Schatrijk. Preek Matteüs 6:19-24 in jeugddienst over God en geld.

Jezus leert je hoe je rijk kunt worden. Hij wil dat je investeert in een hemelse schat. Wat bedoelt Jezus? Wat betekent dat voor hoe jij omgaat met geld?

De dienst is voorbereid door een groep jongeren van de kerk. Zij hebben het thema bedacht en participeren op verschillende manieren in de eredienst. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst. Je kunt de (korte) preek ook beluisteren op mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1         Jezus leert je wat rijkdom is.
‘God en geld’ hebben jullie als thema gekozen. Een mooi onderwerp.

Ik begin bij het Oude Testament. God had tegen zijn volk gezegd dat zij tien procent aan Hem moesten geven. De ‘tienden.’ Tien procent van je oogst. Tien procent van je inkomen. Tien procent van je bijbaan.

God vraagt best veel. Ga maar na: Gods volk was afhankelijk van de oogst. Het kon bijvoorbeeld zomaar zo zijn dat er een jaar weinig of geen regen viel. De oogst mislukte. Dan was er geen eten. Gods volk had toen niet de luxe die wij hebben om gewoon naar de AH of de Dirk te stappen om een broodje te halen. Zij leefden van die oogst. Dan heb je liever een voorraadje. Die tien procent kun je heel goed gebruiken. Toch vraagt God de tienden. Waarom?

God vraagt best veel van een mens. Dat zit niet alleen in de tienden. Ga maar na:

  • Als je naar God toekomt (tempel) moet je een dier offeren (afhankelijk van je inkomen een groot of klein offer).
  • In de kerk betaal je iedere dienst in de (digitale) collecte (vandaag een mooi doel trouwens: broodnodig).
  • In heel de Bijbel staat dat het belangrijk is om te denken aan de armen. Om (weg) te geven. Regelmatig. En niet zuinig maar ruimschoots. Wie gierig is mag niet in de hemel komen (1 Korintiërs 6:10).

Het gaat vaak over geld in de Bijbel. Waarom? Komt God soms geld tekort? Heeft Hij ons geld nodig? Of gunt God het je niet dat jij rijk bent? Nee. Dat is allemaal niet zo. Het gaat God ergens anders om.

Hemelse schat.
De Heer Jezus leert je hoe dat zit. Jezus spreekt de mensen toe in de Bergrede. De Bergrede is een belangrijke toespraak die Jezus houdt aan het begin van zijn optreden. Jezus vertelt wie hij is en wat geloven in hem betekent.[i] Jezus zegt dit over geld en bezit:

Je moet niet proberen rijk te worden op aarde.
Nee, zorg dat je rijk wordt in de hemel.
(Matteüs 6:19 en 20)

Rijk worden op aarde; dat snapt iedereen.

Een geweldige baan en salaris, mooie kleren, de nieuwste gamecomputer, later een huis, het liefst meerdere huizen. Noem maar op.

Maar Jezus zegt: word ‘rijk in de hemel’. Wat bedoelt Jezus daarmee? Jezus zegt:

Hemelse rijkdom verdwijnt nooit. Die kan niet wegrotten of gestolen worden.
Laat hemelse rijkdom het allerbelangrijkste voor je zijn.
(Matteüs 6:20 en 21).

Zie je? Jezus zegt dat je moet gaan voor het allerbelangrijkste. Een rijkdom die altijd blijft. Die niet kapot kan. Die niet gestolen kan worden.

Investeren in Gods koninkrijk.
Maar wat ís die rijkdom dan? Dat zegt dat Jezus net hiervoor in de Bergrede. Jezus zegt dat je hemelse Vader je een beloning zal geven (Matteüs 6:1).[ii] Dat is de hemelse schat. Wat God je geeft. Dat is dat je zijn kind bent. Dat Hij volmaakt van je houdt. Dat Hij je eeuwig leven geeft. Dat als jij straks voor Zijn troon staat Hij je niet wegstuurt maar welkom heet (Matteüs 25).[iii] Kort samengevat: de beloning die je krijgt is dat je Jezus kent. Hij is de grootste schat die er bestaat (Kolossenzen 2:2 en 3).

Zie het zo. Op de financiële beurs probeert iedereen te beleggen en winst te halen. Of je koopt een deel van een bitcoin. Je investeert zodat je er uiteindelijk beter van wordt. Jezus zegt: investeer allereerst in Gods koninkrijk. Dat heeft blijvende waarde. De Bijbel zegt dat de nieuwe hemel en aarde eens als een stralende stad zullen neerdalen (Openbaring 21).

De stad is gemaakt van de aller kostbaarste diamanten. De straten – zeg onze stoeptegels – zijn van goud. Wat maar bedoeld wordt: God is steenrijk. Alles is van Hem en voor Hem (Psalm 24). Hij wil jou laten delen in die rijkdom. Dat zegt de Heer Jezus. En dat begint allemaal met het geloof in hem.

Geld is belangrijk. Maar dien alleen Jezus.
Jezus zegt niet: geld is niet belangrijk. Dat maken sommige christenen ervan. Zo is het niet. Waar het om gaat: je mag geld niet dienen. Niet leven voor wat bij elkaar kunt krijgen en wat je kunt bereiken – alsof dat alles is (Psalm 49).[iv]

Geld is een van de dingen die God aan ons toevertrouwt. Ga er goed en verantwoord mee om. Dat Jezus geld wel belangrijk vindt, hoor je in het bijzondere woord dat Jezus gebruikt. Jezus gebruikt voor geld het woord Mammon. Dat is de naam van een afgod. Geld en bezit als afgod. Pas ervoor op. Want zomaar ben je daarmee bezig. Jezus zegt: kies eerst voor mij. Voor Gods koninkrijk (Matteüs 6:33). Dan zal koning Jezus voor jou zorgen.

