Te gast bij Studio de Witt. Gesprek over geloof, kerk en Corona-crisis. ’Stille’ Zaterdag 2020

Zaterdag jl., ‘Stille Zaterdag’, was ik te gast bij Bernard Corino in Studio de Witt. Een gesprek over geloof, kerk, maatschappij en de Corona-crisis.

Hieronder vind je de link naar de gemonteerde soundcloud, een gesprek van ongeveer 50 minuten, als ook de playlist horend bij dat gesprek (en korte toelichting daarop).

Bedankt voor de uitnodiging, Ben. Ik hoop dat de gelegenheid van een ‘tegenbezoek’ in onze kerkdienst niet al te lang op zich zal laten wachten! Mag deze ellendige crisis-tijd voorbij gaan.

Te gast bij Studio de Witt. Een gesprek over geloof, kerk en samenleving en de Corona-crisis.

Hier is de soundcloud van het gesprek bij Studio de Witt te beluisteren.

In het gesprek verwijs ik naar een recente preek van me over de vraag wie Jezus is. Zie Is Jezus een influencer? voor de preektekst. Die preek is ook als podcast te beluisteren, bij datum 22 maart.En zie hier het artikel over de NashvilleVerklaring waar ik in het gesprek naar verwijs.

Zie ook mijn Hagepreek Vrijheid is niet te koop (2018). Herdenking Eerste Vrije Statenvergadering 1572 te Dordrecht. Over geloof, maatschappij en vrijheid rondom de Zondagswet, zondagsrust.

Andere preken en/of artikelen over geloof, kerk en samenleving vind je op mijn blog http://www.jmhaak.com.

Playlist gesprek Studio de Witt

1 Stille Zaterdag (tussen Goede Vrijdag en Pasen) van Gerald Troost https://open.spotify.com/track/1RrCAJZtekx7jMv7VqpNnB?si=iaWe6AKTQSK4hsYLyO-CKw
2 The Sound of Silence van Simon & Garfunkel (symbool voor ons onvermogen om te communiceren. Vandaag: afstand houden).
3 Turn, Turn van The Byrds (Bijbelboek prediker. In welke tijd leven we vandaag?)
4 Mary did you know? https://open.spotify.com/track/4z8sz6E4YyFuEkv5o7IJni (kerst maar vooral Goede Vrijdag en Pasen)
 *Tweede deel*
6 You’ll never walk alone. Liefst van Lee Towers. Gezongen aan begin Corona crisis.
7 Nothing Compares 2 U” door Sinéad O’Connor. Schitterende stem.
9 Desireless, (Claudie Fritsch-Mentrop) Voyage, voyage. Steeds op weg.
10 Joan Osborne – What if God was One of Us. Leeft deze vraag vandaag in onze cultuur? Zie mijn brief over God en Corona-crisis in het Nederlands Dagblad op Stille Zaterdag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.