Geschapen in Jezus voor een goed leven. Preek Efeze 2:10 in een dienst met openbare geloofsbelijdenis en avondmaal

Een bijzonder feestelijke dienst vandaag. Acht jongvolwassenen doen belijdenis van hun geloof. We vieren het heilig avondmaal. De preek gaat over wie we zijn in Jezus en wat dat betekent. Je kunt de preek ook beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Kijk naar wie God is en wat Hij doet.
Op deze feestelijke dag doen jullie belijdenis van je geloof. Je spreekt publiek uit dat je in God gelooft en dat je Jezus wilt volgen als lid van zijn gemeente.

Wat betekent het om belijdenis te doen? Is belijdenis doen een afronding? Wat je is aangereikt door je ouders, op school en in de gemeente (vereniging, catechisatie, erediensten e.a.) heb je je immers Continue reading