Waarom ga je naar de kerk? Themadienst/jeugddienst Handelingen 2 en Zondag 21 Catechismus

Waarom ga je naar de kerk? De jongeren van groep 3 hebben stilgestaan bij die vraag. Ongetwijfeld hebben jij en ik een mening op dit punt. Wat zegt de Bijbel en waar komt het op aan? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Een tussenoplossing.
Waarom ga je naar de kerk? Over die vraag gaat het vandaag. Ik was vorige week bij jullie, jongeren van jeugdgroep 3, op bezoek om het hierover te hebben. Een van de jeugdleiders had een flipover meegenomen. Daar stonden jullie reacties op van vorig jaar toen het ook over dit onderwerp ging. Leuk om het daar nog eens over te hebben. Te zien wat gelijk was gebleven en wat er veranderd was. Goed van jullie hoe jullie de dienst van vandaag hebben voorbereid. Ik hoop dat het voor ons allemaal een goede dienst is en dat we er allemaal wat aan hebben.

Hoe het begon.
Waarom ga je naar de kerk? Jij en ik vinden daar vast wat van. We beginnen bij de Bijbel. Helemaal aan het begin van de Bijbel staat dit

Toen begon men de naam van de HEER aan te roepen
(Genesis 4:26).

Een soort kerkdienst. Misschien hadden ze er wel een combo bij. In ieder geval hadden ze daarvoor muziekinstrumenten (Genesis 4:21).

Waarom riepen ze God aan? Lees maar mee. De Bijbel heeft net verteld van het paradijs waarin God en mensen ontspannen met elkaar omgingen (Genesis 2&3). Hoe goed is dat. Maar ongehoorzaamheid, zonde verandert dat (Genesis 3). Adam en Eva moeten het paradijs uit. God beloofde een redder (3:15). Toen Eva en Adam hun oudste kind kregen – Kaïn – hoopten ze dat hij die redder was. Maar helaas. Kaïn was geen redder. Hij sloeg zijn broer Abel dood (4:8). En het geweld wordt alleen maar erger (4:17-24). Wat nu? We hebben er een potje van gemaakt – realiseren de mensen zich. Men gaat God aanroepen. Of God wil helpen. Zijn schepping niet wil vergeten. Of God wil helpen goed met elkaar om te gaan. Wil redden, zoals Hij beloofde (Genesis 3:15). Daarom gingen mensen naar de kerk.

Het leerboek van de kerk, de Catechismus (1563), zegt onder andere dit over de kerk:

Wat geloof je van de heilige, algemene, christelijk kerk? 

Vanaf het begin tot het einde van de schepping
brengt de Zoon van God uit alle mensen
een gemeente bij elkaar…
.
(Zondag 21).

Zo is het begonnen. Helemaal aan het begin van onze geschiedenis. De gemeente/kerk begint niet als de Heilige Geest komt (Handelingen).[i] De zoon van God die mens is geworden, Jezus, is de redder die God in het paradijs al beloofde. Hij is verlosser van alle tijden. Van alle mensen.

Hoe mensen bij elkaar komen en hoe de samenkomsten heten, dat verschilt. Maar de Heer was er, is er en zal er zijn. Hij roept ieder mens.

De kerk houdt op te bestaan.
De kerk heeft een begin (Genesis). De kerk houdt ook een keer op te bestaan. Als Jezus terugkomt is de kerk niet meer nodig. Dan maakt God alles nieuw. Dan wordt het beter dan het paradijs (Genesis 2, Opwekking 366). Je mag God zien (Openbaring 22:4, Matteüs 5:8). Hoe groots is dat. Dat betekent dat alles in bloei staat. Ale verhoudingen goed zijn. Een eindeloos goed leven.

Tot die tijd is de kerk nodig. Je kunt de kerk vergelijken met de volgende situatie. Stel je douche is kapot. Wat dan? Je belt een monteur. Maar die kan pas over twee weken. Twee weken niet douchen. Dan ga je flink stinken. Dus dan maar bij de wastafel. Een beetje behelpen. Je haar wassen onder de kraan. Lekker handig. Maar goed. Het is niet anders.

Zo is het bij de kerk/gemeente van Jezus. Het is maar voor ‘even’ maar het is wel belangrijk. Denk aan de Heer Jezus. Het was zijn gewoonte om op op sabbat naar de synagoge te gaan (Lucas 4:16). Samenkomen en de gemeente zijn niet volmaakt maar beperkt. Er gaat soms van alles mis. Er gebeuren gelukkig ook mooie dingen. Zeker ook in onze gemeente. Je ziet naar elkaar om. Je wordt eraan herinnerd dat God bestaat en van je houdt. Dat Jezus Heer is. Ook van jouw leven. Zo leef je naar de dag van Jezus.

Goed bekend staan.
Denk aan wat we gelezen hebben in het Bijbelboek Handelingen. De mensen geloven in Jezus en komen samen. Ze hebben het goed (er gaan ook dingen fout, Handelingen 5). Ze bidden. Ze vieren avondmaal en gedenken zo hun Heer. Ze luisteren naar het evangelie. Ze verkopen hun bezit. Dat heb je toch niet nodig als Jezus komt. Beter kun je wat je hebt met elkaar delen. En Jezus’ gemeente staat goed bekend bij de mensen in hun buurt. Het lijkt wel een beetje ‘paradijs’. Mooi als dat zo is. Dat je merkt dat het fijn is om bij God te horen en Jezus te kennen.

