Het geheim van Gods koningschap. Preek Psalm 145 en Lucas 1:32 en 33

Deze week begint het nieuwe kerkelijke seizoen. Onder het onderwijs aan de jongeren, catechisaties, starten. De eerste avonden gaan over de vraag: wie is God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Psalm 145 en Lucas 1 zetten je op het spoor in deze vraag.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         God leren kennen.
Je juicht als je favoriete club scoort. Je bent blij als je een mooi feest hebt. Je voelt je gelukkig als er fijne mensen om je heen zijn.

In Psalm 145 spreekt iemand die gelukkig is. Ontzettend blij. Iemand die constant juicht. Psalm 145 is een feestelijk loflied. De dichter zegt dat hij Continue reading

Broodnodig. Preek Marcus 6:30-44. Afsluiting Zomerfeest en bediening heilige doop

In deze eredienst sluiten we het (jaarlijks gehouden) Zomerfeest af. De heilige doop wordt bediend. De preek is bedoeld voor heel de gemeente, zeker ook de kinderen. Kinderen doen op verschillende manieren mee in deze eredienst. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.


‘Pappa, mamma; wat eten we vandaag?’ Emma en Teun waren een dagje weg met hun vader en moeder. Vanmorgen vroeg waren ze vertrokken naar de Merwelanden. ’s Middags hadden ze boterhammen gegeten. Ze hadden de hele dag Continue reading