Dank God onder alle omstandigheden. Preek 1 Tessalonicenzen 5:18. Dankdag 2020

Vandaag is het dankdag. Dankdag voor gewas en arbeid, zoals het heet. Wat betekent deze dag? Door heel de liturgie heen klinken getuigenissen uit de gemeente. Je vindt die onderaan bij de (voorbeeld)liturgie en bij het 3de punt van de preek. 

Gemeente van de Heer

Vandaag is het dankdag. Dankdag voor gewas en arbeid. Een collega van me plaatste vanmorgen deze tweet:

Het leuke aan veel kerkelijke tradities is dat ze al zo lang bestaan dat ze vanzelf weer actueel worden. Dankdag. Je zegeningen tellen in Corona-tijd is een verfrissende bezigheid.

Zo is het. 1 Tessalonicenzen 5 zet ons op dat spoor. Drie aandachtspunten bij deze tekst.

1         Eén evangelie.

We lazen allerlei korte aansporingen in 1 Tessalonicenzen 5: aanvaard degenen die leiding geven. Blijf gewoon leven en je werk doen (context: verwachting van spoedige terugkeer van Jezus). Leef in vrede. Zoek het goede. Vermijd het kwade. Enzovoort. Zo sluit Paulus deze brief af.

Bij het lezen van deze korte aansporingen dacht ik terug aan Matteüs 18, het hoofdstuk waarnaar we aan het luisteren zijn.[i] Het evangelie uit Matteüs 18 hoor je terug in Paulus’ brief. Denk aan Jezus’ onderwijs over leiding geven en leiding ontvangen (Matteüs 18:1-5, 1 Tessalonicenzen 5:12&13). En aan de oproep om het kwaad te vermijden (1 Tessalonicenzen 5:22, Matteüs 18:7-9).

Het evangelie van Jezus gaat de wereld door. Dat merk je aan Paulus’ brief. We danken God voor dat ene evangelie van redding en bidden om de blijvende voortgang daarvan.

2         Gebed als levenshouding.

Met het oog op dankdag springt vers 18 eruit. Daar staat dat je God onder alle omstandigheden moet danken. Zo heeft Paulus dat geleerd in zijn leven (Filippenzen 4:11-13).[ii] Denk aan de momenten dat hij in de gevangenis zat en lofliederen zong.[iii]

Danken als het goed gaat is niet zo moeilijk. Maar als het tegenzit? Overheerst dan de klacht? Met klagen is niets mis. Sterker; de Bijbel kent genoeg klaagpsalmen.[iv] Toch zegt Paulus: dank God onder alle omstandigheden.

Het geheim zit in het vers daarvoor. Daar staat: bid voortdurend. Bidden is het belangrijkste in het leven met God (Marcus 11:12-25, Efeze 6:10vv, Romeinen 12:12c, Catechismus Zondag 45 etc.).[v] Het doortrekt je leven. Bidden, God aanroepen als ‘Onze Vader’, laat zien dat je zijn kind, zijn mens bent. Bevrijd. Verlost. Je leeft onder een open hemel. Er hoeft niet eerst iets van jouw kant te gebeuren om dat voor elkaar te krijgen.

Leef je zo – dan is er reden om altijd te danken. Op die manier houdt Paulus ons het evangelie voor.

3         Danken onder alle omstandigheden.

Dank is niet allereerst een blij of dankbaar gevoel hebben. Of zien dat de plussen opwegen tegen de minnen. Paulus zegt: dank God onder alle omstandigheden want

dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt (1 Tessalonicenzen 5:18b).

Je bent een met Jezus. Hij is de grond onder je voeten (GK 164). Deze (crisis)tijd leert ons juist dat. Ik heb gevraagd wat dankdag voor jullie betekent. En jullie hebben daarop gereageerd. Dank voor deze getuigenissen. Dank de Heer daarvoor. Aan het begin van de dienst hoorden we een getuigenis; deze tijd leert je dat dankdag veel te ‘normaal’ of ‘vanzelfsprekend’ was (zie liturgie onderaan de preektekst).

Nu wil ik andere gemeenteleden aan het woord laten. Dit zeggen jullie gemeente:

Graag deel ik wat we de afgelopen half jaar geregeld “horen”. Vroeger hield moeders ons al voor in tijden dat het tegen zat “blijf de sterretjes tellen, de lichtpunten in een donkere nacht”. Die oproep is jaren naar de achtergrond geweest, maar hoe ontroerend horen we het haar nu geregeld tegen pa zeggen. Pa die steeds verder achteruit gaat en daar deels nog besef van heeft. Zijn moeite,  uitzichtloosheid en onmacht geregeld uitspreekt. Ma die dan steevast hem voorhoud “blijf de sterretjes zien, tel de lichtpuntjes”. Recent noemde hij het zelf “je moeder zegt dan …” en aansluitend “ze heeft gelijk, maar het zijn er verrekte weinig geworden”. 

