Geliefd en geroepen. Preek Genesis 5:1-24 en Matteüs 9:9-13. Preek 1 gemeenteproject Beloved

In de Kandelaarkerk starten we vandaag met het gemeenteproject Beloved. Zes weken lang trekken we intensief met elkaar op. Het project krijgt een plek in de erediensten, in kringen en groeigroepen en kent diverse werkvormen (theater, ontmoeting met sprekers, start met tal van workshops). Beloved is voor heel de gemeente, jong en oud.

Beloved: God gaat een relatie met ons aan. Wat betekent dat voor ons en onze relaties; als je alleenstaand bent, getrouwd, lesbienne of homo, als je verliefd bent of als je relatie onder druk staat? Vandaag de start: het gaat om die ene relatie. De relatie met de Ene.

Je kunt de preek beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Geliefd.
Geliefd. Jij bent geliefd door God. En je bent bestemd om Hem lief te hebben.

In het gemeenteproject Beloved staan we zes weken lang stil bij Gods liefde. We willen meer ontdekken over de betekenis van Gods liefde voor ons leven. Als je bijvoorbeeld verliefd raakt. Of wanneer je een relatie aangaat. Wat Gods weg met je is als je homo, lesbienne of biseksueel bent. Wat de Heer zegt als het moeilijk wordt in je relatie.

Fijn dat we vandaag van start gaan. Ik hoop op gezegende ontmoetingen en gesprekken. Straks vragen we of de Heer ons wil zegenen en leiden door zijn Geest.

Blijvend verbonden met God.
We beginnen ons gemeenteproject bij Henoch (Genesis 5:21-24). De bijbel zegt dat Henoch de zevende in de rij van mensen is, de rij die begint bij Adam en Eva. Waarom beginnen bij Henoch? Je zou denken: begin met wat een huwelijk is. Of bekijk eerst allerlei (kerkelijke en maatschappelijke) ontwikkelingen die je ziet op het gebied van relatie en seksualiteit – en zet die in bijbels licht.

In overleg met de gemeenteleden die het gemeenteproject hebben voorbereid hebben, ligt de start elders. We beginnen bij Genesis. Bij God die mensen als man en vrouw schept (Genesis 5:1&2, cf. 1:26-28). We kijken op naar de Schepper – in eeuwigheid geprezen! Hij maakte Adam en Eva. Hij maakte jou en mij. ‘Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel’ (Romeinen 11:36, NBV21). Hoe groot en machtig is God.

De grootheid van God valt op bij Henoch. Aan Henoch zie je goed waar Beloved over gaat. Er staat dat Henoch in verbondenheid met God leeft. Andere vertalingen zeggen dat hij met God wandelt. Een intiem beeld dat doet denken aan de tijd voordat de mens tegen God zondigde en in de tuin van Eden ‘gewoon’ omging met God (Genesis 3:8). Alsof het net zo is als toen, in het paradijs. Plotseling is Henoch er niet meer. Hij is door God ‘weggenomen’ – zoals het later van Elia staat (2 Koningen 2, cf. Psalm 49[i]). Is Henoch gestorven? Of heeft God hem op een andere manier bij zich laten voortleven?[ii]

In de lange, ‘saaie’ lijst[iii] van mensen die leven, kinderen krijgen en sterven valt Henoch op. Bij hem gaat het anders. Twee keer staat er dat Henoch in verbondenheid met God leeft. Dat typeert hem. Voor Henoch niet dat ellendige ‘en daarna stierf hij’. Bij Henoch gaat het om léven. Henoch leeft met God. Hij leeft bij God.

Henoch is geliefd (Hebreeën 11:5).[iv] Bij Henoch zie je op een bijzondere manier dat God verder gaat met Adam en Eva (Genesis 5:1). God laat het er niet bij zitten. Er is hoop[v] voor de in zonde gevallen mens en schepping. Er is blijvende verbondenheid met God mogelijk.

De paar zinnetjes over Henochs leven zijn wonderlijk. Veel kun je er niet uit afleiden. Henochs levens verwijst naar een geheim. Blijkbaar heeft God iets in petto voor de mens en de schepping. Het voor ons zo bekende riedeltje ‘leven – iets doen/krijgen/zijn – sterven’ wordt doorbroken. God wil méér. Wat – dat blijkt verderop in de Bijbel. Maar dat God een plan heeft staat vast.

God van liefde en trouw.
Daarom starten we ons gemeenteproject niet bij onze relaties, onze (on)zekerheden daarin of bij (ontwikkelingen in) onze tijd. Genesis 5 leert je op te kijken. Boven alles uit gaat die ene relatie. De relatie met de Ene. Hij omvat je leven.

