God maakt alles nieuw. Overdenking Openbaring 21:5 op de eerste zondag van 2022

Korte overdenking voor eerste zondag in 2022. God maakt alles nieuw – zo belooft Hij. Zet je voornemens voor het nieuwe jaar in dat perspectief. Je kunt de overdenking beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Nieuw.
Wie droomt er niet van een betere wereld? Geen geweld. Honger de wereld uit. De klimaatproblemen aanpakken. Corona de deur uit….

We gaan een nieuw jaar in. Wat brengt 2022? Wordt de wereld beter? Wat zijn jouw voornemens? Waar zie je naar uit? Waar zie je tegenop?

betere wereld pixabay

Laten we de wereld beter maken. Dat zeggen wij. God zegt dat Hij alles nieuw maakt. Leef met Hem (foto Pixabay).

Aan het begin van het jaar lezen we uit het einde van de Bijbel. God zegt dat Hij alles nieuw maakt (Openbaring 21:5). Een opvallend woord. Niet ‘Ik zal alles nieuw maken’ maar ‘Ik maak alles nieuw’. Het is al begonnen. We hebben Kerst gevierd. Gods zoon is mens geworden. Jezus heeft de zonde gedragen en de dood verslagen.

En voor ons is het belangrijkste, denk ik, dat God geen betere wereld maakt. Dat doen wij. We kijken hoe we tot verbetering van het bestaande kunnen komen. Maar God doet anders. Hij maakt nieuw. Met de profetie van Jesaja zie je wat dat betekent. In Jesaja zegt God:

Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
denk niet terug aan het verleden.
Zie, Ik ga iets nieuws verrichten…
(Jesaja 43:18&19a)

Zo ziet Johannes een glimp van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In dat visioen zie je enerzijds Gods trouw. Het zijn (wel) een hemel en een aarde. Daarmee is God eens begonnen (Genesis 1). Anderzijds proef je het nieuwe. Dat zit vooral in wat er niet is – en wat wij allemaal zo goed kennen:

  • Geen dood.
  • Geen rouw.
  • Geen jammerklacht.
  • Geen pijn.

Geen Corona. Geen huwelijksmoeite. Geen honger en dorst. Geen zinloos leven. Geen depressie. En ga zo maar door. Zo’n leven zouden wij best willen. En ons daarvoor inzetten (betere wereld). Maar de realiteit leert dat het zo niet werkt. We leven nu eenmaal in wat de Bijbel ‘eerst’ (Openbaring 21:4) of ‘het eerste’ noemt.[i] Het nieuwe is zo spectaculair en anders – daarbij schiet ons voorstellingsvermogen tekort. Het is alleen te zeggen in ontkenning (‘het zal niet…’) of in beelden die het nieuwe enigszins duiden (bruid, stad).

Uitnodiging.
Gemeente, wat een visioen. Dank God hiervoor.[ii] Tegelijk kan het ook zo zijn dat zo’n visioen vragen oproept. Als God dit maakt, wat betekent dan jouw en mijn leven? Word je er niet superklein van? Welke betekenis heeft je leven in dit grandioze perspectief? Wat stellen je voornemens op nieuwjaar voor?

Om te beginnen, gemeente, is het niet verkeerd om groot te denken van God en zo je jaar te beginnen. Dat sluit aan bij waar we op oudjaar 2021 mee eindigden. Psalm 90 getuigt van Gods indrukwekkende grootheid.[iii] Als je vervolgens maar niet denkt of zegt – en dat is echt belangrijk – dat jij (dus) niks voorstelt. Want God en mens zijn geen concurrenten (alsof als de Een groot is of groter wordt de ander klein is of kleiner wordt).[iv] Lees maar in Openbaring 21. De grootheid van God gaat samen met het tere beeld dat God al onze tranen uit onze ogen zal wissen (Openbaring 21:4). Zie je hoe bijzonder? Hoe groots? De Nieuwmaker houdt van je. God kent je. Je moeite. Je zorg. Je ziekte. Je verdriet. Hij troost je. Vooral in de menswording van Gods zoon zie je dat.

Openbaring 21 is een verpletterend visioen. En hoor daarin Gods uitnodiging. Het is alsof God je vanuit zijn leven en perspectief toeroept hoe het is en zal zijn. Wij leven in ‘het eerste’. Ja. Dat zal in 2022 ook zo zijn. En daarin bemoedigt God je. Om mee te doen met waaraan Hij al begonnen is. Begin alvast zo te leven. Leef met Jezus.

Gezegend 2022!


Zie God maakt alles nieuw. Preek 1 over visioen nieuwe tempel (hemel en aarde) Ezechiël 40vv.

[i] Zie preek over God en lijden. Preek 2: waarom lijden?
[ii] Zie begin van preek Openbaring 12 (moet Openbaring wel in de canon)?
[iii] Zie preek Psalm 90 oudjaar 2021.
[iv] Zie preek Dordtse Leerregels of een artikel over die Leerregels. En zie Is God eerlijk? Jeugddienst over 1 Petrus 2.

Voorbeeldliturgie

Welkom

GK Psalm 121:1 en 4 (als votum)  Ik sla mijn ogen op
groet
amen (gezongen)

GK 133: 1, 3 en 4 De dag gaat open

Gods geboden
LB 675: 1 en 2 Geest van hierboven

Gebed

Kindermoment
Opwekking 22 kids Ik volg de Heer

Jesaja 43:11-19 Ik, Ik ben de HEER…
Psalm 98:1 DNP https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-98
Openbaring 21:1-6 Ik zag een nieuwe hemel…
Psalm 98: 2 DNP https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-98

Overdenking

Geloofsbelijdenis. Staande. Als volgt:
GK 123:1 ‘k Geloof in God de Vader
Artikelen over Gods Zoon
GK 123:5 ‘k Geloof in God de Heilge Geest

Dankgebed en voorbede

Collecte

LB 766: 1 tm 3 Ik zag een nieuwe hemel

Zegen
Amen (gezongen)

==== einde ========

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.