God hecht zich aan ons.

Seksualiteit is een ingewikkeld kado.

Preek in het kader van het jaarthema relaties. Vorige keer ging over seksualiteit als kado van God. Deze preek gaat erover dat seksualiteit een ingewikkeld kado is; er gaat veel mis in verkeerd gebruik of misbruik van Gods goede gaven. Wat zegt de Bijbel daarover? Voorbeeldliturgie en verwijzing naar andere preken uit de jaarserie staat onderaan.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

1         Ingewikkeld.
Deze weken zijn we getuige van een bizarre rechtszaak in Frankrijk. Een BF-er (BN-er in Frankrijk) staat voor de rechter omdat hij seksfeesten georganiseerd zou hebben waarbij vrouwen betaald zouden zijn voor seksuele diensten. Mannen in keurige maatpakken worden beticht van misselijkmakende praktijken. Huilende vrouwen vertellen wat hun is aangedaan.

Het is een extreem voorbeeld van verkeerde omgang met seksualiteit. Het extreme vergroot wat in het alledaagse, klein of groot, gebeurt. We hebben dit jaar in de thema’s over relatie al een paar keer gezien dat seks voor ons zomaar functioneel is; je “doet ‘het’”. Het is ‘iets’ waarover jij beschikt. Je betaalt/gebruikt een vrouw. Net zo goed: je kijkt naar seks op je telefoon. Of je durft de dwang van je vriend/man niet tegen te gaan en stemt dan maar in met seks. Of je rommelt een beetje aan met je vriend(in) omdat je wilt ontdekken wat seksualiteit is.

God maakt je helemaal één, zegt de Bijbel (Gen.2:24). Lichaam en ziel; seksualiteit en gebed. Dat is mooi gezegd. Maar breng het maar eens zo in praktijk. We weten allemaal dat het niet zo simpel is als het in die ene zin staat.

Als ik jou nu eens vraag: hoe dichtbij komt dit onderwerp voor jou? Waarover gaat het bij jou? De vorige keer ging het over seksualiteit als kado van God. Vandaag over wat er mis gaat met dat kado. In een verkeerd gebruik daarvan. We kunnen niet mopperen op een oversekste samenleving of mensen die een (extreem) verkeerd voorbeeld geven. Laat ik vier praktijkvoorbeelden geven. Vier voorbeelden uit het christelijke leven.

Iemand vertelde me eens dat hij tijdens de kerkdienst heel regelmatig naar vrouwen zat te kijken. Met een blik van: hoe ziet zij eruit, is ‘het’ een ‘lekker ding’ of niet? Hij was er niet trots op. Het gebeurde wel.
Het tweede voorbeeld betreft een vrouw. Terwijl zij getrouwd is, fantaseert ze wel eens over een andere man. Zelfs terwijl ze intiem is met haar eigen man.
Het derde voorbeeld is een gelovige man die pornoverslaafd is. Hij voelt zich eenzaam. En bij tijd en wijle ook wel eens schuldig. Alsof je soms in een dubbelwereld leeft. En het wordt niet anders, beter.
Het vierde voorbeeld gaat over een gelovige, perfectionistische vrouw. Zij moet zich overal bewijzen. Diep in haar hart is ze bang om zichzelf te geven in een (intieme) relatie. Een goede seksuele relatie zit er daarom ook niet in. Zij en haar man hebben al een hele tijd geen seksuele omgang meer.

Ze worden ‘samen helemaal één’ – zegt Genesis 2:24. Ja. Maar wat een gebrokenheid, dubbelheid en verkeerd gebruik van dit kado van God.

Gemeente: ook dit brengt ons terug bij Genesis. Daar zijn we steeds begonnen en dat doen we ook nu. Het staat daar pijnlijk scherp. Als de zonde komt; heb je gezien wat het gevolg is? Opvallend. Adam en Eva zijn niet bang dat ze het paradijs uit worden getrapt. Of dat God kwaad op hen is. Nee. Het eerste wat er gebeurt: ze schamen zich voor elkáár. Ze ontdekken dat ze naakt zijn. Ze binden bladeren om hun heupen.

Ingewikkeld.

Ze zijn ingewikkeld (geworden). Voor elkaar. ‘Helemaal één’ (Gen.2:24) verandert in: jezelf inwikkelen, afschermen . ‘Helemaal één’ verandert in: ‘die vrouw die u mij gaf’ (Gen.3:12). De communicatie wordt ingewikkeld. Het onderling vertrouwen is weg. De relatie naar God is ingewikkeld.

