Volk om een vreemd verhaal. Preek Goede Vrijdag 2015

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen (1 Petrus 2:24)

preek Goede Vrijdag 2015. Voorbeeldliturgie hieronder. Het project ‘Volk om een Vreemd Verhaal’ hielp ons mee te lopen achter Jezus aan. De preek maakt onderdeel uit van een prekenserie over de Petrus-brief.

Gemeente van de gekruisigde Jezus,
Volk om een vreemd verhaal,

We worden vanavond meegenomen in viering, zang, muziek en tekst. Het vreemde verhaal van lang geleden wordt van ons. Die vreemde Jezus is onze Heer: in vragen, zoeken, onzekerheid, recht en onrecht.

We zijn echt volk van een vreemd verhaal. Je ontdekt dat telkens weer.

Ik denk bijvoorbeeld aan de bekende, Nederlandse regisseur Paul Verhoeven (Turks Fruit, Basic Instinct e.a.). Hij loopt al heel lang rond met het idee om een film over Jezus te maken. De film moet dan zo beginnen: ergens aan het begin van onze jaartelling wordt een man gekruisigd door de Romeinen. Beginshot.
Dan zoomt de camera uit en zie je ineens overal kruizen staan. De Romeinen hebben weer eens huisgehouden.

De suggestie die ervan uitgaat: iedereen denkt dat het beginshot om Jezus gaat. Dat hij die man is. Maar beeld je maar niks in. Jan en alleman werden gekruisigd. Doodnormaal. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. Rare jongens, die Romeinen – that’s it. Maar verder is het vooral een gewoon verhaal, dat verhaal van Jezus.

En precies zo gebeurt het vandaag, in 2015, zomaar. Het verhaal van Jezus halen wij op allerlei manieren dichtbij (op zich prima). We zeggen: het is een verhaal dat (tijden, culturen en mensen) verbindt. Lijden kent ieder, net als (grenzeloze) liefde. Ieder geeft er zijn of haar eigen betekenis aan. We doen net alsof het geen vreemd verhaal is – maar heel gewoon. Heel netjes en fatsoenlijke schuiven we daarmee Jezus aan de kant.

Het verhaal dat Gods zoon die zelf God is

mens werd
verraden
helemaal alleen gelaten
gevangen genomen
onschuldig ter dood veroordeeld
gegeseld
bespot
spijkers door zijn handen
vernederd opgetild
op het kruis en
een vloek voor God en mensen werd
en zo… de laatste adem uitblies

is te vreemd voor woorden.

Volk om een vreemd verhaal. Ja. Dát zijn we.

Al een tijd lezen we uit de 1 Petrusbrief. De brief van de hoop.
Goede Vrijdag wordt beschreven, bezongen haast, in 2:24:

Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen (NBV)

Petrus zegt dit, hebben we zondag jl. gehoord, tegen slaven. Zoals zij aan den lijve de willekeur van hun heren ondervonden en in hun lijf de tekens van mishandeling droegen: zo draagt Jezus de littekens van onze zonden. Het beeld zal zeker zijn binnengekomen.

Drie aspecten van het vreemde verhaal haal ik er kort uit.

Jezus heeft zonden ín zijn lichaam gedragen. Daar klinkt iets in door van: zover heeft God het laten komen. Als wij iets op ons zien afkomen wat onwenselijk is of ons bedreigt dan doen we alles om dat buiten de deur te houden. Van ons af. Bijvoorbeeld: door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Daarom maakt de overheid er werk van om de stranden langer te maken. Je ziet voor de kust de schepen liggen die het zand richting de kust verplaatsen. We houden het bedreigende water veraf. Zo is er toekomst voor NL.

God heeft in Jezus precies het tegenovergestelde gedaan. Gezegd: onrecht wil ik aan den lijve ondervinden. In de zee van woede en oordeel wil ik ten onder gaan. Laat het gebeuren dat vrienden me in de steek laten. Laat ik zonder enige hoop tussen hemel en aarde hangen. Laten de spijkers mijn handen doorboren. Laat het donker worden midden op de dag (Matteus 27:45). Hij die het leven is (Johannes 11:25), wilde sterven.

Wat een vreemd verhaal.

Het tweede wat Petrus zegt is: hij heeft onze zonde het kruishout όpgedragen. Omhooggetild. Dit is ook al zo merkwaardig. Als wij een blunder maken, komen er subbiet mechanismen omhoog die zeggen: zorg dat niemand het weet. Onder het kleed vegen die handel. Of, christenen hebben daar nog wel eens een handje van: bedek het met de mantel van de liefde.

God heeft precies het tegenovergestelde gedaan. Hij heeft in Jezus gezegd: kijk nou eens! Wat een ellende. De onschuldige (Matteus 27:19) wordt beschuldigd. De rechtvaardige wordt verkracht en vernederd. De geneesheer wordt doodziek. Die alle mensen heel maakt, wordt verbroken. God confronteert ons in Jezus met de gang van zaken in deze wereld. Met onszelf. Kijk! Dát is Gods liefde voor ons.

Wat een vreemd verhaal.

Het derde aspect ontdekken we in de Statenvertaling:
Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout

Zelf gedragen.

Korter kan Goede Vrijdag niet verteld worden.
Hier komt het vorige (ín zijn lichaam en omhóóggedragen) samen.
God zelf nam in Jezus ons en heel ons leven op zich.

Jezus heeft onze zonde gedragen.
Hij hield het uit aan het kruis.

‘Het is volbracht’. Het is in orde.
Of, zoals Petrus het zegt: door zijn striemen zijn jullie beter geworden.

Zijn dood is ons leven.
Zijn lichaam ons brood.
Zijn bloed onze vreugdewijn.

Wat een vreemd verhaal.

Wat een vreemd volk, clubje mensen zijn wij.
Maar als dat is om déze Heer
dan smaakt het naar meer.


Preek in serie over 1 Petrus

voorbeeldliturgie

Welkom door ouderling
Korte toelichting op de liturgie
Votum en groet
Zingen: E&R 299: Hij kwam bij ons heel gewoon
Gebed
Psalmen voor Nu 130
Uitnodiging viering avondmaal: Matteüs 26: 26 – 29
Viering heilig avondmaal (gaand)
Tijdens de viering speelt VoVV “Water”
(Collecte; tijdens viering (schaalcollecte)
VoVV speelt Volk om een Vreemd Verhaal
Lezen: 1 Petrus 2:24 (NBV)
Zingen: Taize, Blijf met uw genade bij ons (3x)
Verkondiging
VoVV speelt Vermoorde onschuld
VoVV speelt Ergens is rechtvaardigheid
Zegen (Numeri 6)
Zingen: Liedboek 392
Kaars wordt uitgeblazen
VoVV speelt Boven is het stil
na dit lied: “u kunt blijven zitten of in stilte de kerkzaal verlaten”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.