Welke rust Jezus geeft. Preek Matteüs 11:28-30

Jezus nodigt uit om bij hem rust te vinden. Wat bedoelt Jezus en voor wie geldt de uitnodiging. Deze preek is een vervolg op de preek van vorige week over de heftige verzen Matteüs 11:20vv. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Als ik vanuit mijn studeerkamer in Rotterdam het raam uitkeek dan zag ik deze prachtige kerk met een nog mooiere tekst daarop: Kom allen tot Mij die vermoeid en belast zijn:

IMG-20210501-WA0001.jpg

Zie hier op Twitter voor de tekst in detail)[1]

Op Twitter stuurde Peter Sneep deze foto toe van de door mij genoemde kerk in Rotterdam icm een lied over Matteüs 11:28

Altijd weer mooi om die tekst te lezen. Daarin Jezus’ stem te horen (Matteüs 11:28). Volgens mij snappen we Jezus vandaag meteen:

Deze week las ik dat meer dan de helft van de studenten in Nederland burn-outklachten heeft en dat 70% van hen een grote prestatiedruk ervaart. En wij hebben een stikstofcrisis. Onze leefomgeving lijdt aan een burn-out. Daarom gaan we minder hard rijden op de snelweg. Dat is een van de maatregelen. Komt er een autoloze zondag? Het zou wat zijn. Ik ben op een autoloze zondag gedoopt. Moet je je voorstellen: alleen de doopouders van vanochtend zouden dan met de auto naar de kerk mogen komen (ontheffing). En degenen die echt niet anders kunnen. De rest op de fiets. Of lopen. Of het kabinet dat wel/niet besluit; wij zouden er alvast mee kunnen beginnen. En soms loop je zelf tegen grenzen aan. Moet je het rustiger aan doen. Kom naar mij jullie die vermoeid en belast zijn. Jezus’ woorden zijn van en voor alle tijden.

Goede herder
Maar toch. Wat zou Jezus er toén mee hebben bedoeld? Stikstof; daar hadden ze toen niet van gehoord – laat staan dat ze een stikstofcrisis hadden zoals wij. Burn-out kenden ze toen ook niet als ziekte. Welke lasten zag Jezus bij de mensen? Wat waren hun moeiten volgens hem?

Tja. Dat zegt Jezus niet. Tenminste; niet met zoveel woorden. Dat doet Jezus wel vaker: iets opvallends zeggen zonder dat (gelijk) uit te leggen (cf. Matteüs 13:1 vv). Zodat je nóg beter naar hem gaat luisteren. Jezus geeft zijn geheimen niet zomaar prijs.

Wat bedoelt Jezus? Allereerst kun je denken aan woorden die Jezus eerder sprak. Jezus zag de mensen en zei dat ze er hulpeloos uitzagen. Zonder herder (Matteüs 9:36). Je moet weten: met herder wordt in de Bijbel bedoeld:

  • God zelf (Psalm 23) en/of
  • iemand die in Gods naam het goede doet (Ezechiël 34).[2]

Jezus uit in Matteüs 11:28 vv kritiek op de geestelijke leiders van die tijd. Zij jutten het  volk op om zich aan de geboden te houden (zie Matteüs 12:1-8[3], 15:1-9) maar vergaten Gods barmhartigheid en recht. Hier zegt Jezus: kom naar mij. Daarmee zegt Jezus dat hij – in tegenstelling tot anderen – de goede herder is (Johannes 10:11). Die je – ja, inderdaad – een juk geeft maar een juk dat te dragen is (Matteüs 11:29).

