Beloved. Korte inleiding op preken bij een gemeenteproject over relaties en relatievorming. Najaar 2021

Dit najaar vond in onze gemeente het project Beloved plaats. Beloved ging over relaties en relatievorming. Wat zegt de Heer als je een relatie aangaat? Wat is de plek van LHBT+’ers in de gemeente? En wat is wijsheid als het niet meer gaat in je huwelijk? En is het Bijbels gezien beter om te trouwen of is samenwonen ook een christelijke invulling van je relatie?

Aan de slag
Wie geen vreemde is in ‘Jeruzalem’ weet dat er op het gebied van relatie en relatievorming veel speelt en verandert. Het is belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan bij een open Bijbel. Dat hebben we in gemeenteproject Beloved gedaan. Een commissie van gemeenteleden is lang en grondig bezig geweest met voorbereidingen van dit project. En het resultaat mocht er wezen! Een zeer gevarieerd program, gebaseerd op een dagelijkse Bijbelstudie/podcast. Bij dat program kun je denken aan een start met een heerlijke lunch en allerlei activiteiten, kindertheater, sprekers (van buiten de gemeente) en materiaal voor groei- en verdiepingsgroepen. Teveel om op te noemen. Voor wie wil komt het programma met de Bijbelstudies beschikbaar. Een aanrader.

Tegenover
Iedere nieuwe week begon er een nieuw onderwerp. In overleg met de commissie heb ik gekozen voor een preektekst bij ieder weekthema. Hieronder vind je het overzicht van de prekenserie. Bij de preken zijn liturgieën beschikbaar.

Min of meer als rode draad heb ik gekozen voor Henoch – Genesis 5. Misschien verwacht je die figuur niet gelijk als het gaat over relaties of relatievorming. Er staat van hem niet zoveel in de Bijbel. Hij wandelt met God (leeft in nauwe verbondenheid met God) en is er niet meer. Maar zo zie je welke relatie er het meeste toe doet; die met God. Jezus roept immers ieder mens op om hem (allereerst) te volgen. Nu Jezus gekomen is, begint er een nieuwe tijd (1 Korintiërs 6&7). Getrouwden krijgen de opdracht de Heer te volgen en zo met elkaar te leven (Efeze 5). Dit Bijbelse denken zet de toon voor alle preken.

Twee afsluitende preken heb ik gehouden. Psalm 148 omdat Beloved voor jong en oud is; voor heel de gemeente. En 1 Korintiërs 7:31 ‘De wereld die wij kennen gaat ten onder’ om onze relaties in het licht te zetten van de nieuwe tijd die in Jezus begint. Omdat er een link is met de Kerstpreek uit Openbaring 12 heb ik die preek hieronder ook toegevoegd.

Vervolg
Buitengewoon jammer was dat we aan het einde van het project met steeds meer (beperkende) Corona-maatregelen te maken kregen. We hopen een en ander van het project te Zijner tijd in te halen. Vooral merk je dat zo’n project naar meer smaakt. We zijn het gesprek goed gestart. In dat spoor verder.

Dordrecht 29 december 2021

Preekoverzicht

  1. Geliefd en geroepen. Preek over Genesis 5 en Matteüs 9.
  2. Een gemeente van liefde en trouw. Preek over 1 Johannes 3:11-4:3.
  3. Seksualiteit. Trouwen. Single-zijn en samenwonen. Preek over Genesis 2 en 1 Korintiërs 6 en 7.
  4. Geliefd en geroepen. LHBT+ en de kerk. Preek Genesis 1:26&27, 2:18-25 en Galaten 3:25-28.
  5. Als er geen trouw en liefde meer is…. Preek over Genesis 2:18-25 en Matteüs 19.
  6. Hoe blijft je huwelijk een relatie van liefde en trouw? Preek Matteüs 19 en Efeze 5.

Afronding (en Kerst)

  1. Leef tot lof en eer van God. Preek Psalm 148 en Romeinen 12:1&2.
  2. Het is tijd. Tijd om in alles de koning te volgen. Adventspreek 1 Korintiërs 7:31.
  1. Een hemelse blik op Kerst. Kerstpreek Openbaring 12.

========= einde ============

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.