Waarom ga je naar de kerk? Themadienst/jeugddienst Handelingen 2 en Zondag 21 Catechismus

Waarom ga je naar de kerk? De jongeren van groep 3 hebben stilgestaan bij die vraag. Ongetwijfeld hebben jij en ik een mening op dit punt. Wat zegt de Bijbel en waar komt het op aan? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Een tussenoplossing.
Waarom ga je naar de kerk? Over die vraag gaat het vandaag. Ik was vorige week bij jullie, jongeren van jeugdgroep 3, op bezoek om het hierover te hebben. Een van de jeugdleiders had een flipover meegenomen. Daar stonden jullie reacties op van Continue reading