First and second love. Meelezen in het oudste blootblad

Hooglied is een van de oudste blootbladen ter wereld. De liefdesrelatie tussen man en vrouw wordt niets verhullend beschreven, zelfs tot in de slaapkamer (5:2-5). Juist in de Bijbel verwacht je zo’n intiem portret. God is immers de Schepper van man en vrouw, ook van hun geestelijke en lichamelijke relatie.

Continue reading

Heroriëntatie CU in seculier klimaat (versie 6.0)

In februari van dit jaar stuurde ik onderstaand document “Heroriëntatie CU in seculier klimaat” toe aan Arie Slob. Directe aanleiding was de manier waarop de CU meedoen aan het Woonakkoord verbond aan het aan de orde stellen van de seculiere agenda van partijen als VVD, PvdA en D66. In de maatschappelijke en politieke context van dat moment vond ik de opstelling van de CU gedateerd. Christelijke politiek en vooral het evangelie wordt zo m.i. geframed; de seculiere agenda blijkt bepalend. Op deze manier dreigt de CU haar geloofwaardigheid Continue reading

Judge of the world: intervene, redeem! A cry for justice for Syria

The possible diplomatic solution to the conflict of Syria seems to fall right out of the sky. Maybe that’s exactly why. Years of prayers for Syria have intensified since the threat of an attack of the US. Across the world Christians gathered as a whole, for prayer. Without trying to plan or measure Gods mysterious ways, it’s hard to day anything else than a sense of prayers answered.

Broken heart
But what now? Injustice stays predominant. I think about the brother and sister from Syria who fled here. They said: “Our heart Continue reading

Rechter van de wereld; grijp reddend in!

De mogelijke diplomatieke uitweg in het conflict over Syrië lijkt zomaar uit de hemel te vallen. Misschien is dat het precies. De jarenlange gebeden voor Syrië zijn sinds de dreiging van een aanval van de VS geïntensiveerd. Over heel de wereld hebben christenen zich verenigd als in één gebed. Zonder dat wij de wegen van God kunnen narekenen, is het toch moeilijk van iets anders te spreken dan van gebedsverhoring.

Gebroken hart
Maar hoe nu verder? Onrecht blijft overheersen. Ik denk aan die broeder en zuster uit Syrië die hiernaar toe zijn gevlucht. Ze zeiden: ,,ons hart is kapot.” Hun Syrië is Continue reading

Syrië: de wake-up-call voor recht

Volgens de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Guterres voltrekt zich de grootste humanitaire ramp in de recente geschiedenis in en rondom Syrië. Ondertussen kijkt de wereld de andere kant op. De oorzaak van deze schijnbare desinteresse wordt vaak gezocht in het gevoel van onmacht bij het zien van zoveel ellende in zo’n ingewikkelde situatie. We worden immers voortdurend geconfronteerd met Continue reading

Christus volgen in een seculier klimaat

Volgen christenen Christus? Die vraag klinkt misschien ongeveer net zo onnozel als wanneer je je zou afvragen of Feyenoord een voetbalclub is. Toch is er aanleiding om die vraag gewoon maar eens te stellen. We belijden in Zondag 12 dat Jezus, de Zoon van God, Christus genoemd wordt en dat wij deel hebben aan zijn zalving om zijn naam in woord en daad bekend te maken. In de praktijk Continue reading