Heaven is for real. Preek oudjaar 2014

Preek oudjaar 2014. Lezing: Genesis 1 en Openbaring 21:1-5.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

1         Is de hemel echt?
Nog even en 2014 is verleden tijd. Je zit hier en hebt je eigen terugblik. Misschien een jaar waarop je met veel blijdschap terugkijkt. Of juist een jaar waarvan je zegt: ik hoop dat het nieuwe jaar echt anders, beter is. We komen samen als gemeente van Jezus. We kijken in hem terug en vooruit.

Dichtbij voor ons land kwam de ramp met MH-17. Plotsklaps zoveel levens voorbij. Nog lang zal die ramp ons bezighouden. In de eerste plaats denken we aan de vele nabestaanden. Ons gebed is Continue reading

Op een nieuwe manier mens worden. Preek Johannes 3:1-21 (en 1:12 en 13)

Preek Advent 2014. In de serie over de Johannes-proloog.

Gemeente van het mensgeworden Woord

1         Dialoog of monoloog?
Je hebt soms dat mensen zeggen: zullen wij eens praten? Gaandeweg het gesprek kom je erachter: die ander wil eigenlijk niet praten, is niet geïnteresseerd in wie jij bent of in wat jij hebt in te brengen. Hij of zij wil zelf iets kwijt, heeft een eigen doel – en daarmee is het klaar. Het is geen echt gesprek. Rare jongens/meiden die zo doen. Daar blijf je liever bij uit de buurt.

Het gesprek tussen Nicodemus en Jezus lijkt in eerste instantie op zo’n eenzijdig ‘gesprek’. Het begint ermee dat Nicodemus naar Jezus toekomt. Het gesprek met hem aangaat. Maar het wordt helemaal geen gesprek. Nicodemus zoekt overduidelijk contact en stelt zijn vragen maar het draait uit op een monoloog Continue reading

Verlegen met de Jihad

Hennie Harinck wil met ‘klare taal’ tegengaan dat jonge vrouwen gehersenspoeld worden door jihadisten (NRC Handelsblad 2 december). Harincks betoog is een illustratie van veel Nederlandse verlegenheid met jihadisten.

Je kunt het met Harinck hebben over onvolwassen verlangens die leven onder jongeren. Maar dan moet het wel over veel meer gaan dan over de verlangens die jihadisten Continue reading

Seks en/in een trouw-relatie? Preek Genesis 2:18-25

In de volksmond: ‘mag ‘het’ nou wel of niet voor ‘het huwelijk”.

Preek in de serie van het jaarthema relaties. Andere preken e/o artikelen hierover vind je hier. Deze preek gaat over de vraag of/wat de Bijbel zegt over een seksuele relatie. Hoort seks (alleen) in het huwelijk thuis? Andere preken uit deze serie en een voorbeeldliturgie staat hieronder.

Gemeente van de gekruisigde en opgestane Jezus

1         Relatie en/in de gemeente.
Een christen vertelde me dit verhaal. Ze stond samen met haar medestudente in de volle metro. ‘Zeg, jij bent christen: ben je dan nog niet met je vriend naar bed gegaan’ vroeg de medestudente. ‘Inderdaad’, zei ze. ‘Maar wat doe jullie dan wél samen als het om seks gaat?’ vroeg haar medestudente.

Lekker dan.

Daar sta je. In de volle metro. Iedereen met oren op steeltjes. Wat zouden die christenen (stiekem) uitvreten? Dat is Continue reading

ANBI-status van de kerk

Tom Mikkers van de Remonstrantse Broederschap stelt voor dat discriminerende kerken hun ANBI-status verliezen (ND, 9 december). ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Op twitter zegt Mikkers dat het hem niet alleen gaat om kerken die homo’s discrimineren. Net zo goed gaat het Mikkers over ‘moskee of discriminatie van vrouwen’. Mikkers zit helemaal op de denklijn van onze overheid en redeneert met politieke Continue reading

De christelijke kerstboom. Preek Johannes 1:5 en 10

Adventspreek. Voorbeeldliturgie onder de preektekst.

Gemeente van het mensgeworden Woord van God

1         Wat absurd!
Stel: je gaat naar een feest van je beste vrienden. Je loopt naar binnen en wilt iedereen begroeten, feest vieren, chillen. Op moment dat je binnenkomt draait iedereen zich naar je toe: wie ben jíj!? De sfeer wordt ineens uitermate grimmig. Wat kom jij hier doen!? Oprotten! Je vrienden springen massaal op je af, grijpen je vast, slaan je in elkaar en smijten je het huis uit. De deur gaat met een keiharde Continue reading