Deze uitspraak over het tellen van de sterren, komt in mijn beleving voort uit een levenshouding die ze ons voorgehouden hebben. En waaruit ze zelf ook geleefd hebben, blijkt. Waar is je focus op gericht. Op alles waar je “recht op hebt”, op alles van jou, voor jou…. Of ben je dagelijks gericht op Jezus en leef je in afhankelijkheid van Hem. Weet je dat voorspoed EN tegenspoed, gezondheid EN ziekte uit Zijn Hand komen. Lastig. Maar ik denk ook aan hun trouwtekst uit Romeinen “wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig als je tegenslag ondervindt en bidt onophoudelijk”. 

Dan blijft danken moeilijk, maar wel intenser. Alles wat je WEL krijgt. Alles wat HIJ voor jou wil zijn.

Dank de Heer voor het geloof dat Hij geeft. Waarop, beter: op Wie ligt je focus? God is trouw en goed. Van generatie op generatie.

Een ander gemeentelid zegt dit:

Wij hebben een moeilijke tijd achter de rug/ gaan daar nog steeds doorheen.

Ondanks alles blijven we erg positief en hebben we nog steeds mooie punten om dankbaar voor te zijn. Persoonlijk houd ik een dankbaarheidsboekje bij waar ik elke avond 3 punten in probeer op te schrijven waar ik dankbaar voor ben.

Tijdens deze corona crisis werd ik begin dit jaar overvallen door een burn-out. Ik ben gek genoeg dankbaar voor het feit dat deze burn-out mij in tijden van corona overkomt. Dit omdat de wereld in zijn geheel wat meer stil staat en er minder activiteiten plaats vinden in mijn omgeving waardoor ik nog steeds de mogelijkheid krijg rustig aan te herstellen. Ik denk dat wanneer alles om mij heen op dezelfde snelheid was doorgegaan dat ik het gevoel had gehad dat ik tijdens mijn herstel veel had ‘gemist’ qua sociale activiteiten en dat dat niet bevorderlijk was geweest voor mijn herstel.

Verder ben ik heel dankbaar dat ik in tijden van corona weer heel veel tijd met mijn familie doorbreng en weer geniet van ’simpele’ dingen zoals samen eten en de tijd voor elkaar nemen.

Op zakelijk gebied worden wij met onze horecazaak natuurlijk heel hard getroffen maar ik ben dankbaar voor alle steun die wij vanuit de overheid mogen ontvangen en dat we leven in een land waar ik de overheid mag vertrouwen dat ze het beste met iedereen voor hebben. Daarnaast barsten we sinds de corona crisis van de goede ideeën ook daar zijn we dankbaar voor.

Het zijn moeilijke tijden maar ik weet dat als we op de Heer vertrouwen we ons nergens druk over hoeven te maken. Zeker niet in een land met zoveel rijkdom en vrede.

Dank voor je openhartige en moedige getuigenis. Een dankbaarheidsboekje bijhouden. Zie je dat, gemeente? Een mooie concretisering van 1 Tessalonicenzen 5. Mag de Heer je zegenen en al jullie plannen doen slagen!

Een ander gemeentelid zegt dit:

Ik hoef me geen zorgen te maken over verlies van werk of inkomen. Maar het is in deze tijd wel stilletjes.

Als ik eerlijk ben heb ik ontzettend veel om voor te danken maar…. dat doe ik niet altijd. Ik moet het mezelf vaak voorhouden dat ik een gezegend mens ben.

Het gemis van … blijft pijn doen en dan vergeet ik mijn zegeningen te tellen.

Toen ik dit las werd ik stil. Eerlijk zeggen hoe het is. Dank niet af- of wegstrepen bij je (blijvende) verdriet. ‘Ik moet me voorhouden dat ik gezegend ben’ zeg je. Ja. Paulus geeft de opdracht om te bidden en dankbaar te zijn. Dat gaat ver. Weet dat God je helemaal kent. Ook in je verdriet. Mag Hij troosten. En mag je merken nooit alleen te staan.

