De God die ik niet begrijp. Doe mee aan een cursus over moeilijke geloofsonderwerpen.

Gelovigen zijn vandaag in de minderheid in Nederland. En dat heeft gevolgen. ‘Geloof je ‘nog’?’ is een vraag die je misschien wel eens wordt gesteld.[1] Het kan ook anders. Dan klinken er verwijten. De Bijbel zou een onfatsoenlijk boek zijn. Wat een geweld staat daarin; geweld in Gods naam welteverstaan.[2] Wat zeg je dan? Ontkennen gaat lastig.[3]

Maar begin vooral bij jezelf. Herken je iets van de analyse waarin wordt gesteld dat er twijfel en verveling leeft onder betrokken gelovigen?[4] In mijn vorige gemeente, Rotterdam – Delfshaven, ben ik op verschillende manier bezig geweest met moeilijke geloofsonderwerpen en twijfel. Bijvoorbeeld door met (niet-)gemeenteleden het boek Unapologetic van Spufford te lezen.[5] En vooral door in preken en artikelen stil te staan bij deze onderwerpen (zie voetnoot 2).

Dit seizoen wil ik een cursus geven waarin we stilstaan bij moeilijke geloofsvragen. In vier avonden bespreken we iedere keer een deel van het boek De God die ik niet begrijp van Christopher Wright. Vooraf een deel lezen is een tijdsinvestering die zich, zo verwacht ik, zeker zal uitbetalen. Discussies die op de voor- of achtergrond ook in onze kerken spelen, komen aan bod. Denk aan de vraag Waarom Golgota?

Het mooie van het boek van Wright is dat daarin een aantal dingen gecombineerd wordt. Om te beginnen is het boek steeds volop Bijbels. Wright begint elke keer bij het Oude Testament. Niet zelden hoor ik dat die insteek verrassend is.[6] Verder gaat het boek in op de vragen van onze tijd en worden er verschillende denkmodellen en/of perspectieven voorgesteld. Tot slot is Wrights boek bescheiden. We begrijpen God niet. Toch is er zoveel om van God te houden. Dat is de grondtoon van het boek.

Welkom om mee te doen!

Meer informatie vind je op de site van onze kerk www.kerkindordt.nl

Dordrecht, augustus 2019

[1] Zie Paaspreek op 2de Paaszondag 2018 Hoe alles verandert en gelijk blijft. Cf. Anno nu Jezus volgen (Reformatie 2013).
[2] Zie Christen-populisme helpt niet. Een blog naar aanleiding van een uitzending van Pauw over geweld in de geloofsboeken. Aan het einde van die blog staat een overzicht van teksten die ik schreef over moeilijke geloofsonderwerpen.
[3] Zie Laat het oordeel aan God. Bijdrage in de religieuze dialoog over geloof en geweld (2015).
[4] Zie Afbraak onder Protestanten. Waartoe? Blogpost 2016 n.a.v. een analyse van collega’s Visser en Ekris.
[5] Zie hier voor een preek (over 1 Samuël 15) waarin dat boek genoemd wordt. Zie ook hier voor een studentendienst over twijfel. Zie ook het artikel Mystiek als antwoord op niet-weten (Nederlands Dagblad, 2013).
[6] Bij voetnoot 2 vind je een aantal teksten van me waarin de start ook steeds het Oude Testament is. Hier en daar maak ik die keuze expliciet tegen de achtergrond van het feit dat hedendaagse christenen dat deel van de Bijbel nog wel eens dicht laten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.