‘God van liefde, God van trouw’ (Psalmproject) zingen we straks. Dat is een belijdenis. We kijken naar de Bron van liefde. De Bron van alle relatie(s). Eindeloos is die Bron. Onze liefde kan falen. Faalt. Onze trouw kan tekort schieten. Schiet tekort. En soms weet of snap je niet wat je levensweg is; als je geen partner hebt en die mist, als je relatieproblemen hebt, als je seksuele geaardheid je verwart, als je vastloopt in zonde op seksueel gebied – en noem maar op. God laat zien dat hij trouw is. Niet loslaat. Jij bent zijn kind. Geliefd.

2         Jezus volgen.
Het Nieuwe Testament onthult het geheim van Genesis 5. Het geheim van Henoch. Gods liefde en trouw krijgt een gezicht. Een naam. De Schepper – in eeuwigheid geprezen  – wordt mens in Jezus. Zie je wat Jezus doet? Hij nodigt uit. Hij roept: ‘volg mij’.

Kijk: ‘wandelen met God’ of ‘in verbondenheid met God leven’ zoals Henoch deed, is opzienbarend in Genesis. Want de wereld is in zonde gevallen en God lijkt ver weg. Henoch is de opvallende uitzondering. Dat wordt anders, kondigt het Nieuwe Testament aan. God Zelf zoekt ons op. Hij wordt een mens als jij en ik. In Jezus kijkt God je in je gezicht en zegt:

  • Volg mij, tollenaar (Matteüs 9:9).[vi]
  • Volg mij, zondaar (Matteüs 9:11).
  • Volg mij, getrouwde man.
  • Volg mij, als je huwelijksproblemen hebt.
  • Volg mij, als je verliefd bent.
  • Volg mij, als je geen partner hebt.

Zie je wat God in Jezus doet? Niet langer de enkeling (Henoch). Niet langer een verborgen geheim (‘weggenomen…’). Maar klip en klaar. En voor alle mensen. Jezus roept u, jou en mij. Je buurman. Je collega. De christen. De moslim. De atheïst.

Het Nieuwe Testament vertelt dat het gaat om het geloof in en het volgen van Jezus. In de relatie met hem bloeit het leven op. Paulus zegt het: Jezus wil ik kennen, ik wil één met hem zijn (Filippenzen 3). Dat is liefdestaal. Zoals God de mens als man en vrouw maakte en zijn één werden (Genesis 2:24; elkaar ‘kennen’, Genesis 4:1 Statenvertaling) zo maakt God Hem en ons één in Jezus. Zo is er blijvende verbondenheid met God. Voor allen die geloven.

only jesus unsplash

Jezus wil ik kennen en met hem wil ik één zijn, zegt Paulus (Filippenzen 3). Liefdestaal tot en om de Ene (foto unsplash).

(Hoe) volg je Jezus?
Gemeente, zet Jezus in het midden in het gemeenteproject Beloved. Zeg niet ‘je hebt geloof in God’ en daarnaast hebben wij zo onze levens, relaties en issues.

Wat heeft Jezus dan met onze relaties te maken? Nou, niet alleen dat hij ons leven geeft en tot leven (met hem) roept. Hij geeft ook richting aan onze relaties. Een voorbeeld. Ik las een indrukwekkend boek van een lesbienne. Zij vertelt dat zij op latere leeftijd, tijdens haar studie, tot geloof is gekomen. En ze beseft direct dat het kennen van Jezus haar leven zal veranderen. In alles wat deze vrouw zegt, klinkt een indrukwekkend geloofsgetuigenis: ‘de ware’ die je leven werkelijk kan vervullen is Jezus Christus, de Heilige van Israël. ‘De ware’ is echt niet een ander mens, je soulmate die jouw leven vervult en je zo gelukkig maakt.[vii] Deze vrouw heeft Jezus horen roepen. En zij volgt. Zo bloeit haar leven op.

Nog een voorbeeld. Soms hoor je dat een getrouwd iemand zegt: met hem/haar houd ik het echt niet langer uit. Dat kan zo zijn. Soms is het zo. Maar de Bijbel zegt: heb jij geleerd dat het er niet om gaat ‘dat je het leuk hebt met elkaar e/o het met elkaar uithoudt’? Efeze 5 geeft aanwijzingen voor het huwelijk. Efeze 5 plaats Jezus in het midden. Het evangelie zegt tegen zowel man als vrouw dat zij allereerst Jezus volgen.[viii] En dat je, in het volgen van Jezus, van je man of vrouw houdt. Die (volg)orde. Zien wij, gelovigen, dat ook zo? Of lopen we teveel mee met onze cultuur die zegt dat het voor jou wel fijn moet zijn; je relatie, je huwelijk, je seksleven? En als het niet meer fijn is dan….

