinderlied Wonderlijk (Sela) Wonderlijk – Sela | Tekst & Gratis bladmuziek – Sela 
Kinderen naar kring

Toespraak van de jeugdleiders

Vul dit huis met uw glorie Opwekking 815 – Vul Dit Huis Met Uw Glorie (Songtekst & Video) (dagelijksebroodkruimels.nl)

Schriftlezing Efeziërs 2:4-10 NBV21 (Maar) omdat God zo barmhartig is….
Verkondiging van het evangelie naar aanleiding van Efeziërs 2:10
GK 147: 1 en 3 Maak muziek (refrein als canon zingen)

Kinderen komen terug uit kring

Openbare geloofsbelijdenis

Zegen ons Gebed om zegen – Sela | Tekst & Gratis bladmuziek – Sela (1x keer ‘ons’ vervangen door ‘hen’: zegen hen op de plek waar zij….)

Ontvangen van een zegen

Viering heilig avondmaal (lezen van enkele verzen uit evangelie). Tijdens gaande viering:

Dankgebed en voorbede

Collecte

Dankwoord belijdeniscatechisanten

Tienduizend redenen (naar Psalm 103) Opwekking 733 – Tienduizend redenen | Songteksten (dagelijksebroodkruimels.nl)

Zegen
Amen (hardop uitspreken)

Felicitaties en verdere ontmoeting

=== einde ===

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.