NashvilleVerklaring. Een overzicht van mijn werkzaamheden ermee / reacties erop

De Nederlandstalige NashvilleVerklaring is niet onopgemerkt gebleven. Met dat understatement begon ik m’n blog op zondag 6 januari jl. Er komt veel samen in deze Verklaring en de reacties daarop. We zijn inmiddels een kleine twee weken verder en hieronder een overzicht van de verschillende manieren waarop ik bezig ben geweest met of naar aanleiding van de NashvilleVerklaring (NV). Bij de (korte) toelichting kun je zien waar het betreffende stukje om gaat. Het staat in chronologische volgorde.

 1. Vanwaar zoveel commotie over de NashvilleVerklaring (900 wrd, 6 januari)? Ik was niet van plan (mee) te reageren. Het is makkelijk scoren tegen de NV. En het hyperige van de (christelijke) reacties stond me ook niet zo aan. Maar toch; de NV is niet niks. En ook ik ben orthodox predikant. Na de kerkdienst kreeg ik de geest en schreef in 1,5 uur deze blog. Ik kies positie door de NV af te wijzen, maar ga ook in op reacties uit (niet)christelijke kring.
 2. De bittere bron van de NashvilleVerklaring. Brief aan Reformatorisch Dagblad (7 januari). Het RD heeft de NV gepubliceerd. Omdat een bepaalde groep ondertekenaars die krant lezen is dat te begrijpen. Ik dacht meteen aan iets anders. Mijn opinie-artikel over veranderingen in de Godsleer had het RD in 2018 gepubliceerd (verwijzing naar dat artikel vind bij deze brief). De NV komt uit een bron die ik in dat artikel over veranderende Godsleer noem. Dat vraagt om een vervolg. Vandaar mijn brief.
 3. NashvilleVerklaring is secularisering. Korte brief aan NRC (9 januari). Ik vind dat NRC Handelsblad evenwichtig schrijft over en naar aanleiding van de NV. Ik voeg in de setting van de seculiere krant een aspect toe. Veelal wordt namelijk gevoeld dat de NV terugvoert (‘naar de middeleeuwen’). Ik zie elementen in de NV die mij eraan doen denken dat de NV juist een teken van verwereldlijking onder christenen is. (Theologisch is dat gezien wat bij 2, hierboven, staat te begrijpen).
 4. Bij Studio de Witt (9 januari). Een gesprek met 3 mede-Dordtenaren over de impact van de NV en hoe het verder moet. Vooral Elly laat goed merken wat in impact van de NV is op jarenlang kerkenbreed werk.
 5. Heilige en veilige kerk. Kerkdienst 20 januari. Vorige week 13 januari riep ik in de dienst op om te reageren op de vraag of we een heilige en veilige kerk zijn. Ik vind dit een onderwerp van en voor de gemeente; laat zij eerst spreken. Dat is in de afgelopen weken veel gebeurd; in gesprekken, op de kerkenraad, bij catechisaties en/of per mail. Daarbij kwam dat ik voor 13 januari een dienst over de Dordtse Leerregels had staan in verband met de behandeling van die Leerregels door het zgn. Klein Convent, verderop in de week. Zie hier voor die preek over de Dordtse Leerregels.
  Pikant is dat er bij een opinie-artikel over de NV een verband gelegd kon worden tussen de NV en de Dordtse Leerregels. Dat betreft de manier van werken: stellig belijden enerzijds en verwerpen/uitsluiten anderzijds (zie de preek over de DL bij punt 2). Bij de voorbereiding van de dienst over de Leerregels had ik al bedacht dat dat verband gelegd zou kunnen worden.
  Het ‘exite’ (waarmee de Remonstranten uit de kerk werden gezet) klinkt nu in veelsoortig ‘rot toch op’ in onze samenleving, ook over en weer rondom de NV (zie daarvoor bij 3 en de verwijzing naar een andere brief van me in NRC uit 2018: kwetsen is mainstream).
 6. Kerk in een bijna post-kerkelijke samenleving. Dit artikel komt binnenkort uit in OnderWeg (NGK/GKv). Ik schreef het eind 2018. De vraag die ik aan de orde stel is hoe de kerk zich op moet stellen nu haar relevantieverlies duidelijk blijkt en gelovigen telkens meer een minderheid vormen. De NV is een voorbeeld van een kerk die een soort Calimerogedrag vertoont (maar de NV is maar een voorbeeld; ik schreef het artikel immers eind 2018).
 7. Jezus doorbreekt de cultuurstrijd. Beter kijken naar de achtergronden van de NashvilleVerklaring. Artikel in OnderWeg (NGK/GKv), 16 maart 2019 door Maarten Verkerk (bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Maastricht), Nienke Verkerk-Vegter (psychologe) en mij.

In de Augustijnenkerk was deze week de eerste van vijf avonden over de Dordtse Leerregels (zie bij 5 hierboven)

Wie weet wat er te zijner tijd nog bij komt.

Dordrecht 18 januari 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.