Wijs worden uit 2021. Oudjaarsoverdenking 2021 over Psalm 90.

Korte overdenking in de (online, vooraf opgenomen) oudjaarsdienst 2021. We luisteren naar Psalm 90 van Mozes. Je kunt de overdenking beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Belijdenis
De indrukwekkende Psalm 90, van oudsher gelezen op oudejaarsdag, begint met een belijdenis.[i] Iedere generatie opnieuw bewijst God zijn trouw:

Heer, U bent ons een toevlucht geweest
van geslacht op geslacht.
(Psalm 90:1)

Wij sluiten een merkwaardig jaar af. We begonnen 2021 in lockdown en tegelijk met hoop. Het vaccin komt eraan. We gaan COVID ‘verslaan’. Léven. Maar we eindigen het jaar zoals we het begonnen. In lockdown.

In Psalm 90 spreekt een ervaringsdeskundige. Mozes zat met het volk Israël veertig jaar in een lockdown. Een hele generatie zwierf en stierf in de woestijn, het niemandsland tussen slavenhuis Egypte en het beloofde land Kanaän. Zinloos. Zo lijkt het.

Gods grootheid
Psalm 90 liegt er niet om. Ons bestaan, onze sterfelijkheid en nietigheid, komt in het licht van God die rechtspreekt (Psalm 90:3-11). Wat stel je dan voor?

Toch hebben gelovigen altijd naar deze Psalm gegrepen. Want dit lied focust op God. Wat is God onvoorstelbaar groot, goed en trouw. Hoor:

Nog voordat de bergen waren geboren,
voor U aarde en land had gebaard –
U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
(Psalm 90:2).

Zal dat tot Mozes zijn doorgedrongen toen hij – jaar in, jaar uit – met het volk door de woestijn liep? Toen hij zelf het beloofde land niet in mocht? Dan was het toch niet voor niets, al die zinloze jaren. Gods plan gaat (wel) door. Het is Góds plan.

Het is niet toevallig dat Psalm 90 een plek krijgt aan het einde van de Psalmen over de teloorgang van Davids koningshuis en de ellende van de ballingschap (Psalm 73-89).[ii] Je moet leren opkijken naar God. Juist in beproeving leer je dat. Mozes doet het ons voor. Hij bidt dat God terugkeert tot zijn volk. Hij bidt om een tijd van blijdschap en geluk. Hij bidt om de bevestiging van ons bestaan en onze inzet (Psalm 90:13-17).

Opkijken
Hoe sluit jij dit jaar af? En u? Hoe kijk je terug?

Psalm 90 is fundamenteel. Mozes zoekt het bij God. Dat gebeurt niet meer in onze cultuur. Hooguit gaan we, door schade en schande, erkennen – je hoort het nu regelmatig – dat het allemaal niet zo maakbaar is als dat we dachten. Maar dan? Aan God denken…? Daar zetten wij een punt.[iii] Psalm 90 begint daar juist mee. Dat lied kijkt verder. Naar de Bron van ons bestaan. Ons Doel.

Kijk en bid mee, gemeente. Er is een hogere Macht. De almachtige Schepper. Hij is God voordat jij en ik er waren. En Hij zal God zijn als wij sterven. 2021 was en is zijn jaar. 2022 zal zijn jaar zijn. Deze Almachtige laat zich nota bene kennen in de gekruisigde, schijnbare machteloze Jezus. Hij sterft onze dood. Neemt onze zonden op zich. Zo geeft en belooft God nieuw leven. Jezus is ons vaccin dat leven geeft (avondmaal). Psalm 90 leert je te bidden om Jezus’ (weder)komst.

Wijsheid
We sluiten 2021 af. Wat een merkwaardig jaar. Psalm 90 stelt je een vraag: heb jij de Heer gezien in het afgelopen jaar? Heb jij hem beter leren kennen?

Ik denk dat je dan moet kijken naar wat je kreeg en krijgt. En dat is veel, gemeente. Gods trouw in de generaties (Psalm 90:1&16) hebben we gezien in de dienst waarin negen jongvolwassenen belijdenis deden van hun geloof. Gods werk gaat door. Er is zoveel trouw in de wekelijkse liturgie; het kindermoment en kinderkring, beamen, streamen, muziek & zang, jeugdwerk, in het werk van de kosters, diakenen en ouderlingen, pauze+ en Staartlicht. Vooral is te denken aan het gemeenteleven waaruit  geloof, hoop en liefde blijkt.

Niet Corona is de baas. En niet onze maatregelen brengen de orde terug. Jezus is Heer.  …. zal daar straks God voor danken. Zo leren we onze dagen te tellen. Te zien wat ertoe doet. Zo word je wijs (Psalm 90:12).

Gezegend Oud en Nieuw.
Ga met God en Hij zal met je zijn.


Zie De mens is voor een tijd een plaats van God. Preek Psalm 90 (2016).

[i] Dat is fundamenteel en hoort bij de Psalmen. Zie uitleg Psalm 90 in De mens is voor een tijd een plaats van God.
[ii] Het geheel van het Psalmenboek zit sterk in elkaar. Zie uitleg Psalm 90 in vorige voetnoot. En zie artikel over de Psalmen in OnderWeg.
[iii] Zie het scherpe gedicht van Ilja Pfeijffer ‘Gecontroleerd Sonnet’, zie preek Hopen op God als het nieuwe normaal. Preek Psalm 43.

Voorbeeldliturgie (deze dienst was vooraf opgenomen, met inbreng van diverse gemeenteleden. Vanaf 15.30u staat de dienst op ons YouTube kanaal)

Welkom (voorzitter kerkenraad)

Psalm 90: 1 en 6 DNP Heer, U bent onze schuilplaats (Henk) https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-90

Oudjaar met de kinderen

Opwekking 792 – Een Eeuwig Halleluja (combo) https://dagelijksebroodkruimels.nl/opwekking-792/

Lezen: Psalm 90 NBV21 (gemeentelid) Heer, U bent ons een toevlucht

Overdenking (predikant)

Toekomst vol van hoop https://www.sela.nl/liederen/190/een-toekomst-vol-van-hoop.html (combo)

Dankgebed en voorbede (gemeentelid)

Zegen (predikant)

LB 103c (Psalm 103): 1 en 3 Loof de koning heel mijn wezen

=======  einde ================

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.