Wijs worden uit 2021. Oudjaarsoverdenking 2021 over Psalm 90.

Korte overdenking in de (online, vooraf opgenomen) oudjaarsdienst 2021. We luisteren naar Psalm 90 van Mozes. Je kunt de overdenking beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Belijdenis
De indrukwekkende Psalm 90, van oudsher gelezen op oudejaarsdag, begint met een belijdenis.[i] Iedere generatie opnieuw bewijst God Continue reading

De mens is voor een tijd een plaats van God. Preek Psalm 90, oudjaar 2016

In het luisteren naar de Psalmen, op oudjaar ‘good old’ Psalm 90. Voorbeeldliturgie staat onderaan de blog. Ik kies voor de Bijbel in Gewone Taal.

1         Waar leefde je voor in 2016?
Nog even en 2016 is voorbij. We sluiten het jaar af met het lied van Mozes, ‘de godsman’ (Nieuwe Bijbelvertaling). Hoe schitterend verwoordt dit lied het gevoel dat je bij oud en nieuw kan overvallen:

Ons leven gaat zo snel voorbij als een droom.
Het is net als gras dat verdwijnt.
Het gras komt ’s morgens op.
Het groeit en bloeit,
maar ’s avonds verdort het.
Het leven is zo voorbij,
en dan zijn we verdwenen.
(vers 5,6 en 10d&e).

Precies dat gevoel bekruipt je bij het nieuwsoverzicht 2016. Sterren als Johan Cruijff en Continue reading