NashvilleVerklaring. Een overzicht van mijn werkzaamheden ermee / reacties erop

De Nederlandstalige NashvilleVerklaring is niet onopgemerkt gebleven. Met dat understatement begon ik m’n blog op zondag 6 januari jl. Er komt veel samen in deze Verklaring en de reacties daarop. We zijn inmiddels een kleine twee weken verder en hieronder een overzicht van de verschillende manieren waarop ik bezig ben geweest met of naar aanleiding van de NashvilleVerklaring (NV). Bij de (korte) toelichting kun je zien waar het betreffende stukje om gaat. Het staat in chronologische volgorde:

  1. Vanwaar zoveel commotie over de NashvilleVerklaring?(900 woorden) 6 januari. Ik was niet van plan (mee) te reageren. Na de kerkdienst kreeg ik de geest en schreef in 1,5 uur deze blog. Ik kies positie door de NV af te wijzen, maar ga ook kritisch in op reacties uit (niet)christelijke kring.
  2. De bittere bron van de NashvilleVerklaring. 7 januari. Brief aan Reformatorisch Dagblad omdat die krant de Verklaring heeft gepubliceerd. Heeft men in de gaten uit welke bron de NV komt?
  3. NashvilleVerklaring is secularisering. Korte brief aan NRC (9 januari). Ik vind dat NRC Handelsblad evenwichtig schrijft over en naar aanleiding van de NV. Ik voeg in de setting van de seculiere krant een aspect toe.
  4. Bij Studio de Witt (9 januari). Een gesprek met 3 mede-Dordtenaren over de impact van de NV en hoe het verder moet. Vooral Elly laat goed merken wat in impact van de NV is op jarenlang kerkenbreed werk.
  5. Heilige en veilige kerk. Kerkdienst 20 januari. Vorige week 13 januari riep ik in de dienst op om te reageren op de vraag of we een heilige en veilige kerk zijn. Ik vind dit een onderwerp van en voor de gemeente; laat zij eerst spreken. Dat is in de afgelopen weken veel gebeurd; in gesprekken, op de kerkenraad, bij catechisaties en/of per mail.
  6. Kerk in een bijna post-kerkelijke samenleving. (OnderWeg, blad in NGK/GKv). De vraag die ik aan de orde stel is hoe de kerk zich op moet stellen nu haar relevantieverlies duidelijk blijkt en gelovigen telkens meer een minderheid vormen. De NV is een voorbeeld van een kerk die Calimerogedrag vertoont.
  7. Jezus doorbreekt de cultuurstrijd. Beter kijken naar de achtergronden van de NashvilleVerklaring. Artikel in OnderWeg (NGK/GKv), 16 maart 2019 door Maarten Verkerk (bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Maastricht), Nienke Verkerk-Vegter (psychologe) en mij.
  8. Wees inclusief over homoseksualiteit. Artikel in Trouw (15 juli) naar aanleiding van de EO-documentaire De kerk, de kast en het koninkrijk.
  9. Hoe verder na de studiedag d.d. 12 september over de NashvilleVerklaring? Artikel 525 woorden in Gereformeerd Kerkblad (4 oktober 2019).

Wie weet wat er te zijner tijd nog bij komt. Tot slot: naar later bleek kwam de Nederlandse NashvilleVerklaring eerder uit naar aanleiding van (onrust over) een studiedag in Nijkerk over kerk en homoseksualiteit (NGK/CGK/GKv). Zie Homoseksualiteit. De impasse voorbij voor mijn boekje/longread-xl naar aanleiding van die studiedag.

Dordrecht 18 januari 2019 (sinds die tijd met updates)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.