De kracht van het leven door de Geest. Preek Galaten 6:1-10

Bijna aan het eind van zijn brief aan de Galaten spreekt Paulus over de kracht van het nieuwe leven. Wat betekent dit? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Elkaars lasten dragen.
Tijdens een van mijn mooiste fietsritten ooit, door de bergen, werd ik op een steil gedeelte ingehaald door een Porsche die een vrachtwagen omhoog trok. Ik weet niet of je wel eens in de bergen hebt gefietst. Je kunt behoorlijk op je limiet zitten. Ik dacht: zie ik dit nu goed of is dit een soort fata morgana? Ik deed navraag. Men zei dat dit de manier is om te testen of het o.k. zit met het aantal PK’s van de auto. Hoeveel kracht die heeft.

Kracht.
Als Paulus zijn brief aan de Galaten afsluit begint hij over krachtige gelovigen. Gelovigen met heel wat ‘PK’s’:

Draag elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling
(Galaten 6:2).

Hoeveel draagkracht heb jij? Een Porsche kan een vrachtwagen een berg opslepen. En jij? Neem jij iemand anders op sleeptouw richting de finish – het koninkrijk van God? Wat draag jij bij in de gemeente? Is de draagkracht eerlijk verdeeld in onze gemeente? Heb je misschien genoeg aan jezelf? Ben je zo westers dat je je geloof individualistisch invult: ‘als ik maar in de hemel kom’.

Galaten 6:2 is een uitwerking van wat Paulus eerder zegt: heel de wet is vervuld in de uitspraak ‘heb je naaste lief als jezelf’ (Galaten 6:14). Tegenover het gehamer van die neppredikers op de wet plaats Paulus ook een wet. De wet van Christus. Zijn juk is zacht en zijn last is licht (Matteüs 11). Het is de wet van liefde, eerlijkheid, recht en barmhartigheid. Geen plichten om te voldoen aan bepaalde maatstaven maar leven door de Geest (Galaten 5:16). Zo haal de samen de finish; het eeuwige leven (Galaten 6:8b).

Zondelast.
Welke last moet je dan dragen? Galaten 6 begint met zonde/misstap:

Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die geleid wordt door de Geest, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen
(Galaten 6:1).

De lasten zijn in de eerste plaats: dat je last hebt van zonde en tekorten. Dat je fouten maakt. Ook door de Geest geleide mensen blijven blijkbaar zondige, beperkte mensen.[i] Hoe ga je met die fouten en tekorten om? Genadeloos afstraffen? Eindeloos zelfverwijt: ik doe dit en dat niet goed. Duidelijk maken wat zij fout doet (en jij goed). Ja. Zo gaat het soms in de kerk. Zo gaat het soms in de wereld. Denk aan het WK voetbal. De finale liep uit op penalty’s. Als je dan een penalty mist…. Je kunt zelfs doodsbedreigingen ontvangen. Nota bene van je eigen landgenoten. In de wet van Mozes – de wet die die neppredikers en Paulus zelf maar al te goed kennen – werden zonden niet getolereerd. Wie vloekte, wie de sabbat schond of vreemdging riskeerde z’n leven.

Nieuw tijdperk.
Maar nu Jezus is gekomen. Hij heeft onze misstappen op zich genomen. De wereld uitgedragen. Er komt een nieuw leven (Galaten 1:1-4). Een nieuw tijdperk; dat van het geloof (Galaten 3:25).[ii] Een nieuwe wet; Jezus’ wet. Die wet is niet dat je het niet met elkaar over tekorten/misstappen hebt of die bagatelliseert. Want dat blijven dingen die niet horen in Gods koninkrijk. Maar heb het erover in de Geest van Jezus. En let erop waar dat begint. Jezus begint niet bij ‘een ander’ of ‘de mensheid’ in het algemeen. Jezus verlost jou:

Laat iedereen zijn eigen daden toetsen….
Want ieder mens draagt zijn eigen verantwoordelijkheid
(Galaten 6:4a en 5).

Hoor je? Dit gaat richting de laatste dag. Jij komt voor Gods troon te staan. Jij zult rekenschap moeten afleggen voor de Rechter. Een gelovige kan niet als maatstaf nemen wat een ander aan fouten of tekorten heeft en in hoeverre je daarin zelf verschilt. Waar het om gaat is of jij je hebt laten leiden door de Geest zodat de vrucht van de Geest gaat bloeien (Galaten 5:16-26). Waar het om gaat is wat Paulus bijna helemaal aan het eind van de Galatenbrief zegt: dat je een nieuwe schepping bent (Galaten 6:15). De rest is irrelevant. Leef als een nieuwe schepping die nog even te maken heeft met de oude schepping; met tekorten/zonde. Doe dat in Jezus’ kracht.