Leven met Jezus maakt dat het te doen is. Voor iedereen. Jezus nodigt bijvoorbeeld kinderen uit naar hem te komen (Matteüs 19:13-15).[4] Zo worden straks … in zijn naam gedoopt. Een betere start van je leven kun je je niet wensen. Maar Jezus laat het ook niet na om snoeiharde oproepen te doen; juist omdat hij de goede herder is (Matteüs 11:20-24).[5] Hypocrisie verdraagt hij niet (Matteüs 6).[6] Jezus is Heer over alles; van kinderen tot aan Gods rustdag (Matteüs 12:8). Zo worden al Gods beloften waargemaakt. Het koninkrijk komt. De wereld krijgt een nieuwe koning/herder. Doe mee en vind een manier van leven die je goed zal doen. Die belofte hoor je in Jezus’ oproep om naar hem te komen en rust te vinden.

Niet ‘regels’ maar Jezus volgen
We zijn nu eeuwen verder. Is er ook iets veranderd? Nou; kijk om je heen. We hebben veel lasten en moeiten. Dat gaat niemand voorbij. En ook in de kerk kan het zomaar vooral over (lastige) regels gaan. Of hebben buitenstaanders het idee dat het daarom gaat bij gelovigen. Laten we even naar een filmpje kijken dat dit mooi onder woorden brengt.

We hebben dit filmpje eerder bekeken.[7] Wat een goed verhaal over Matteüs 11:28-30. Alleen in de kerk regels? Zo praten we er wel eens over. Maar klopt het? Overal zijn (onuitgesproken) regels. Alleen God geeft wetten? Nee; iedereen stelt regels of heeft eisen. Is leven met God beperkt? Zomaar hoor je dat vandaag. Maar kijk om je heen. Tegen grenzen loop je vroeg of laat aan: als maatschappij, op je werk, in je huwelijk – noem maar op.

Nee; het zit niet in deze tegenstellingen als God de boeman is en de kerk het meest beperkende. Het gaat om de manier waarop (er grenzen, regels enzovoort zijn).

Rust door Jezus’ nederigheid
Kerkvader Augustinus (354-430) sprak al op deze manier over Matteüs 11.[8] Hij zegt: iedereen is bereid om offers te brengen. Een ondernemer, bijvoorbeeld, maakt lange uren om z’n zaak te laten floreren. De liefde voor je bedrijf motiveert je en maakt lasten/moeiten draaglijk. Zo is het ook met leven door geloof in Jezus. Het is niet moeilijk om te doen wat God van je vraagt (zie 1 Johannes 5:3). En dan gaat het over liefde voor God en elkaar. Ja; het is loodzwaar en onmogelijk als je het zelf/alleen wilt doen. Dan ga je elkaar alleen maar verwijten maken. Of je keert God de rug toe. Augustinus zegt: Jezus geeft en leert ons zijn nederigheid (Matteüs 11:29); Hij die zelf het Woord is waardoor alles werd gemaakt, werd mens om ons te redden (Johannes 1). Zo krijg je rust.

Hoor hoe bevrijdend het is wat Jezus zegt. Kom naar mij. Leer van mij. Hoor je wat Jezus doet? Hij brengt ons weer terug bij de Bergrede: gelukkig is wie nederig van hart zijn (Matteüs 5:3).[9] Dat leer je alleen bij Jezus. Golgota geeft echte rust. Jezus lag op de sabbat in het graf; gestorven aan en om onze zonden en wonden. Heel ons leven gedragen en verlost.

Kom tot mij
Wat (o.k. wie) het christelijke geloof anders en aantrekkelijk maakt is echt en alleen Jezus. Hij is de koning die niet kwam om gediend te worden maar om te dienen en zijn leven te geven (Matteüs 20:28).[10]

Wat is er mooier en beter dan leven met hem? Kijk; je kunt altijd bedenkingen hebben tegen het geloof. Of tegen God of de kerk. Maar kijk er ook eens zo naar; wat mooi wat Jezus zegt. Wat hartelijk. Het is voor iedereen die luisteren wil. En het is realistisch. Jezus belooft je geen leven waarin alles je voor de wind gaat. Er blijven zorgen en moeiten. Ook voor wie gelooft. Dat zeggen we straks bij het gebed na de bediening van de heilige doop. Maar voor wie in Jezus gelooft is er altijd hoop. Hij belooft zijn kracht, de Geest. Nooit sta je er alleen voor. Al helemaal niet als je lid bent van zijn lichaam, de kerk.

