Zwarte Piet in Dordrecht. Brief in AD de Dordtenaar

Ik heb begrepen dat je jezelf pas een Schapenkop mag noemen als je ook echt in Dordrecht geboren bent.[i] Nu stond mijn geboortewieg elders maar ik woon en werk inmiddels wel meer dan vier jaar in Dordrecht. Als predikant kom ik veel bij mensen thuis. En omdat de kerk maatschappelijk betrokken is (voedselbank, buurtproject, zomerfeest – enzovoort) is er, vanzelfsprekend, allerlei contact tussen kerk en maatschappij en krijg ik telkens nieuwe indrukken van wat er in de stad leeft. Verder doe ik graag mee met het publieke debat. Ik mocht bijvoorbeeld in 2018 tijdens de Viering en Herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering (1572) de zogenaamde Hagepreek houden.[ii] Daarom draag ik ook graag mijn steentje bij aan het debat over Zwarte Piet in Dordrecht. Deze brief van me stond op 30 oktober jl. in AD de Dordtenaar:

PS 1 Op Twitter zag ik een mooi citaat van W.F. Hermans over Zwarte Piet voorbijkomen (De laatste resten tropisch Nederland, 1969), recent ook te zien op Twitter bij Arie Sonnveld.
PS 2 Uiteraard gaat het in de kerk ook over de onderwerpen die ik in mijn brief noem. Deze preek hield ik naar aanleiding van het uitkomen van de NashvilleVerklaring. En met jongeren van de kerk ging het dit jaar in een kerkdienst over duurzaamheid. Inzake levenseinde: zie hier voor een preek daarover (eind van de preek) en een artikel.

[i] Laatst hield ik een preek met dit thema: Gods schapenkoppen zijn we (preek over Psalm 100).
[ii] Zie Vrijheid is niet te koop. Hagepreek 2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.