Hoe blijf je op God vertrouwen? Jeugddienst over Romeinen 8

Hoe blijf je op God vertrouwen? De jongeren van catechisatie-groep 1 wilden over deze vraag een eredienst houden. Dat was voordat Corona kwam…. Nu moeten we het allemaal leren; wat is vertrouwen? De dienst is digitaal voorbereid; verschillende videoboodschappen zijn opgenomen. De dienst is online te volgen. Bedankt voor jullie geweldige inzet, jongeren, begeleiders en muzikanten! We lezen Romeinen 8:17-28 uit de Bijbel in Gewone Taal. We kijken naar het getuigenis van iemand die vertelt van moeite en hoop. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

De preek is als podcast te beluisteren.

Gemeente van de Heer,

1         Een moeilijke tijd.
Je ziet je vrienden niet. Geen feestjes. Geen school. Geen sport.
Je zit op je kamer. Niemand mag bij je op bezoek.
Je beste vriendin is jarig. Je kunt niet langs.
Je oma is ernstig ziek. Ze gaat sterven. Alleen.
Je zit met je gezin in een lock-down. Geen bezoek. Alleen naar buiten om een keertje de hond uit te laten.

Dit is je leven. Voor de een is het anders dan voor de ander. Maar leven met Corona valt niet mee. Een poosje geleden kwam ik bij jullie op bezoek op catechisatie. We hebben toen besloten dat we het zouden hebben over deze vraag: hoe hou je het vol om te vertrouwen op God?

Bidden en zingen.
Jullie en ik konden toen weten dat we dat vandaag allemaal moeten leren. Vertrouwen. Ook al weet je soms niet hoe. Ook al kun je niet zien welk plan God heeft. Hoe het verder gaat. ‘Leer mij lopen op water’ zongen we net. Zo voelt het aan inderdaad. Iets doen wat eigenlijk niet kan. Het is niet voor het eerst dat we dit lied in Corona-tijd zingen.[i] En het zal vast ook niet voor het laatst zijn.

Liederen, Psalmen en gebeden zijn belangrijk. Die leren je in God te blijven geloven en de moed niet te verliezen. Denk aan de Heer Jezus. Hij heeft zelf de Psalmen gebeden.[ii] Toen het voor hem moeilijk werd. Toen hij bijna stierf op Golgota. Jezus weet wat lijden en moeite is. Laten we dat niet vergeten. Laten we hem, Jezus, niet vergeten.

2         ‘Een toekomst vol van hoop’.
We hebben uit de Bijbel gelezen. Paulus schrijft in Gods naam over lijden en moeite in ons leven. Je moet je voorstellen dat dat voor de gelovigen van die tijd ook, vooral zelfs, ging over moeite die je had omdat je in Jezus geloofde. Denk aan vervolging, discriminatie – of erger.[iii] Hoe houdt Paulus het vol?

A         Wat Paulus NIET zegt of doet.
Eerst wat Paulus NIET zegt of doet.

Raadsel.
Hij zegt niet: ik houd het vol omdat ik weet hoe het zit. Waardoor het lijden komt. Alsof Paulus dat zou snappen. Ja, hij zegt er wel iets over (Romeinen 8:19). Het is niet Gods schuld, zegt Paulus. Want God is goed. Hij heeft alles goed gemaakt (Genesis 1 en 2). Waar het slechte vandaan komt – dat weet niemand. Dat heeft God niet aan ons verteld. Het is net als bij ouders die niet alles aan hun kinderen vertellen omdat die kinderen dat niet kunnen begrijpen. Zo heeft God ons wel iets verteld (goede schepping, God is trouw, de slang waarnaar geluisterd wordt Genesis 1-3) maar het is en blijft een raadsel.[iv]

Gelukkig maar. Want jij en ik zouden dit niet kunnen begrijpen. Gelovigen die zeggen dat Corona een straf is van God o.i.d. moeten oppassen dat ze niet op Gods troon gaan zitten en doen alsof zij God zijn.[v]

Moeite.
Paulus zegt ook niet: ik hou vol omdat ik

  • een geweldig geloof heb,
  • een super-christen ben,
  • geen last heb van twijfel.