Welkom om mee te doen. En te groeien in geloof, hoop en liefde. Hoor Jezus’ uitnodiging: kom tot mij met al je moeiten en lasten; ik geef rust.


Zie Trouw, wijsheid en macht van de Drie-ene God. Inleiding prekenserie Matteüs (2019-2021).

[1] In de tijd dat er (politiek) gedoe was om de zogenaamde MOE-landers, schreven we (GKv Delfshaven) deze parochie deze brief.
[2] Zie preek Psalm 100 Gods schapenkoppen zijn we. In dat lied worden de gelovigen schapen genoemd. Herder kan dan ook koning zijn. Zie ook Ezechiël 34. Het eerste wat God doet in zijn herstelwerk na oordeelsprofetieën is het aanstellen van een goede herder (Ezechiël 34:23). Ik hoop dit seizoen nog over dit hoofdstuk te preken.
[3] Zie Jezus laat de echte betekenis van de schepping zien. Themadienst over de zondag. Zie ook mijn Hagepreek (juli 2018) over de zondag in onze samenleving
[4] Zie preek Jezus zegent de kinderen (uit Marcus).
[5] Zie Weinig verhullende (taal van) Jezus van Kafarnaüm. Preek Matteüs11:20-30.
[6] Zie Alleen met oprecht geloof kom je verder. Preek Matteüs 6.
[7] Zie themadienst De keuze is aan jou.
[8] Zie Sermo 70 en 70a in Van aangezicht tot aangezicht. Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs van Aurelius Augustinus (Ambo, Amsterdam, 2004). Augustinus’ uitleg legt een mooie link met het vorige gedeelte – zie de preek Weinig verhullende taal van Jezus van Kafarnaüm – als hij zegt dat het dragen van lasten hier(numaals) ons verschoont van het dragen van (de lasten van) het oordeel straks in het hiernamaals. Augustinus bespreekt in dit verband het lijden dat een christen draagt vanwege het volgen van Jezus.
[9] Zie de preken over delen uit de Bergrede: Gelukkig wie treurt en Alleen met oprecht geloof kom je verder. Door terug te grijpen op de Bergrede vervult Jezus de Psalmen. Vaak grijpen de Psalmen terug op de allereerste Psalm. Zie bijvoorbeeld een preek over Boetepsalm 51, belijdenislied Psalm 90 enzovoort.
[10] Zie Hoe dichtbij mag het evangelie komen? Preek over die tekst (maar dan bij Marcus).

Voorbeeldliturgie
Welkom
Votum en groet Sela (korte versie)
Psalm 125: 1 en 2 GK Wie op de Heere God vertrouwen
gebed
Kinderen naar voren: Jonathan vertrouwt op de Heer (1 Samuël 14)
Opwekking 740 Jij lieve kleine schat
Kinderen naar kring
Lezen Matteüs 11:25-12:8
Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn https://www.songtexte.com/songtext/stichting-opwekking/412-kom-tot-mij-53f21b65.html
Verkondiging
Liedboek 886 Abba vader u Alleen (Eerste NL dan Engels)
Nieuwtestamentische leefregels
You raise me up (Brendan Graham / Rolf Lovland) https://www.songteksten.nl/songteksten/58490/josh-groban/you-raise-me-up.htm
Kinderen komen terug en
Bediening heilige doop aan …. en ….
Liedboek 354 1 en 3 voorafgaand en verzen 4 en 5 na de doop (Jouw leven staan aan het begin)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Breng dank aan de Eeuwige https://www.songteksten.nl/songteksten/54545/opwekking/breng-dank-aan-de-eeuwige.htm (2x)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.