Dank God onder alle omstandigheden. Preek 1 Tessalonicenzen 5:18. Dankdag 2020

Vandaag is het dankdag. Dankdag voor gewas en arbeid, zoals het heet. Wat betekent deze dag? Door heel de liturgie heen klinken getuigenissen uit de gemeente. Je vindt die onderaan bij de (voorbeeld)liturgie en bij het 3de punt van de preek. 

Gemeente van de Heer

Vandaag is het dankdag. Dankdag voor gewas en arbeid. Een collega van me plaatste vanmorgen deze tweet:

Het leuke aan veel kerkelijke tradities is dat ze al zo lang bestaan dat ze vanzelf weer actueel worden. Dankdag. Je zegeningen tellen in Corona-tijd is een verfrissende bezigheid.

Zo is het. 1 Tessalonicenzen 5 zet ons op dat spoor. Drie aandachtspunten bij deze tekst.

1         Eén evangelie.

We lazen allerlei korte aansporingen in 1 Tessalonicenzen 5: aanvaard degenen die leiding geven. Blijf gewoon leven en je werk doen (context: verwachting van spoedige terugkeer van Jezus). Leef in vrede. Zoek het goede. Vermijd het kwade. Enzovoort. Zo sluit Paulus deze brief af.

Bij het lezen van deze korte aansporingen dacht ik terug aan Continue reading

Het geheim van de zelfredzame afhankelijkheidsmens

Dank als medicijn bij #voltooidleven. Preek gehouden op dankdag 2016, naar aanleiding van Filippenzen 4:6 en 11-13. Gehouden in de Zuidhovenkerk, in een eredienst van de CGK en GKv. Voorbeeldliturgie: zie onderaan.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Voordat we gaan danken voor alles wat God ons geeft, eerst een paar woorden naar aanleiding van Filippenzen 4. Deze brief past, bij uitstek, bij dankdag. Filippenzen wordt de brief van blijdschap, vreugde of dank genoemd.

Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk (1:3)
Laat de Heer uw vreugde blijven (3:1, 4:4)
Jullie zijn mijn vreugde (4:1, 4:10)

Zeker in vergelijking met andere Continue reading

Dankbaar leven begint bij God. Preek 1 Samuel 24, dankdag 2014

Gemeente van de gekruisigde Heer Jezus

We krijgen en nemen de tijd  voor speciaal moment van dank. Mooi en goed om dat te doen. Stilstaan. Kijk eens om je heen. Kijk eens terug: een week, maand, seizoen. Wat krijg je veel. Geweldig. Opleiding; school, uni, werk, geld, mogelijkheden, genieten van kunst en cultuur, gezondheid, vriendschap(pen). Noem maar op.

Soms zie je ineens hoeveel je eigenlijk hebt om te danken. Van de week kreeg ik een mail – zul je ongetwijfeld ook hebben gehad – met verzoek om gift voor Continue reading