Paulus spreekt geen stoere taal. Hij heeft hoop. En geloof. Dat is iets anders.

B         Wat Paulus WEL zegt.
Nu wat Paulus in Gods naam WEL zegt.

Jezus stierf aan Corona.
Paulus houdt vol omdat God zijn Heilige Geest aan hem geeft (Romeinen 8:23). Hij krijgt hoop van God (Romeinen 8:20). Hij weet dat Jezus, Gods zoon die mens werd, het kwaad en de dood heeft overwonnen aan het kruis (Romeinen 1-3 en 8:11).

Jezus stierf aan onze ziektes – zegt de Bijbel (Jesaja 53).[vi] Stel je dat vandaag maar eens zo voor; Jezus stierf aan Corona. Hij werd besmet en stierf in een lockdown. Want Jezus hoorde niet meer bij God en niet meer bij mensen (Golgota). Hij hing daar naar adem te happen. En stierf.

Gods nieuwe dag.
Als het Pasen wordt is dat een nieuwe dag. ‘Een toekomst vol van hoop’ (Sela). Er komen ziektes. Ja. Je gaat in lockdown. Ja. Er komt moeite. Vervolging zelfs. Maar DAT HEEFT NIET HET LAATSTE WOORD. Het laatste woord is aan Jezus die de dood, de duivel, ziekte en alle afbraak-kracht heeft overwonnen. Paulus zegt:

We zijn al gered
Ook al zien we dat nu nog niet.

Als we het nu al konden zien
dan hoefden we er niet op te vertrouwen.

Maar DOOR VOL TE HOUDEN in deze moeilijk tijd
laten we zien dat we echt op God vertrouwen
(Romeinen 8:25 Bijbel in Gewone Taal)

Paulus schreef dit bijna tweeduizend jaar geleden. Maar het is net alsof hij het vandaag schrijft, in de Corona-crisis. Voor een verdrietige dag. Bij pijn of zorgen. Maar ook als je feest viert. Blijf op God vertrouwen. ‘Jezus is overwinnaar’ (Opwekking).

3         Hoe hou je vol?
Is het makkelijk praten? Voor Paulus niet. Hij heeft veel moeite gekend. Hij schrijft daar regelmatig over (1 en 2 Korintiërs 4). En vandaag is het niet anders.

Ik wil met jullie naar een filmpje kijken van een collega van me. Ze vertelt over wat zij heeft meegemaakt. Welke moeite en verdriet er in haar leven kwam. En wat haar kracht geeft om vol te houden.

Laten we kijken naar het filmpje.

Het filmpje heet: Waarom zou je geloven? Een goede vraag. Draai het maar eens om. Stel; je zou niet weten dat God bestaat. Er was geen Bijbel die je vertelt over de goede schepping. Over Jezus die lijdt, sterft en opstaat. En er was geen Heilige Geest om bij je te zijn en te helpen…. Wat dan?

Doorgaan.
Wél in God geloven maakt de omstandigheden niet anders. Die moeilijke dag is die moeilijke dag. Corona is corona. Maar God is erbij. En Hij gaat door met zijn plan en met zijn werk. We verwachten ‘een toekomst vol van hoop’. Houd moed! Vergeet Jezus niet. Vergeet elkaar niet. Een van jullie zei dat je ouders, nadat er iets verdrietigs was gebeurd, gewoon weer naar de kerk gingen en bleven bidden. En dan ga je mee. Niet ‘gewoon’ mee. Maar om VOL TE HOUDEN.

Gemeente van Jezus.
Het komt goed. En dat merk je ook. Soms heel goed. Soms een beetje.