Samengevat. Het gaat in de Bijbel vaak over geld. Zo wil God je leren om Hem te vertrouwen. Hij houdt van je en zorgt voor je. Door goed om te gaan met geld en bezit kun je laten merken dat jij bij Jezus hoort.

Lied Verborgen rijkdom (Sela)

2         Ga goed om met wat God je geeft.
Hoe belangrijk vinden jullie geld? We hebben het daarover gehad bij de voorbereiding van de dienst. Ik kwam een onderzoek tegen van christelijke jongeren/studenten over geld.[v] Dit kwam eruit:

Bijbaan:
56% heeft een bijbaan.
12% werkt af en toe (oppas of hulp)
12% heeft geen zin of tijd om te werken.

Geld belangrijk?
17% zegt ja. Grijp je kansen.
2% zegt nee. Vraag God als je iets nodig hebt.
80% vindt geld een beetje belangrijk. Genoeg is genoeg.

Liever weggeven of ontvangen?
59% kiest voor weggeven.
41% vindt ontvangen makkelijker (dankbaar). 

Oneerlijk. De een hoeft niks te betalen. Een ander ploetert.
29% gunt het een ander.
6% is stikjaloers op anderen.
65% zegt: het is nu eenmaal zo.

Belangrijk om weg te geven?
75% zegt ja.
16% geeft minstens een tiende.
60% geeft aan collectes.
10% is niet bezig met geven.
14% geeft geen geld maar doet vrijwilligerswerk.

God ziet je hart.
Mooie cijfers. Goed om het met elkaar te hebben over geld, bezit, weggeven en vertrouwen op God.

Het belangrijkste is dat je dit weer: God ziet je hart. Wie jij bent. Geniet van wat je met geld kunt doen. Dat je eens een broodje kunt kopen – als je ouders je geld meegeven of als je het er zelf een keer voor over hebt. Geniet van mooie kleren – als je je dat kunt veroorloven. Spaar wat als dat kan – voor een grote uitgave of voor later. Leef hierin met God. Volg Jezus. Hij was rijk maar werd arm om ons te dienen (2 Korintiërs 8:9).

kruis1

Jezus was rijk en werd arm om ons te dienen. Volg hem. (foto unsplash.com)

Bid elke dag tot hem. En denk ook aan mensen die het minder hebben dan jij. Ook met weggeven.

God kent al zijn kinderen.
God ziet je hart. God weet wie je bent. God kent zijn kinderen. Dat je zijn kind bent is belangrijker dan dat je rijk of arm bent. Denk aan Abram. Hij was (net als Job) steenrijk. Hij is de vader van de gelovigen. In de Bijbel staat net zo goed een verhaal over een arme weduwe die een paar euro in de tempelcollecte deed.[vi] Jezus ziet haar. En volgens Jezus geeft zij meer dan al die mensen die tikkies van een paar honderd euro doen. Want zij geeft terwijl ze weinig of niks heeft. De rest doet het ‘omdat het moet’ of voor de show. Soms hoor je dat rijke christenen allerlei kerken of kerkelijke initiatieven ondersteunen of goede doelen sponsoren. Wat mooi.

Ik rond af. Kies voor de belangrijkste schat; Jezus. Die schat kan niet gestolen worden. Investeer in je geloof. En heb het met elkaar over hoe je omgaat met wat God je geeft.


Zie Trouw, wijsheid en macht van de Drie-ene God. Inleiding prekenserie Matteüs (2019-2021). En zie Jezus zoekt echte durfinvesteerders (OnderWeg) en preek Laat je niet beheersen door hebzucht.

[i] Zie (begin van) preken Gelukkig de treurenden en Jullie zijn het zout en licht van de aarde. Preken over de Bergrede.
[ii] Zie Alleen oprecht geloof helpt verder. Preek over het begin van Matteüs 6.
[iii] Zie preken over de gelijkenissen van Matteüs 25, bijvoorbeeld preek van de schapen en de bokken of de preek over de (on)verstandige meisjes.
[iv] Zie preek Psalm 49.
[v] https://beam.eo.nl/artikel/2017/07/uitslag-zo-denken-jullie-over-geld
[vi] Zie De man voor wie je geen cent zou geven. Preek over de arme weduwe.

Voorbeeldliturgie

Welkom

Votum en groet Sela
Lied Holy Holy Holy (Engels. Zie Liedboek 405) https://hymnary.org/text/holy_holy_holy_lord_god_almighty_early

Wet en belijdenis (deel Filippenzen 2)
Er is een dag, Opwekking 585 Https://www.songteksten.nl/songteksten/55347/opwekking/opwekking-585-er-is-een-dag.htm

Gebed

Kindermoment
Kinderlied Jezus vol liefde OTH 282

Filmpje jongeren
Lied Rollercoaster https://songteksten.net/lyric/9049/101801/danny-vera/roller-coaster.html
Nederlands https://songteksten.net/translation/9049/101801/danny-vera/roller-coaster.html

Lezen Matteüs 6:19-24 BGT door jongere
Verkondiging Schatrijk (thema)
Verkondiging deel 1 Jezus leert hoe je rijk wordt.
Lied Verborgen Rijkdom Sela https://www.sela.nl/liederen/96/verborgen-rijkdom.html
Verkondiging deel 2 Ga goed om met wat God je geeft
Meer dan rijkdom, Opwekking 544 https://www.songtexte.com/songtext/stichting-opwekking/544-meer-dan-ooit-3bf21828.html

Q&A vraag&antwoord (moderator, vragensteller en beantwoording)

Gebed
Collecte

Lied Ten thousend reasons (Nl opw. 733)

Zegen
Amen

=== Einde ====

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.