2         God hecht zich aan ons.
Nu moet je eens goed kijken hoe God reageert. God doet eigenlijk twee dingen tegelijk. Aan de ene kant herstelt God. Hij hecht aan zijn schepping. Hij hecht zich aan mensen. Hij zoekt Adam en Eva op.

Het tweede wat God doet is: Hij gumt niet uit wat ze hebben gedaan. Hij neemt hen serieus. Ook hun zonde en wantrouwen. Hij straft de man en de vrouw.

En daarin doet God nog iets heel bijzonders. God neemt ook hun schaamtegevoel serieus. We hebben dat niet gelezen. Maar in 3:21 staat dat God zelf kleren maakt voor de man en de vrouw. Wat is dat mooi. Wat is dat teer en intiem. God laat voelen: jullie proberen dat schaamtegevoel te bedekken door er bladeren omheen te maken. Maar zo lukt dat niet.

God zegt: waarvoor júllie je schamen, dat bedek Ík. Die ingewikkelde relatie: daarin wijs Ík de weg. Ík wil ervoor zorgen dat jullie elkaar weer gaan leren vertrouwen. Elkaar niet langer de schuld geven. God wil graag dat man en vrouw ‘helemaal één’ worden. Het bed delen. Samen bidden. Plannen maken.

Gemeente: mijn broer en zus in de Heer; ken jij deze God? De eeuwige God trekt de mens kleren aan. Leert je om te gaan met je seksuele gevoelens. Ook als je faalt. Wat groots dat God zo is.

Lees zo eens door in de Bijbel. In Hooglied laat God niet alleen zien hoe mooi de intieme liefde is tussen man en vrouw. God waarschuwt ook: heb niet zomaar lief. En God zegt zelfs dat machtige mensen struikelen omdat ze verkeerd omgaan met seks. En God geeft steeds aanwijzingen voor een goede omgang met seksualiteit. God laat daarin zien dat Hij weet hoe ingewikkeld het voor ons is of kan zijn.

Maar kijk vooral naar Jezus. God hecht zich écht aan ons. God nam een lichaam aan in Jezus.
De verdeeldheid tussen de mensen beantwoordt God door zich één met hen te maken.
God beantwoordt de poging van Adam en Eva om zichzelf te bedekken: naakt hing Jezus aan het kruis. God beantwoordt de faalgevoelens van Adam en Eva: alle schande en falen neemt Jezus op zich. Hij hing voor paal. Hij kon niet eens zijn handen voor zijn edele delen houden. Want zijn handen waren vastgespijkerd. Zo heeft God zich aan ons gehecht. In alles.

3         (Be)keer je tot Jezus.
Gemeente: nog een keer; ken jij deze Heer? Het evangelie is zo’n sterk verhaal omdat het zo compleet is. Herkenbaar in alle ingewikkeldheid (Gen.3:7). Bevrijdend in Gods eigen antwoord daarop (3:21). Leven wij met deze God?

Ik had een tijd geleden eens een contact met iemand die veel verstand heeft van/ervaring met relaties, en dus ook met alles wat daarin mis kan gaan.

Die persoon zei iets dat me raakte: ‘als wij christenen ons in ons leven (en dus in onze relaties) dagelijks laten leiden door God, dan investeren we in een leven/huwelijk waarin trouw, veiligheid en verbondenheid centraal staan. Als kerkgangers christenen worden, dan is de (omgang met) seks in de kerk dus stukken beter dan daarbuiten.’

Zo. Die persoon ziet veel van wat er verkeerd gaat. En volgens mij is dit de vinger op de zere plek: ‘als kerkgangers christenen worden’. Met andere woorden: we moeten ons bekeren. Die perfectionistische vrouw even hard als die pornoverslaafde man. En net zo goed dat stel dat niet leert elkaar te vertrouwen.

Hier ligt de diepste pijn. We moeten opnieuw de God leren kennen die zich aan ons hecht. Die voor paal hing. Die zich helemaal aan ons gaf.

Ik werk dat op twee manieren uit.

A/ Bekering betekent allereerst dat je eerlijk bent. Deze week was ik op een christelijke middelbare school in deze buurt (GSR) in verband met een themadag voor HAVO 4 en VWO 4 over seksualiteit. In een van die workshop (ik had groepen met alleen jongens) raakten we in gesprek over hoe je kijkt naar vrouwen/meisjes. Ik vroeg op den duur: kijk jij wel eens naar een meisje met het idee: ‘zo, da’s een lekker ding, die zou ik wel eens willen hebben’. Een van de jongeren zei toen direct: ‘nou zegt u het ook; ‘lekker ding’ en ‘willen hebben’’! (Daarvoor ging het er namelijk over hoe anders de Bijbel spreekt; niet over ‘een ding’ enzo).

