Hemelvaart. Hoe te preken op het belangrijkste en lastigste feest? Een overzicht bij diverse Hemelvaartspreken

Feest vieren als iemand vertrekt. Dat doe je alleen als je een hekel aan iemand hebt. Hoezo viert de kerk dan Hemelvaart? Er staat dat de apostelen Jezus niet meer zien (Handelingen 1:9). Jezus handelt tegen de verwachting in (Handelingen 1:6). Je zou maar iemand in je midden hebben die de gruwelijke slavendood van de Romeinen de baas is. Daar kun je mee thuis komen. Maar Jezus vaart ten hemel.

Nu ligt het anders, natuurlijk. Weldegelijk blijft Jezus ook in het midden van zijn discipelen. Dat heeft hij immers beloofd (slotvers Matteüs).[i] En Jezus maakt dat waar in het zenden van zijn Geest (Handelingen 2).[ii] Jezus leeft in de gemeente (Handelingen 9:4) om ‘in alles de eerste te zijn’ (Kolossenzen 1:18c). Maar toch. Wij zouden het anders hebben gedaan. Jezus is niet als wij. Hij is Heer.

Secularisatie.
Wat betekent Hemelvaart? In de kerk is het feest een ondergeschoven kindje. Ik bedoel dit: bij Kerst wordt van alles uit de kast gehaald om er een feest van te maken. Bij lijdenstijd (‘veertigdagentijd’) staat de kerk tegenwoordig ook uitgebreid stil. En al helemaal bij de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Zo gezien komt Hemelvaart er bekaaid vanaf. Is de kerk teveel beïnvloed door de tijdgeest waarin God niet (meer) meetelt? Hij is in Jezus toch niet meer in ons midden? Wij doppen onze eigen boontjes. Vandaag is de vraag of Hemelvaart ‘nog’ een vrije dag moet zijn.

Maar kijk beter. Op het moment dat Jezus ten hemel vaart begint, zo kun je zeggen, de seculiere tijd.[iii] Want hoe moet het verder zonder deze fantastische Heer in je midden? Waar en hoe is ‘de hemel’ (waar Jezus is)?

Deze sterrenstelsels (Bode’s nevel en Sigarenstelsel) staan op zo’n 12 miljoen lichtjaar van hier. Wáár is de hemel? (foto met toestemming geplaatst, zie http://www.astrofotos.nl)

Hoe zit het met ongeloof, anti-krachten en ellende als Jezus koning is? Jézus zet de boel op scherp. Met Hemelvaart begint een nieuw tijdperk. Jezus is verheven boven alle machten (Efeze 1:21) – en daarom gaat de tegenstander tekeer.
Hemelvaart zet de werkelijkheid op en onder spanning. Hij komt in heerlijkheid/majesteit – is het eerste hemelse bericht dat de apostelen na Jezus’ Hemelvaart te horen krijgen (Handelingen 1:11). Daarom komt het er voor de kerk vandaag juist op aan om Hemelvaart te vieren. De verkondiging van het evangelie gaat daarin voor.

Dordrecht, 20 mei 2020

Overzicht preken Hemelvaart (voorbeeldliturgieën staan onderaan de preektekst):

———————
[i] Zie prekenserie over Matteüs bij de categorie preken. Jezus vervult in die belofte hoe God in zijn Oude Testament belooft onder zijn volk te zijn. Zie Hoe God herder is te midden van zijn volk. Preek Ezechiël 34.
[ii] Zie Her-bron. Een preek op Pinksteren. En zie Preken in en rondom Pinksteren.
[iii] Zie preek Hemelvaart 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.