Gemeente, zoek je geluk en de vervulling van je leven allereerst in Jezus. Dat is de weg naar leven. Dien hem in alles. Hij heeft je lief. Hij zal je helpen. Wees elkaar zo trouw. Laat elkaar de liefde en trouw van de Heer merken.

Waardevol voor God en anderen.
Gemeente, ik rond de preek af. Ik begon bij Henoch. In hem zie je al iets van Gods liefde in Jezus – een liefde sterker dan de dood (Golgota en Pasen).

Er valt nog wat op aan Henoch. Henoch leeft voor de zondvloed. In een tijd waarin mensen zeer lang leven (een tijdperk dat in veel opzichten apart staat). Ook qua leeftijd valt Henoch op. Mensen toen werden soms wel 800 of 900 jaar oud. Een enkeling leefde nog langer. Henoch leeft ‘maar’ 365 jaar. Henoch stelt niet veel voor in de lijst van die indrukwekkende jaartallen. Nee. Voor de cultuur/tijd van toen niet indrukwekkend. Maar zijn leven is dat wel. Dat getuigt van Gods blijvende liefde en trouw. En daarom kennen wij zijn leeftijdsgenoten niet (bij naam) maar Henoch wel (Hebreeën 11:5).

Zo is het vandaag. Lang niet altijd zul je vandaag op applaus kunnen rekenen als je leeft met Jezus. Soms stuit je zelfs op onbegrip. Al helemaal als je keuzes maakt als het gaat om relaties, huwelijk en seksualiteit – keuzes die onze maatschappij niet snapt. Maar Jezus houdt van je. En soms zul je toch respect krijgen. Hoe dan ook ben je bij God bekend. Door Hem ben je geliefd. En dat is meer waard dan wat dan ook.

Gezegend gemeenteproject, gemeente.
Wees geliefd en heb lief.


Zie Korte inleiding prekenserie Beloved (december 2021).

Voorbeeldliturgie

Welkom

Votum en groet (in afwisseling hardop uitgesproken).

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente: en niet laat varen het werk van Zijn handen

Groet (predikant)
Amen (gemeente)

Breng ons samen (Sela, loflied en geloofsbelijdenis)
Psalm 46 DNP alle verzen (ivm 31 oktober, Reformatiedag. ‘Een vaste burcht’ van Luther is gebaseerd op Psalm 46[ix]) https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-46

Gods verbondswoorden
Groot is uw trouw o Heer, Opwekking 123

Gebed

Kindermoment
Opw kids 5: Kom in de kring van Gods gezin.

Lezen Genesis 5:1-24 (NBV21)
Matteüs 9:9-13 (NBV21)
GK Psalm 105: 1 en 5 Looft, looft verheugd (verbond, doop)

Verkondiging
Familie (Sela, Psalm 133), https://dagelijksebroodkruimels.nl/opwekking-767/

Dankgebed en voorbede, gebed voor gemeenteproject Beloved door Ineke, voorzitter van de kerkenraad.

Collecte en God van liefde, God van Trouw (Psalmproject), https://www.ikjk-challenge.nl/lyrics/god-van-liefde-god-van-trouw.html (tijdens collecte)

Mag ik jou tot zegen zijn (Sela), https://www.sela.nl/liederen/185/mag-ik-jou-tot-zegen-zijn.html

Zegen
Amen (gezongen)

Voetnoten
[i] Zie Laat je niet te grazen nemen. Preek Psalm 49.
[ii] Het Oude Testament zwijgt veelal over leven na dit leven. Zie preek Psalm 49 en preek Psalm 73.
[iii] ‘Saaie’ geslachtsregisters hebben een functie. Zie preek over de geslachtsregister van Jezus uit Matteüs 1.
[iv] ‘Henoch behaagde aan God’ zegt de Septuagint (via SBOT).
[v] Troost kun je ook zeggen. De naam Noach (Genesis 5:29) verwijst daarnaar.
[vi] Zie preek over navolging, Matteüs 9:9.
[vii] ‘…. That starry-eyed soul-mate spouse who will complete us. How foolish! The only “one” who can complete us is Jesus Christ, the Holy One of Israel’ (pagina 62 van Born again this way. Rachel Gilson, 2020).
[viii] Zie Het geheim van de trouwrelatie, preek Efeze 5. En zie De getrouwde single. Preek Genesis 2 en 1 Petrus 3.
[ix] Zie preek Psalm 46.

— einde —

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.