Ik denk aan wat ik laatst hoorde van onze koning en koningin. Zij hebben allebei met (vertegenwoordigers van) kerken gebeld; de Rooms-katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De koning en koningin vertelden dat ze onder de indruk waren van wat de kerk doet in deze moeilijke tijd. Waarom doet de kerk dat; op anderen letten, je inzetten in de maatschappij? Precies om wat Paulus zegt: omdat de Heilige Geest hoop en moed geeft (Romeinen 8).

Het is belangrijk, jongeren, dat jullie blijven geloven. Wij zijn Jezus’ kerk. Jullie zijn Jezus’ kerk. Laat het weten dat Jezus leeft.

En we danken God net zo goed voor zoveel initiatieven om goed te doen. Voor al die mensen die zorgen. Voor degenen die verantwoord beleid maken. Bid of God al die mensen steeds energie en kracht geeft.

4         God laat je niet los.
En als het niet lukt? Als je de hoop verliest? Want, laten we eerlijk zijn; dat kan gebeuren. Weet je: dat is niet erg. Want God laat het er heus niet bij zitten. Op Goede Vrijdag stuurde iemand uit de gemeente mij dit filmpje toe[vii]

Dit filmpje laat zien wat Paulus zegt:

De Heilige Geest steunt ons als wij het moeilijk hebben…
De Heilige Geest zelf bidt voor ons,
beter dan een mens dat ooit zou kunnen
(Romeinen 8:26)

Het is vreselijk druk in de hemel. De Geest bidt, klaagt, zucht, roept, schreeuwt. Aan de lopende band. En Jezus is aan het werk; aan de nieuwe hemel en aarde. Dat is het waarmee hij hier en in jou en mij begonnen is. Is dat werk al af? Bijna – zegt de Bijbel! Hou vol. Laat niet los. En God de Vader houdt je vast. Heb de Heer lief, gemeente. Jongeren; hou vol om te geloven, te hopen en lief te hebben. In Jezus’ kracht.


Zie Hoe te preken in Corona-tijd en Bidden met de Psalmen 42/3-49.

[i] Zie Als de golven overslaan. Preek storm op het meer.
[ii] Zie Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Preek Psalm 22. En zie Alle eer aan God. Psalm 115 (gebeden voorafgaand aan Getsemane). En zie preek Goede Vrijdag over Ezechiël 37 (dorre beenderendal).
[iii] Zie Op een lijn met Christus. Preek 1 Petrus 1:1-3.
[iv] Zie Mijn God, waarom? God en lijden. Preek deel 1. En Mijn God, waarom? God en lijden. Preek deel 2. En zie de cursus De God die ik niet begrijp.
[v] Zie mijn brief in het ND op Stille Zaterdag. Zie de voetnoten bij die brief voor begaanbare, christelijke wegen in deze kwestie.
[vi] Zie Preek Psalm 88.
[vii] Goede Vrijdag ging erover dat GOD ALLEEN WEET of er van Golgota iets goeds kan komen.

Voorbeeldliturgie (begeleiding jeugdcombo)

votum groet (lied Sela)
Psalm 68:8 GK Geloofd zij God met diep ontzag

10 verbondswoorden
PvN 130 Uit de diepten
Gebed

Kindermoment (tekeningen en andere inbreng van kinderen)
‘k Stel mijn vertrouwen (kidslied).

Video-opname over het thema: Hoe blijf je op God vertrouwen?
Lezen Romeinen 8:17-28 Bijbel in Gewone Taal (video-opname)
Lopen op het water (Opwekking 789)
Verkondiging met 2 filmpjes (zie preektekst)
Jezus overwinnaar (Opwekking 832)

GK 161 Heer U bent mijn leven: 1 t/m 4 (geloofsbelijdenis)
Dankgebed en voorbede
Onze Vader (Elly en Rikkert)

Toekomst vol van hoop (Sela).
Zegen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.