Verdedig je geloof. Cursus apologetiek van de Open Hof (NGK), Zuidhoven- (CGK) en Kandelaarkerk (GKv) te Dordrecht

In oktober start er een cursus over het verdedigen van het geloof. De cursus gaat uit van drie Dordtse kerken: de Open Hof (NGK), Zuidhoven- (CGK) en Kandelaarkerk (GKv).

In Nederland geloven de meeste mensen niet in God. De idee kan zijn dat geloven iets is dat bij ons verleden hoort. De cursus staat stil bij vragen als: is het redelijk om in God te geloven? Zijn er argumenten voor het bestaan van God?

Gastspreker is Emanuel Rutten, (mede)auteur van het boek En dus bestaat God (2015).

Als gelovigen zeggen we regelmatig: DV, Deo Volente. Als God het wil. Dat geldt ook voor deze cursus. We hopen de cursus Corona-proof te kunnen houden (in de Kandelaarkerk). Omdat het aantal plaatsen voor deze cursus beperkt is, bestaat de mogelijkheid dat geïnteresseerde gemeenteleden toch niet fysiek de avonden bij kunnen wonen. Het is wel de bedoeling om de avonden uit te zenden via het YouTube-kanaal van de Kandelaarkerk.

Meer informatie staat onder andere op de site van onze kerk www.kerkindordt.nl. Opgave (graag per email) is verplicht.

Dordrecht, 4 september 2020


Voor meer over dit onderwerp zie op mijn blog:

Verdedig je geloof. Apologetiek als teken van hoop (OnderWeg, 2020).
God bewijzen? Over de (on)zin van het verdedigen van je geloof. Handout gespreksavond Waterpleinkerk te Rotterdam (2020).
Is het verstandig om God te verjagen? korte brief aan NRC Handelsblad (2019).

Zo gek is het niet om in God te geloven. Preek Matteüs 11:6.
Is het raar om in God te geloven? Preek Efeze 1:18.
Geloof in God want Hij beloont wie Hem zoekt. Preek Hebreeën 11:6.

En zie De God die ik niet begrijp. Cursus over moeilijke geloofsvragen (2019).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.