2         Leven met Jezus.
Waarom ga je naar de kerk? De Bijbel vertelt erover. Jij en ik vinden er wat van. Laten we kijken naar een filmpje kijken van Denkstof.

In de kerk mag niks? Een bulderende dominee? Sinterklaas/oude man op een troon? Tja. Zo wordt er soms gedacht over de kerk. Waar het om gaat is dat Jezus je door zijn Geest helpt om een goed mens te zijn. Om niet te reageren zoals je misschien wel geneigd bent om te doen. Te vechten tegen zonde. Om je in te zetten voor de mensen om je heen. Daarom doen we door de week onze deuren open (Pauze+) en zijn we voedselbank. Helpt een kring mee met Stichting Present om een tuin op te knappen of te verhuizen. Uit onderzoek blijkt dat gelovigen hoog scoren als het gaat om geven van giften. Geen wonder als je een God hebt die zichzelf heeft gegeven. Gemeenteleden doen vrijwilligerswerk: taalles, huiswerkbegeleiding, vrijwilliger bij het hospice of bij andere instellingen, (eenzame) mensen bezoeken – en zo kan ik doorgaan.

Gesprek.
Ik denk ook aan jullie, jongeren. Als ik in jullie groep kom – deze week ook in groep 1 – merk ik dat jullie goed met elkaar omgaan. Dat je naar elkaar luistert. Dat je samen naar de Bijbel luistert. Ik denk ook aan ons jaarthema ‘Eenheid en diversiteit’. Je wilt met elkaar in gesprek. Ook als je van mening verschilt in het geloof. Dat gesprek is belangrijk. Niet alleen voor ons als gemeente maar ook voor onze maatschappij. Wat kan het er hard aan toegaan in spannende gesprekken over opvang van vluchtelingen, over wel/niet vaccineren enzovoort. Digitaal sla je elkaar soms de hersens in. De overheid is daar bezorgd over. Er is een tijdje geleden een campagne begonnen om elkaar niet uit het oog te verliezen (spotje Sire). Wij zijn daar eigenlijk al aan begonnen in onze gemeente. Jong en oud gaan met elkaar in gesprek. Ik denk niet dat er zoveel plekken zijn in onze maatschappij waar dat gebeurt terwijl dat wel belangrijk is. Mooi dat het kan. Dat het gebeurt. Dank de Heer.

Goed nieuws.
Is de kerk dan zo geweldig? Als je goede dingen opnoemt is dat niet om jezelf op de borst te kloppen (filmpje). Waar het om gaat is dat wat de Bijbel zegt goed en waar is. Zoek een plek waar het over God en Jezus gaat (filmpje). Dat is volgens mij kort en krachtig gezegd waarom je naar de kerk gaat. Hier klinkt het evangelie. Het goede nieuws. De kerk is de plek waar je dat ‘oude’ verhaal hoort van God die in het paradijs een redder belooft. Dat ‘oude’ verhaal is zo nieuw als vandaag omdat Jezus leeft. God heeft jou en mij in het oog. Jezus leeft in zijn gemeente. Mensen worden gered (Handelingen 2). Het is goed tussen God en ons. Je hoeft niet meer bang te zijn voor oordeel want Jezus heeft dat gedragen. Je bent vrij om lief te hebben en de mensen om je heen te dienen (Galaten 5:1vv).[ii] God is God van ieder mens en wil dat zijn.

Ik ga de preek afronden. En dan wil ik iets vertellen dat ik eens hoorde van iemand die de kerk regelmatig bezocht. Die persoon zei dat hij eigenlijk niet wist of hij nu wel of niet in God geloofde. Hij zei: ‘ik kom wel naar de kerk omdat het een goede plek is, met goede mensen.’ Bijzonder. Je merkt het evangelie van Jezus. Je proeft het. Dat is de moeite waard.


[i] Zie Tussen Kunst en Kitsch. Over de menswording van Gods zoon en de kerk. In De Reformatie (2013).
[ii] Zie preek Galaten 5:1-12.

Voorbeeldliturgie

Psalm in verband met overlijden …. (gemeentelid)
gebed
In memoriam

Afkondigingen kerkenraad

Votum en groet Sela
PvN 84 Wat houd ik van uw huis

Gods geboden
Opw. 35 Our God

Gebed

Kinderen naar voren
Hoe kwam Mozes door de Rode Zee, Hemelhoog 59
Kinderen naar club

Mentimeter: waarom ga je naar de kerk? (reacties toelichten, jongeren microfoon)
Jezus Overwinnaar, opw. 832

Lezen Handelingen 2:41-47 (jongeren)
Verkondiging
Opwekking 366 Kroon Hem met gouden kroon

Filmpje missiewerk … (gemeenteleden)
Dankgebed en voorbede (twee jongeren)

Collecte, luisterlied You say (Lauren Daigle)

Opwekking, opwekking 798 Hou vol

Zegen
Amen (hardop uitspreken)

Verdere ontmoeting

==== einde ===

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.