Ja. Ik zei het ook. Ik zei het expres. Wees eerlijk. Wees eerlijk over je eigen hart. God laat aan Adam en Eva voelen dat zij het niet redden met hun eigengemaakte bladerkleedjes. God zelf moet hen kleren aantrekken.

Zo is het ook met ons hart. Je redt het niet door maar heel hard tegen jezelf te zeggen dat jij iets verkeerd doet of dat je iets niet mag doen.

Wees eerlijk in hoe jij naar anderen kijkt.
Wees eerlijk naar jezelf als je perfectionistisch bent en je daarom niet echt kunt geven.
Wees eerlijk als je, ook al ben je getrouwd, je aangetrokken voelt tot een ander.
Wees eerlijk als je zegt dat Jezus je Heer is terwijl je eigenlijk slaaf bent van allerlei verlangens.

Als God zich echt aan ons verbindt, dan kan God al deze dingen aan. Onze gewoonte om verlangens, verkeerde gedachten of ongewenste patronen te verstoppen of eigenhandig te veranderen lijken vroom. Want je wilt het goed doen. Een goed christen zijn.

Maar het is niet het evangelie. God verbindt zich met ons; Jezus is Heer. Dat is het echte evangelie. Kom voor de draad met hoe het in je leven, je relatie en je seksualiteit is. Beter is het om al die dingen aan God voor te leggen en God te vragen of Hij je wil helpen anders te worden. Vraag God ook om vergeving als je verkeerd deed of doet. Of als je je soms als een slaaf van je verlangens gedraagt. Als je zo leeft dat je Jan en allemaal het idee geeft dat jij perfect bent of moet zijn.

B/ Bekering betekent: werk aan de winkel. Misschien herken je jezelf in een van de voorbeelden die ik hierboven noemde: de perfectionistische vrouw die niet echt een (seksuele) relatie kan aangaan en de man die worstelt met pornoverslaving. Dan is eerlijkheid belangrijk. Daar ging het net over. Dat je je niet camoufleert. Dat deden Adam en Eva door zich voor elkaar te bedekken.

Maar het is ook goed om er werk van te maken. Waarόm ben je en doe je zoals je bent/doet? Vlucht je ergens voor? Heb je een bepaald gemis in je leven? Wat zoek je? Dat is vaak een lastige weg. Je vindt niet zomaar een antwoord. Maar zeg nou zelf: als het alleen maar blijft bij hoe het is, dan schiet het ook niet op. Dan heb je ook geen vervuld leven.

We zingen straks GK 158. Alleen God vult mijn leven. Dat gaat ver. Heel ver. Maar dit is het punt. Hierover gaat het in je hart: wie of wat vult je? Wie of wat is de kern? God geeft voldoening. In relatie met Hem. In relatie met anderen of met een iemand in het bijzonder.

Misschien ken je iemand in de kerk met wie je hierover eens zou willen praten. Misschien heb je gesprek nodig met een hulpverlener. Maar doe dat dan ook. Blijf niet bij de pakken neerzitten. Daarvoor is het leven dat God geeft te waardevol.

Ik vat de preek samen. Evangelie klinkt bij het ingewikkelde kado van seksualiteit. God zelf bindt zich aan ons. Kijk naar Jezus. Zo voel je dat God niet alleen ons ingewikkelde leven kent. Hij wijst ook de weg. Op die manier is de gemeente een aantrekkelijk alternatief voor de samenleving.

—————-
Literatuur/gesprek: zie vorige preek over seksualiteit (onderaan die preek).

Deze preek staat in het kader van het jaarthema relaties. Iedere maand kwam in een preek een onderwerp aan de orde. Op deze manier:

Lopende het jaar zijn er gespreksgroepen voor stellen die gaan trouwen en voor stellen die al wat langer (7+ jaar) getrouwd zijn.

Een achtergrondartikel bij dit jaarthema is Relatievorming anno nu. Pleidooi voor een christelijke, holistische visie (november 2014). Andere preken e/o artikel zijn te vinden op mijn blog, onder de categorie relatie.

voorbeeldliturgie

Welkom
Votum
Groet
Ps.147: 1 en 4
10 woorden
GK 157 schuldbelijdenis
Kids 4 en 5 jr. ; GK 165
Genesis 2: 18 – 3:13 graag in BGT
Verkondiging God hecht zich aan ons
GK 158 (ook in Engels)
Afkondigingen kerkenraad
GK 174: 1 en 2
Dankgebed en voorbede
GK 174: 3
Collecte
Ps.111: 4 en 6 (goed en wijs leven).
zegen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.