Matteüs 18.
Gemeente: wat een belangrijke afsluiting van de brief. De goede omgang met eigen en andermans tekorten. Kerkvader Augustinus heeft gezegd dat er geen betere test voor een geestelijk mens is dan zijn/haar omgang met andermans tekorten.[iii] Test jezelf eens zo. Jouw draagkracht. Jouw trekkracht. Wanneer was de laatste keer dat je geconfronteerd werd met andermans tekorten? Heb je je toen aan Jezus’ wet gehouden? Zie het als de proef op de som en neem jezelf voor het pad te gaan dat de Geest wijst (Galaten 5).

Welbeschouwd brengt Galaten 6 je terug naar Jezus’ onderwijs uit Matteüs 18.[iv] Dat hoofdstuk gaat over omgang met zonde, onderling toezicht, elkaar onder vier ogen (vertrouwelijk) terechtwijzen met als doel: elkaar te winnen voor Gods koninkrijk. Dat hoofdstuk begint ermee dat ieder zijn kruis op zich neemt en Jezus volgt (zelfcensuur) en eindigt met een bloedstollende gelijkenis over de vergeving van schuld.

Zo lezen we Galaten 6. Gemeente: kijk naar Jezus’ eindeloze kracht. Alles en allen heeft hij gedragen. Alles en allen maakt hij nieuw. Volg hem en heb elkaar zo lief en help elkaar in alles.

2         In alles het goede doen.
Vervolgens begint Paulus over materiële/financiële draagkracht (Galaten 6:6). Vreemd. Wat heeft leven door de Geest (Galaten 5) nou te maken met dat soort aardse zaken (‘aardse slijk’)? Maar die tegenstelling maakt het evangelie niet. Het gaat erom hoe je bezig bent met wat je van God hebt gekregen. Denk aan onze Heer die zelfs leert dat je ‘valse mammon’ ten goede inzet (Lucas 16).[v] Paulus vraagt aandacht voor de manier waarop: zaaien op de akker van je aardse natuur of op de akker van de Geest (Galaten 6:8).

Delen.
Paulus geeft deze aanwijzing: als je wordt onderwezen in het evangelie moet je al het goede dat je bezit delen met je leermeester (Galaten 6:6). Dat is nogal wat. Zeker in de begintijd van ‘de weg’ waren er niet zoveel mensen met veel bezit/geld (1 Korintiërs 1:26). Dan heb je er een kostenpost bij; het onderhoud van je leermeester. Stel dat die leermeester iets zegt of doet dat jou niet bevalt. Of stel dat je je bezit/geld liever aan iets anders uitgeeft.

Blijkbaar ziet Paulus dit ook als een last die je samen draagt (Galaten 6:2). Waar de leermeester ‘de last’ heeft van het onderwijs in de Geest, draagt de gemeente ‘de last’ van het onderhoud van die leermeester. Zo help je elkaar richting de finish.

Goede doen.
In vers 9 en 10 zie je opnieuw hoeveel kracht het nieuwe leven door de Geest heeft. We leven in blessuretijd nu Jezus gekomen is (Galaten 3:25 en 6:10). Gebruik je tijd goed. Doe het goede. En begin daarmee in de gemeente (Galaten 6:10b). Natuurlijk bedoelt Paulus niet dat je het goede doen beperkt tot de gemeente. God plaatst zoveel mensen op je weg. Maar het Koninkrijk begint klein (mosterdzaad). Tastbaar in de omgeving van wie in Jezus gelooft. En mag het vandaaruit groeien tot een eindeloze boom, vol goede vruchten.

Krachtig.
Ik rond de preek af. Ik begon met een Porsche met weet-ik-veel hoeveel PK’s. Het evangelie leert ons dat Jezus’ kracht oneindig groot is. Hij werkt in het leven van wie in hem gelooft, in alle facetten van het leven. Jezus’ nieuwe wereld komt.

Gemeente, wees krachtig in de Heer. Zet je in in zijn gemeente en zaai op het werkveld van de Geest. Leef zo tot een zegen voor ieder die God op je weg plaatst.

=======================================

[i] Zie Inleiding slothoofdstuk Dordtse Leerregels.
[ii] Zie preek Galaten 3:25.
[iii] Gelezen in Galatians van Keener.
[iv] Zie Korte inleiding prekenserie Matteüs 18.
[v] Zie preek Geven maakt gelukkig (Lucas 16).

Voorbeeldliturgie

Welkom

Votum (GK gezongen)
Groet
Amen (GK gezongen)

DNP Psalm 62:1 en 6 Bij God alleen kom ik tot rust

Gods geboden
Opwekking 687, Heer wijs mij uw weg

Gebed

Kinderen naar voren
Vijf broden en twee vissen (OTH 469)
Kinderen naar kring

Galaten 6:1-10 Broeders en zusters, wanneer u merkt…
Verkondiging van het evangelie
Opwekking 378, Ik wil jou van harte dienen (Galaten 6): 1 allen, vers 2 groep 1, vers 3 groep 2, vers 4 groep 3 en vers 5 allen

Dankgebed en voorbede afgesloten door
Onze Vader (Elly en Rikkert)

LB 575: 1 en 5 Jezus, leven van ons leven (veertigdagentijd)

Zegen
Amen

Verdere ontmoeting

——

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.