Een ander gemeentelid zegt dit:

De schrik en de angst die je kan overvallen bij het horen van allerlei gevolgen van Corona. Het enige wat je als gelovige dan hebt, is de kracht van Gods genade, en de beloften die Hij geeft. Daarvoor kun je danken, en misschien zelfs wel voor het feit dat je daar maar weer eens op teruggeworpen wordt.

Het danken voor deze dingen staat wat mij betreft ook in schril contrast met de zaken waar je NIET voor dankt:

  • de ziekte zelf en de beperkingen.
  • de paniek in de ziekenhuizen.
  • mensen die geen adem meer krijgen.
  • het reageren als verwende kinderen op maatregelen die nodig geacht worden.
  • de solidariteit uit de 1e golf, die alweer uit elkaar gespat is.

Dank voor dit getuigenis. Terugvallen op Gods beloften. Teruggeworpen. Hardhandig. Dat is het inderdaad. En zien wat er niet deugt. We leggen het voor aan de Heer. Laten wij ons voornemen ons te richten op het goede (1 Tessalonicenzen 5).

Gemeente, zie en hoor je deze getuigenissen? Dank de Heer. Het evangelie van Jezus (Matteüs 18) kwam terecht bij de Tessalonicenzen. Jullie getuigenis maakt duidelijk: het evangelie heeft ons bereikt en leeft. Niet Corona is de baas maar Jezus is Heer. In de crisis vallen we (extra) op hem terug. In alles. In je blijdschap en verdriet. En je blijft het goede zoeken. Voor elkaar. Voor de ander. Je doet mee aan LichtvoorDordt, Present Papendrecht, de voedselbank – en ga maar door (zie laatste getuigenis, helemaal onderaan bij de liturgie).

Zo wordt Jezus’ naam geprezen. Mag hij ons geluk zijn en ons zijn vrede geven.


[i] Zie Je komt als geroepen en Valstrikken op de weg naar Gods koninkrijk. Preken over resp. Matteüs 18:1-5 en 18:6-14.

[ii] Zie Het geheim van de zelfredzame afhankelijkheidsmens. Preek Filippenzen 4, dankdag 2016.

[iii] Zie preek Psalm 46.

[iv] Zie bijvoorbeeld Psalm 42 en 43. Zie Hopen op God als het nieuwe normaal.

[v] Zie Mijn huis is een gebedshuis voor alle volken (Marcus 11), Bidt in de Geest (Efeze 6).

 

Voorbeeldliturgie

Welkom (ouderling van dienst)

Getuigenis gemeentelid:

Een dankdag zoals vandaag heb je al tientallen jaren meegemaakt. De sleur leek er eigenlijk stiekem al in te komen. Maar nu in deze corana tijd besef je eigenlijk pas, hoe goed we al die jaren hebben gehad. Wat spreken we weinig waardering uit, over kleine dingen zeg!! We missen op dit moment de gang naar het huis van God en haar gemeente enorm! We bidden en hopen om verbondenheid in de gemeente en belangrijk nog met onze Herder. We zijn dan ook weer dankbaar om de technologie van tegenwoordig en dat we zelf mogelijkheden hebben en krijgen om onze broers en zussen op te zoeken. Helaas nog niet allemaal tegelijk.

Votum (samen hardop uitspreken)

Onze hulp is in de naam van de HEER die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij laat het werk van zijn handen niet los maar is daar trouw aan tot in eeuwigheid. Amen

Groet

GK Psalm 50: 7 en 11 Offer God lof, bied Hem uw dankbaarheid

Opw. 544 Meer dan rijkdom

Gebed

GK 161 Heer U bent mijn leven. Geloofsbelijdenis (alle verzen)

Collecte (St. Red een kind)

Lezing 1 Tessalonicenzen 5:12-24 (tekst vers 17 en 18)

Verkonding

Psalm 66:3 en 5 DNP (God beproeft je en geeft je geluk) https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-66

Dankgebed, afgesloten door het Onze Vader (samen hardop)

Tienduizend redenen, opw. 733

Getuigenis gemeente (laatste uit de serie getuigenissen)

Gemeentelid Ik ben met name erg dankbaar dat ik zodanig gezond ben gebleven dat ik na mijn pensionering nog 10 jaar heb kunnen doorwerken als waarnemend huisarts in diverse praktijken. Ook ben ik dankbaar dat ik na een operatie in februari nu zover hersteld ben dat ik me weer kon aanmelden als vrijwilliger voor de Voedselbank. Verder ben ik vanzelfsprekend dankbaar dat wij samen tot nu toe geen infectie met het coronavirus hebben opgelopen.

Zegen

Amen (gezongen)

====== einde ======

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.