Radicale islam en christelijke identiteit

Bram Van de Beek slaat in zijn columns de spijker op de kop: alleen de kerk heeft antwoord op de radicale islam (Nederlands Dagblad, 6 juni en 4 juli).[i] Dat antwoord heeft de kerk omdat zij God kent in de gekruisigde Jezus. Wie zo naar het maatschappelijk debat kijkt, valt iets bijzonders op. Nieuwsuur en NRC Handelsblad onthulden dat de buitenlandse radicale islam Nederlandse moskeeën financiert. De christelijke reactie daarop was niet kerkelijk maar politiek. Christelijke partijen initieerden namelijk het verbod op deze praktijk. Waar het christenen in de eerste plaats moet gaan om Gods identiteit in Jezus zijn ze teveel bezig met het debat over de Hollandse identiteit. Complicerend daarbij is dat het nationale debat beheerst wordt door angst voor de opkomende islam. Hoe meer christenen aan dit debat meedoen des te meer raken ze verwijderd van de concentratie op Gods identiteit; dat ene, grote geheim van het christelijk geloof.[ii]

Vervolgens is het wel zaak om zo zuiver mogelijk te spreken. Van de Beek zegt dat de kernvraag tussen radicale islam en radicaal christendom zo luidt: ‘stelt God mensen verantwoordelijk voor de afloop van de wereld, door alles te vernietigen wat tegen zijn wil ingaat, of neemt Hij zelf de verantwoordelijkheid op zich, door zichzelf te vernietigen om mensen te redden?’ Op dit punt is de Bijbel adembenemend. God doet het allebei! God die mensen verantwoordelijk stelt wordt zelf mens in Jezus en laat zich kruisigen. Dat ‘God zichzelf vernietigt’ (Van de Beek) is een manier van spreken die in de context van de columns van Van de Beek te begrijpen is. Maar voor (radicale) moslims zal dit niet zo Bijbelse spreken de deur meteen dichtgooien. Alle heiligen en alle aandacht zijn nodig nodig om te bedenken hoe de kerk dit grote geheim communiceert.

Nederlands Dagblad, zaterdag 7 juli 2018 (op verzoek van de opinieredactie)

Zie Om de salafisten een salafist te zijn in OnderWeg.
Zie ook: Voer ook het religieuze gesprek over salafisme (ingezonden aan NRC Handelsblad).

—–
[i] Ik deel de belangrijkste gedachten van de columns van Van de Beek. Volgens hem gaat het mis met de kerk (t.a.v. de radicale islam) als het gaat om het belijden dat ‘Jezus God is, geen ander dan de Verhevene’. Precies hierover schreef ik laatst een artikel: Scheepje zonder Jezus’ hoede. Zie ook het eerste artikel hieronder.

Inzake de kerk en de (radicale) islam, zie deze drie bijdragen, alle drie naar aanleiding van de aanslagen in Parijs (2015). 1/ Waarom laat God de islam opkomen? (Nederlands Dagblad) 2 Laat het oordeel aan God. Een bijdrage in de christelijk-islamitische dialoog over geweld in de Bijbel en Koran. 3/ Christendom niet vredelievender dan de islam. Een brief in NRC Handelsblad na de aanslagen in Parijs.
[ii] Zie een themadienst over geloven anno nu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.