Gestempeld door de Geest

Preek over Efeze 1:13 en 14, gehouden in de Kandelaarkerk 1 mei 2016. Voorbeeldliturgie hieronder.

1 Dank God: Hij geeft ons de Heilige Geest!
Ik was keer, toen ik 18/9 was, met studiegenoot mee naar een of andere gebedsdienst. Na afloop sprak ik met de voorganger van die bijeenkomst, een voorganger van een Pinkstergemeente. Het gesprek ging over geloof en de betekenis van christen zijn. Op den duur zei hij: ‘heb jij eigenlijk de Geestdoop ontvangen?’ Noem me naïef: ik had deze vraag toen nog nooit Continue reading